Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ocenenie Podnikateľský región roka 2023 zviditeľní odolné komunity  

Európsky výbor regiónov (VR) otvára ročník 2023 ocenenia Podnikateľský región roka (EER). V rámci jeho ústrednej témy – „Podnikanie a odolné komunity“ – môžu mestá, regióny a obce predložiť svoje stratégie na podporu malých a stredných podnikov (MSP) počas nadchádzajúcich dvoch rokov. Prihlášky sa môžu podávať do 29. marca 2022.

Michael Murphy (IE/EĽS), starosta mesta Clonmel, ktorý je predsedom komisie VR pre hospodársku politiku (ECON), oznámil otvorenie súťaže o ocenenie EER 2023 na zhromaždení MSP 2021 , najvýznamnejšom podujatí pre malé a stredné podniky v Európe, ktoré zorganizovala Európska komisia v spolupráci so slovinským predsedníctvom Rady EÚ.  

Vzhľadom na nerovnomerné tempo hospodárskej obnovy v Európskej únii majú regióny a územia s podnikateľským duchom lepšie možnosti prekonať krízu a rýchlejšie sa vrátiť na cestu rastu. Preto sa Európsky výbor regiónov rozhodol zamerať cenu EER 2023 na podnikanie a odolné komunity. Musíme spojiť svoje sily, aby sme sa znovu a pevnejšie postavili na nohy, pričom hnacou silou európskej obnovy musia byť MSP, " povedal pán Murphy.

V rámci zhromaždenia MSP 2021 zorganizovala komisia ECON seminár na tému „Úloha MSP v priemyselných politikách založených na miestnom kontexte“. Na podujatí sa zdôraznilo, že účinné priemyselné a inovačné politiky v EÚ musia byť nielen ústretové voči MSP, ale musia prihliadať aj na miestne špecifiká, pričom treba uznať úlohu územných aktérov a zainteresovaných strán pri uľahčovaní obnovy stimulovanej inováciami MSP, ako aj ich vzájomnou spoluprácou a vytváraním sietí.

Eddy Van Hijum (NL/EĽS), ktorý je ministrom hospodárstva, financií a európskych záležitostí v provincii Overijssel a  spravodajcom stanoviska VR o stratégii pre MSP , počas seminára pripomenul: „ Pre mnohé MSP sa pandémia ešte neskončila, keďže zápasíme s novou vlnou koronavírusu. To znamená, že miestne a regionálne samosprávy, ktoré zastupujeme, musia pomáhať malým a stredným podnikom, ktoré určujú podobu našich regiónov a môžu pomôcť formovať našu budúcnosť. S potešením konštatujem, že nový ročník ocenenia EER uznáva túto skutočnosť a podnecuje súťaživosť regiónov v politike obnovy.“

Podrobnosti a informácie o tom, ako sa prihlásiť do súťaže o ocenenie EER 2023, nájdete tu a tiež na osobitnej webovej stránke .

Súvislosti:

Ocenenie Podnikateľský región roka (EER) je projekt, v rámci ktorého sa každoročne vyhľadávajú a oceňujú až tri územné celky EÚ s výnimočnou a inovatívnou podnikateľskou stratégiou, a to bez ohľadu na ich veľkosť, bohatstvo alebo právomoci. Územiam s najdôveryhodnejším, najviac výhľadovo zameraným a najsľubnejším plánom sa na nasledujúci rok udelí označenie Podnikateľský región roka (EER).

Označenie EER vzniklo v spolupráci s Európskou komisiou a má podporu zainteresovaných strán na úrovni EÚ, ako sú SME United , Eurochambres , Social Economy Europe a EURADA .

Porota EER zložená z členov VR, zástupcov inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov a územných združení bude počas rokov 2022 a 2023 monitorovať uplatňovanie ocenených regionálnych stratégií, aby víťazom poskytla objektívny pohľad zvonku na ich politiky a pokrok, ktorý v priebehu roka dosiahli.

Posledné ocenenia EER, ktoré boli v dôsledku pandémie udelené súčasne za rok 2021 aj 2022, získali: mesto Castelo Branco (Portugalsko), mesto Gabrovo (Bulharsko), región Helsinki-Uusimaa (Fínsko), autonómne spoločenstvo Madrid (Španielsko), región Provensalsko-Alpy-Azúrové pobrežie (Francúzsko) a Sliezske vojvodstvo (Poľsko).

Víťazi ročníka 2023 budú vyhlásení na plenárnom zasadnutí VR v júni 2022.

Viac informácií o cene Podnikateľský región roka vrátane zoznamu víťazov od roku 2011 nájdete tu .

Kontakt:

Piotr Zajaczkowski
Tel.: +32 22822401
eer-cdr@cor.europa.eu

Tlačové informácie

Matteo Miglietta

Tel.: +32 22822440

Mobil: +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.
Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022