Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Poslanci Európskeho parlamentu a členovia Európskeho výboru regiónov ‎ sú ako volení zástupcovia prirodzenými politickými spojencami ‎ pri formovaní demokratickejšej Európy  

Miestne a regionálne samosprávy požadujú od predsedu Európskeho parlamentu Davida Sassoliho plnú účasť na vykonávaní a riadení národných plánov obnovy

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli sa dnes, len niekoľko dní pred začiatkom Konferencie o budúcnosti Európy, prihovoril členom Európskeho výboru regiónov (VR) na plenárnom zasadnutí a pripojil k názoru vedúcich predstaviteľov miest a regiónov, že konferencia musí prebiehať aj na miestnej úrovni, nielen v inštitúciách a hlavných mestách EÚ.

Členovia VR diskutovali na plenárnom zasadnutí s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim predovšetkým o tom, ako zabezpečiť, aby sa európske hodnoty stali súčasťou každého regiónu, mesta či dediny, ako posilniť európsku demokraciu a plne zapojiť miestne a regionálne samosprávy do zavádzania národných plánov obnovy po pandémii. Diskusia ukázala, že obe inštitúcie majú chuť zintenzívniť vzájomnú spoluprácu, najmä vzhľadom na blížiace sa oficiálne otvorenie Konferencie o budúcnosti Európy, ktoré sa uskutoční 9. mája.

Ako zdôraznil predseda Sassoli, Európsky parlament aj VR pozostávajú z volených zástupcov, preto sú prirodzenými politickými spojencami v Bruseli a na miestnej úrovni. Sme odhodlaní premietnuť tieto slová do konkrétnych činov. My, predsedovia regiónov a starostovia miest a obcí, realizujeme Európsku úniu v teréne. Vďaka nám demokracia prináša výsledky. Na Konferencii o budúcnosti Európy musia byť okrem inštitúcií a hlavných miest EÚ vypočuté aj názory občanov, ktoré budú tlmočiť členovia VR zastupujúceho milión miestnych volených politikov, “ uviedol predseda VR Apostolos Tzitzikostas .

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli na úvod vyhlásil: „ Európska únia musí najmä v čase krízy dokázať svoj zmysel: tým, že bude chrániť občanov, podporovať podniky a investovať do rovnosti, sociálneho pokroku a hospodárskej prosperity. Hlavným cieľom obnovy je uspokojiť potreby európskych občanov, t. j. zaistiť im pomoc, prácu, dôstojnosť, bezpečnosť a prosperitu do budúcna. Regióny, mestá a obce budú zohrávať dôležitú úlohu na ceste k oživeniu, hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest. Musia a môžu dokázať svoju pridanú hodnotu tým, že pripravia cestu spravodlivej, digitálnej a ekologickej obnove a v neposlednej miere pomôžu opäť získať dôveru ľudí.“

Prvý podpredseda VR Vasco Cordeiro pri tejto príležitosti zdôraznil: „ Všetci členovia nášho výboru sú odhodlaní prispieť k tomu, aby Konferencia o budúcnosti Európy bola úspešná. Je preto nespravodlivé, že miestne a regionálne samosprávy v celej Európe sú považované len za pomocníkov a že sa plne neuznáva ich význam a nebola im priznaná úloha aktívnych aktérov, ktorí môžu vyjadriť svoje názory na to, ako by mala vyzerať budúcnosť Európy. Rozhodne je čo zlepšovať, pokiaľ ide o spôsob zapojenia miestnych a regionálnych samospráv do tohto procesu prehodnotenia Európy a jej fungovania. Ide tu o dôveru. Regióny a mestá na to nezabúdajú a dúfam, že ani všetky ostatné inštitúcie EÚ.“

Kontext:

V utorok 4. mája sa podpredseda Európskeho parlamentu pre informačnú politiku, tlač a vzťahy s občanmi Othmar Karas a podpredsedníčka pre vzťahy s VR Klára Dobrev pripojili k členom predsedníctva výboru , aby diskutovali o tom, ako lepšie informovať ľudí v regiónoch, mestách a obciach o opatreniach a úspechoch EÚ. Debatovali aj o tom, ako prispieť ku Konferencii o budúcnosti Európy a zintenzívniť spoluprácu medzi jedinými dvoma inštitúciami EÚ zloženými z volených zástupcov.

VR usporiada 9. mája v Štrasburgu miestnu diskusiu s cieľom pripomenúť územný rozmer konferencie. Podujatie zorganizované v spolupráci s hlavnými francúzskymi regionálnymi a miestnymi združeniami umožní vedúcim predstaviteľom regiónov a miest diskutovať s občanmi o tom, ako preniesť konferenciu do regiónov, miest a obcí v celej Európe. Na tomto miestnom podujatí sa zúčastní aj eurokomisárka pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica, spolupredseda výkonného výboru Konferencie o budúcnosti Európy Guy Verhofstadt a portugalská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Ana Paula Zacarias.

Viac podrobností nájdete tu .

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

Tel.: +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023