Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Poslanci Európskeho parlamentu a členovia Európskeho výboru regiónov ‎ sú ako volení zástupcovia prirodzenými politickými spojencami ‎ pri formovaní demokratickejšej Európy  

Miestne a regionálne samosprávy požadujú od predsedu Európskeho parlamentu Davida Sassoliho plnú účasť na vykonávaní a riadení národných plánov obnovy

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli sa dnes, len niekoľko dní pred začiatkom Konferencie o budúcnosti Európy, prihovoril členom Európskeho výboru regiónov (VR) na plenárnom zasadnutí a pripojil k názoru vedúcich predstaviteľov miest a regiónov, že konferencia musí prebiehať aj na miestnej úrovni, nielen v inštitúciách a hlavných mestách EÚ.

Členovia VR diskutovali na plenárnom zasadnutí s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim predovšetkým o tom, ako zabezpečiť, aby sa európske hodnoty stali súčasťou každého regiónu, mesta či dediny, ako posilniť európsku demokraciu a plne zapojiť miestne a regionálne samosprávy do zavádzania národných plánov obnovy po pandémii. Diskusia ukázala, že obe inštitúcie majú chuť zintenzívniť vzájomnú spoluprácu, najmä vzhľadom na blížiace sa oficiálne otvorenie Konferencie o budúcnosti Európy, ktoré sa uskutoční 9. mája.

Ako zdôraznil predseda Sassoli, Európsky parlament aj VR pozostávajú z volených zástupcov, preto sú prirodzenými politickými spojencami v Bruseli a na miestnej úrovni. Sme odhodlaní premietnuť tieto slová do konkrétnych činov. My, predsedovia regiónov a starostovia miest a obcí, realizujeme Európsku úniu v teréne. Vďaka nám demokracia prináša výsledky. Na Konferencii o budúcnosti Európy musia byť okrem inštitúcií a hlavných miest EÚ vypočuté aj názory občanov, ktoré budú tlmočiť členovia VR zastupujúceho milión miestnych volených politikov, “ uviedol predseda VR Apostolos Tzitzikostas .

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli na úvod vyhlásil: „ Európska únia musí najmä v čase krízy dokázať svoj zmysel: tým, že bude chrániť občanov, podporovať podniky a investovať do rovnosti, sociálneho pokroku a hospodárskej prosperity. Hlavným cieľom obnovy je uspokojiť potreby európskych občanov, t. j. zaistiť im pomoc, prácu, dôstojnosť, bezpečnosť a prosperitu do budúcna. Regióny, mestá a obce budú zohrávať dôležitú úlohu na ceste k oživeniu, hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest. Musia a môžu dokázať svoju pridanú hodnotu tým, že pripravia cestu spravodlivej, digitálnej a ekologickej obnove a v neposlednej miere pomôžu opäť získať dôveru ľudí.“

Prvý podpredseda VR Vasco Cordeiro pri tejto príležitosti zdôraznil: „ Všetci členovia nášho výboru sú odhodlaní prispieť k tomu, aby Konferencia o budúcnosti Európy bola úspešná. Je preto nespravodlivé, že miestne a regionálne samosprávy v celej Európe sú považované len za pomocníkov a že sa plne neuznáva ich význam a nebola im priznaná úloha aktívnych aktérov, ktorí môžu vyjadriť svoje názory na to, ako by mala vyzerať budúcnosť Európy. Rozhodne je čo zlepšovať, pokiaľ ide o spôsob zapojenia miestnych a regionálnych samospráv do tohto procesu prehodnotenia Európy a jej fungovania. Ide tu o dôveru. Regióny a mestá na to nezabúdajú a dúfam, že ani všetky ostatné inštitúcie EÚ.“

Kontext:

V utorok 4. mája sa podpredseda Európskeho parlamentu pre informačnú politiku, tlač a vzťahy s občanmi Othmar Karas a podpredsedníčka pre vzťahy s VR Klára Dobrev pripojili k členom predsedníctva výboru , aby diskutovali o tom, ako lepšie informovať ľudí v regiónoch, mestách a obciach o opatreniach a úspechoch EÚ. Debatovali aj o tom, ako prispieť ku Konferencii o budúcnosti Európy a zintenzívniť spoluprácu medzi jedinými dvoma inštitúciami EÚ zloženými z volených zástupcov.

VR usporiada 9. mája v Štrasburgu miestnu diskusiu s cieľom pripomenúť územný rozmer konferencie. Podujatie zorganizované v spolupráci s hlavnými francúzskymi regionálnymi a miestnymi združeniami umožní vedúcim predstaviteľom regiónov a miest diskutovať s občanmi o tom, ako preniesť konferenciu do regiónov, miest a obcí v celej Európe. Na tomto miestnom podujatí sa zúčastní aj eurokomisárka pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica, spolupredseda výkonného výboru Konferencie o budúcnosti Európy Guy Verhofstadt a portugalská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Ana Paula Zacarias.

Viac podrobností nájdete tu .

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

Tel.: +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :