Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Energetická kríza nesmie oslabiť globálne ambície EÚ v oblasti klímy  

Menej ako mesiac pred konferenciou COP27 – konferenciou Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) Európsky výbor regiónov (VR) zopakoval svoje výzvy, aby nižšie úrovne verejnej správy zohrávali významnejšiu úlohu v globálnych rokovaniach o klíme a aby bola viac uznávaná ich úloha pri vykonávaní Parížskej dohody. VR navrhuje globálny systém na zber údajov a monitorovanie v súvislosti so znižovaním emisií CO2 v mestách a regiónoch a vyzýva členské štáty a Radu EÚ, aby v záveroch z konferencie COP27 jednoznačne podporili začlenenie naliehavej potreby viacúrovňovej spolupráce a plného zapojenia miestnych a regionálnych samospráv do vykonávania Parížskej dohody.

Po lete dlhotrvajúcich období sucha, rozsiahlych povodní a požiarov v celej EÚ a s prudkým nárastom cien energií, inflácie a hrozbou, že milióny Európanov v tejto zime upadnú do energetickej chudoby, sú energetika a klimatická kríza hlavnými témami diskusií na októbrovom plenárnom zasadnutí VR a v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 2022.

Pred konferenciou OSN o klíme, ktorá sa má začať 6. novembra v Šarm aš-Šajchu, členovia VR v pléne diskutovali o úlohe miestnych a regionálnych samospráv na konferencii COP27 s podpredsedom výboru ENVI v Európskom parlamente Basom Eickhoutom, primátorkou Utrechtu a vyslankyňou ICLEI na COP27 Sharon Dijksma a primátorom mesta Chefchaouen a regionálnym predsedom ICLEI pre Afriku Mohamedom Sefianim.

Na úvod diskusie predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro vyhlásil: „Všetci si čoraz viac uvedomujeme existenciu klimatickej krízy: musíme naliehavo konať a prejsť od záväzkov k činom. Rozhodnutia prijaté na konferencii COP27 budú formovať politiku v oblasti klímy a energetiky a budú mať vplyv na všetky miestne a regionálne samosprávy. Tohtoročná konferencia COP27 sa koná uprostred energetickej krízy, krízy, ktorú ešte zhoršila Putinova vojna proti Ukrajine. Tento problém sme však mali riešiť už pred desiatkami rokov prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Európsky výbor regiónov má v úmysle na COP27 dôrazne presadzovať svoje názory a naďalej sa bude usilovať o posilnenie svojich spojenectiev na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni, aby sa podarilo dosiahnuť tento cieľ.“

Primátor Varšavy Rafał Trzaskowski (PL/EĽS), nový predseda komisie ENVE vo VR a pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni, uviedol: „ Vďaka rozsiahlym investíciám do LED osvetlenia ulíc Varšavy sme značne znížili spotrebu energie a verejné výdavky. Mnohé ďalšie európske mestá a regióny sú odhodlané zaviesť udržateľné riešenia, vďaka ktorým sa miestne komunity stanú zdravšími a lepšími miestami na život. Žiadame preto priame finančné prostriedky na uľahčenie práce miestnych a regionálnych samospráv pri urýchľovaní energetickej transformácie. Zároveň žiadame, aby sa na konferencii COP27 zohľadnili názory miest a regiónov, a vítame, že Európsky parlament podporil rozsiahlejšiu viacúrovňovú spoluprácu. Preto teraz vyzývame výkonného podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa, aby pre mestá a regióny vybojoval výraznejšiu pozíciu pri rokovaniach na konferencii COP27.“ V uznesení výboru ENVI Európskeho parlamentu ku konferencii COP27, o ktorom sa hlasovalo v pondelok 3. októbra, sa vyjadruje podpora návrhom VR týkajúcim sa viacúrovňovej spolupráce a výraznejšej úlohy miest a regiónov pri implementácii Parížskej dohody.

Prostredníctvom stanovísk Alison Gilliland (IE/SES)Olgierda Geblewicza (PL/EĽS) sa zhromaždenie miest a regiónov EÚ zameriava na posilnenie úlohy miestnych a regionálnych samospráv v globálnych rokovaniach o klíme a pri vykonávaní Parížskej dohody. Miestne a regionálne samosprávy a diplomacia miest môžu prekonať súčasné prekážky v globálnych rokovaniach o klíme a preukázať, že vyššie ambície môžu pomôcť zvýšiť energetickú efektívnosť a urýchliť zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov ako jediného riešenia súčasnej energetickej a klimatickej krízy.

Poslankyňa zastupiteľstva mesta Dublin Alison Gilliland (IE/SES), spravodajkyňa stanoviska na tému Príprava štrukturálneho začlenenia miest a regiónov do 27. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, doplnila: „Naše ekosystémy sú poškodené a krehké a mnohé dôsledky klimatickej krízy už nemožno zvrátiť. Nemôžeme dovoliť, aby vojna a energetická kríza zastavili spravodlivú transformáciu na čistejšiu a udržateľnejšiu planétu. Mestá a regióny potrebujú priamejšie financovanie a väčšiu podporu na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy. Ako sa uvádza v Glasgowskom klimatickom pakte, potrebujeme inkluzívne riadenie a vyzývame všetkých členov VR, aby proaktívne vplývali na svoje národné delegácie, aby sa v záveroch Rady výslovne odkazovalo na kľúčovú úlohu, ktorú v tejto transformácii zohrávajú miestne a regionálne samosprávy.“

Maršálek Západopomoranského vojvodstva Olgierd Geblewicz (PL/EĽS), spravodajca stanoviska na tému Úloha VR pri podpore klimatickej diplomacie nižších úrovní verejnej správy pred konferenciami COP27 a COP28, uviedol: „Diplomacia nižších úrovní verejnej správy a miest nie je dostatočne uznávaná a ani sa naplno nevyužíva. Mestá a regióny sú v prvej línii pri riešení dôsledkov zmeny klímy, ale aj pri uplatňovaní opatrení v oblasti klímy. Miestne a regionálne samosprávy sú nástrojmi na zapojenie občanov a posilnenie postavenia komunít, bez ktorých nemôžeme splniť sľuby Parížskej dohody. Vyzývame Európsku komisiu, aby do rokovaní o klíme zapojila miestne a regionálne samosprávy ako vyslancov občanov. Ako zhromaždenie združujúce mestá a regióny EÚ je VR pripravený stať sa inštitúciou, ktorá koordinuje diplomaciu nižších úrovní verejnej správy v oblasti klímy s partnerskými krajinami EÚ.“

Maršálek Sliezskeho vojvodstva Jakub Piotr Chełstowski (PL/EKR), spravodajca VR na tému Energetický balík o plyne, vodíku a emisiách metánu, sa tiež zapojil do diskusie a zdôraznil: „Nový balík predpisov o plyne a nariadenie o metáne sú kľúčom k dosiahnutiu strategických cieľov Európskej zelenej dohody, ako aj balíka Fit for 55 a plánu REPowerEU. Rozvoj trhov s vodíkom a biometánom a znižovanie emisií metánu má zásadný význam aj pre naše regionálne hospodárstva a pre udržanie našich ambícií v oblasti klímy.“

Poznámky pre redaktorov:

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 8810 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023