Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Vasco Alves Cordeiro bol zvolený za nového predsedu Európskeho výboru regiónov  

„Za Európu, ktorú tvoria všetci, pre všetkých. Pre každú obec, mesto a región.“

Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) zvolili Vasca Alvesa Cordeira za svojho nového predsedu na nasledujúce dvaapolročné obdobie. Poslanec regionálneho parlamentu Azorských ostrovov bude viesť zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov, pričom sa zameria na posilnenie demokracie, obranu politiky súdržnosti, dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody a posilnenie regionálnej podpory pre Ukrajinu. Členovia VR si tiež za nového prvého podpredsedu zvolili Apostolosa Tzitzikostasa, predsedu regiónu Stredné Macedónsko v Grécku.

Vasco Alves Cordeiro, zvolený aklamáciou, v úvode svojho prejavu pred 329 členmi VR zo všetkých 27 členských štátov EÚ zdôraznil, že je to parlament Azorských ostrovov, ktorý mu dáva demokratickú legitimitu byť členom Výboru regiónov. Ako uviedol, „dnes som tu vďaka svojmu záväzku voči Azorským ostrovom.Bez neho by som tu nebol.“

Nový predseda predstavil priority svojho mandátu a uviedol, že „súčasná doba si vyžaduje silnejšiu a spravodlivejšiu Európu pre všetkých. Silnejšiu Európu, ktorá napreduje práve vďaka nekompromisnému presadzovaniu svojich hodnôt a základných zásad, ako sú okrem iného sloboda, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, tolerancia, právny štát a demokracia. Silnejšiu Európu, ktorá je tiež založená na podpore väčšej a systematickej účasti občanov na rozhodovacom procese.“

V súvislosti s budúcnosťou Európy Vasco Alves Cordeiro zdôraznil, že „reakcia na závery Konferencie o budúcnosti Európy predstavuje výzvu, pokiaľ ide o činnosť, dôveryhodnosť a dokonca dôveru všetkých európskych inštitúcií. Nie je možné vyzývať a nabádať občanov, aby sa politicky podieľali na uplatňovaní demokracie a mohli tak určiť, aká by podľa nich Európa mala byť a ako by mala vyzerať, a následne sa napríklad domnievať, že čokoľvek, čo by sa mohlo týkať zmeny zmlúv, je tabuizovaná otázka."

Vzhľadom na prebiehajúcu vojnu proti Ukrajine Vasco Alves Cordeiro chce, aby VR naďalej podporoval Ukrajinu a posilňoval jej európsku perspektívu. Taktiež jasne uviedol, že „európske mestá a obce sú v prvej línii, pokiaľ ide o podporu integračného procesu Ukrajiny s cieľom stať sa súčasťou veľkej európskej rodiny.“ Ďalej dodal, že „teraz aj v budúcnosti chceme podporovať našich ukrajinských partnerov pri obnove. Preto na tomto plenárnom zasadnutí ustanovujeme Alianciu pre Ukrajinu.“

Na záver nový predseda poukázal na to, že Európska únia sa musí zamerať na zabezpečenie úlohy politiky súdržnosti ako piliera európskeho projektu v snahe zaistiť, že sa na nikoho a na žiadny región nezabudne. „Oslabenie politiky súdržnosti v budúcom viacročnom finančnom rámci po roku 2027 predstavuje riziko, ktoré by sa nemalo a ktoré sa nemôže prehliadať. Výbor regiónov sa preto musí zasadzovať za obranu politiky, ktorá môže naďalej vo veľmi veľkej miere prispieť k tomu, aby sa mohla naplniť myšlienka na nikoho nezabudnúť, ktorá je ideálom samotnej Únie.“

Vasco Alves Cordeiro je členom Európskeho výboru regiónov od roku 2013 a od februára 2020 do júna 2022 vykonával funkciu prvého podpredsedu tejto inštitúcie. V roku 2012 bol prvýkrát zvolený za predsedu regionálnej vlády Azorských ostrovov. Do tejto funkcie bol opätovne zvolený v roku 2016 a v rámci nej zastupoval región na európskej a medzinárodnej úrovni. Vasco Alves Cordeiro je druhým portugalským predsedom inštitúcie EÚ a prvým portugalským predsedom Výboru regiónov. Je tiež vôbec prvým predsedom, ktorý pochádza z najvzdialenejšieho regiónu EÚ.

Viac informácií:

Kontakt:

Hovorkyňa predsedu

Monica Tiberi

Tel. +32 479517443

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Tlačová tajomníčka

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Zdieľať :