Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestne samosprávy EÚ a Ukrajiny vytvárajú partnerstvá na podporu reformy v oblasti decentralizácie  

Európska únia zintenzívnila svoju podporu adresovanú ukrajinským miestnym a regionálnym orgánom tým, že 8. marca začala realizovať päť partnerstiev medzi regiónmi a mestami v EÚ a na Ukrajine. Spoločenstvá v Estónsku, Nemecku, Maďarsku, Litve a Poľsku si budú v rámci partnerstiev vymieňať svoje skúsenosti v oblastiach, ktoré ich ukrajinskí partneri označili za prioritné. Ide o vypracovanie plánov hospodárskeho rozvoja, podporu vidieckych oblastí, pomoc malým a stredným podnikom, podporu rozvoja cestovného ruchu a zvyšovanie transparentnosti.

Iniciatíva je súčasťou širšieho úsilia Európskeho výboru regiónov (VR) podporiť decentralizáciu moci na Ukrajine. V rámci tohto procesu, ktorý sa začal v apríli 2014, došlo k upevneniu miestnych samospráv, zvýšeniu objemu ich financovania a presunu väčších právomocí na tieto orgány.

Úradníci a experti pôsobiaci na miestnej úrovni budú v rámci partnerstiev počas nadchádzajúcich minimálne troch rokov vzájomne navštevovať partnerské spoločenstvá s cieľom určiť ciele, analyzovať výzvy a realizovať plány. Štyri z piatich príslušných spoločenstiev EÚ majú svojich zástupcov v Európskom výbore regiónov. Finančná podpora prichádza z Európskej komisie a bežnú technickú pomoc zabezpečuje nemecká agentúra pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ).

„Miestne a regionálne samosprávy spoločne pracujú na tom, aby povzbudzovali decentralizáciu a zvyšovali budovanie kapacít prostredníctvom poskytovania praktickej podpory spoločenstvám na Ukrajine. Tieto partnerstvá pomôžu ukrajinským spoločenstvám napodobniť pokrok miest a regiónov v EÚ, ktoré prosperujú vďaka lepšej kontrole nad miestnymi službami. Posilňovanie vzťahov a výmena skúseností s realizáciou správnych politík je v záujme miestnych spoločenstiev a zaistí bezpečnejšie a prosperujúcejšie európske susedstvo,“ uviedol predseda VR Karl-Heinz Lambertz.

„Tieto partnerstvá sú veľmi vítanou iniciatívou, ktorá podporí proces decentralizácie. Ukrajinské spoločenstvá získajú väčšiu moc a viac finančných prostriedkov, no miestni politici potrebujú veľmi konkrétnu podporu, pretože sa učia, ako túto moc využívať, aby mala čo najpriaznivejší účinok na ich spoločenstvá. Je to aj prejavom solidarity spoločenstiev, vďaka ktorej sa východná časť Nemecka, Estónsko, Maďarsko, Litva a Poľsko mohli vydať podobnou cestou a vzdať sa veľmi silne centralizovanej štátnej správy,“ vyhlásil predseda regionálneho zastupiteľstva regiónu Charkov a predseda Ukrajinského združenia miestnych a regionálnych orgánov Serhij Černov.

Mesto Rakvere v Estónsku bude spolupracovať s mestom Vesele na juhu Ukrajiny v oblasti energetickej účinnosti a udržateľného miestneho rozvoja, zatiaľ čo Veľkopoľské vojvodstvo sa podujalo pomôcť Charkovskému regiónu na severovýchode Ukrajiny v oblasti rozvoja vidieka. Obec Šyroke v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny bude spolupracovať s obcou Barleben v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko a oblasť Chmelnickyj na západnej Ukrajine požiadala Sabolčsko-satmársko-berežskú župu v Maďarsku, aby jej pomohla v rozvoji ekologického vidieckeho cestovného ruchu. Obec Zarasai v Litve si bude vymieňať skúsenosti v oblasti zlepšovania transparentnosti a zapájania miestnych občanov do rozhodovacích procesov s mestom Čemerivci ležiacom na úpätí Karpát.

Zástupcovia ukrajinských regiónov sa v ten istý deň zúčastnili v Bruseli aj na schôdzi pracovnej skupiny VR pre Ukrajinu, na ktorej vystúpil s hlavným prejavom Viačeslav Nehoda, prvý námestník ministra pre regionálny rozvoj, výstavbu a bytovo-komunálne hospodárstvo Ukrajiny. Ďalšími rečníkmi boli Marc Cools, podpredseda Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy, Tibor Szanyi, poslanec EP, podpredseda Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ – Ukrajina, a vysokopostavení úradníci EÚ, ako napr.: Peter Wagner, predseda skupiny na podporu Ukrajiny v Európskej komisii, a Dirk Schuebel, predseda divízie Východného partnerstva v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

Poznámky pre redaktora:

• Európska komisia poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom svojho programu U-LEAD. GIZ, nemecká agentúra pre medzinárodnú spoluprácu, realizuje program v mene EÚ. S prejavom pri príležitosti spustenia iniciatívy 8. marca v Bruseli vystúpil programový riaditeľ GIZ v rámci U-LEAD Bastian Veigel.

• Európsky výbor regiónov vytvoril pracovnú skupinu pre Ukrajinu v roku 2015. Ukrajinské miestne a regionálne orgány sú tiež zastúpené v Konferencii regionálnych a miestnych orgánov krajín Východného partnerstva (CORLEAP), ktorú zriadil VR v roku 2011 s cieľom rozvíjať kontakty a spoluprácu medzi mestami a regiónmi EÚ a ich partnermi v šiestich krajinách Východného partnerstva EÚ, a to na Ukrajine, v Bielorusku, Moldavsku, Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku.

• Európsky výbor regiónov (VR) odštartoval v roku 2016 partnerstvá s líbyjskými mestami Tripolis, Benghází, Ghariyan, Tobruk, Sabha, Sirte, Zintan, Zliten. Najvyššia predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Federica Mogherini označila spoluprácu VR s líbyjskými mestami za najlepší príklad diplomacie miest a dodala, že obce môžu zohrávať ústrednú úlohu pri obnove Líbye, pričom VR sa musí naďalej angažovať v podpore týchto miest.

• Európska únia spustila v roku 2017 iniciatívu Primátori a starostovia za hospodársky rast, ktorá ponúka technickú podporu miestnym samosprávam v krajinách Východného partnerstva (Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko) so záujmom o rozvoj plánov v oblasti hospodárskeho rozvoja. Cieľom je pomôcť obciam urýchľovať hospodársky rast na miestnej úrovni. VR naliehavo žiadal miestne samosprávy v krajinách Východného partnerstva, aby využili príležitosť získať prístup k expertíze EÚ a rozvíjali partnerské vzťahy.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023