Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ocenenie Podnikateľský región roka 2023 zviditeľní odolné komunity  

Európsky výbor regiónov (VR) otvára ročník 2023 ocenenia Podnikateľský región roka (EER). V rámci jeho ústrednej témy – „Podnikanie a odolné komunity“ – môžu mestá, regióny a obce predložiť svoje stratégie na podporu malých a stredných podnikov (MSP) počas nadchádzajúcich dvoch rokov. Prihlášky sa môžu podávať do 29. marca 2022.

Michael Murphy (IE/EĽS), starosta mesta Clonmel, ktorý je predsedom komisie VR pre hospodársku politiku (ECON), oznámil otvorenie súťaže o ocenenie EER 2023 na zhromaždení MSP 2021 , najvýznamnejšom podujatí pre malé a stredné podniky v Európe, ktoré zorganizovala Európska komisia v spolupráci so slovinským predsedníctvom Rady EÚ.  

Vzhľadom na nerovnomerné tempo hospodárskej obnovy v Európskej únii majú regióny a územia s podnikateľským duchom lepšie možnosti prekonať krízu a rýchlejšie sa vrátiť na cestu rastu. Preto sa Európsky výbor regiónov rozhodol zamerať cenu EER 2023 na podnikanie a odolné komunity. Musíme spojiť svoje sily, aby sme sa znovu a pevnejšie postavili na nohy, pričom hnacou silou európskej obnovy musia byť MSP, " povedal pán Murphy.

V rámci zhromaždenia MSP 2021 zorganizovala komisia ECON seminár na tému „Úloha MSP v priemyselných politikách založených na miestnom kontexte“. Na podujatí sa zdôraznilo, že účinné priemyselné a inovačné politiky v EÚ musia byť nielen ústretové voči MSP, ale musia prihliadať aj na miestne špecifiká, pričom treba uznať úlohu územných aktérov a zainteresovaných strán pri uľahčovaní obnovy stimulovanej inováciami MSP, ako aj ich vzájomnou spoluprácou a vytváraním sietí.

Eddy Van Hijum (NL/EĽS), ktorý je ministrom hospodárstva, financií a európskych záležitostí v provincii Overijssel a  spravodajcom stanoviska VR o stratégii pre MSP , počas seminára pripomenul: „ Pre mnohé MSP sa pandémia ešte neskončila, keďže zápasíme s novou vlnou koronavírusu. To znamená, že miestne a regionálne samosprávy, ktoré zastupujeme, musia pomáhať malým a stredným podnikom, ktoré určujú podobu našich regiónov a môžu pomôcť formovať našu budúcnosť. S potešením konštatujem, že nový ročník ocenenia EER uznáva túto skutočnosť a podnecuje súťaživosť regiónov v politike obnovy.“

Podrobnosti a informácie o tom, ako sa prihlásiť do súťaže o ocenenie EER 2023, nájdete tu a tiež na osobitnej webovej stránke .

Súvislosti:

Ocenenie Podnikateľský región roka (EER) je projekt, v rámci ktorého sa každoročne vyhľadávajú a oceňujú až tri územné celky EÚ s výnimočnou a inovatívnou podnikateľskou stratégiou, a to bez ohľadu na ich veľkosť, bohatstvo alebo právomoci. Územiam s najdôveryhodnejším, najviac výhľadovo zameraným a najsľubnejším plánom sa na nasledujúci rok udelí označenie Podnikateľský región roka (EER).

Označenie EER vzniklo v spolupráci s Európskou komisiou a má podporu zainteresovaných strán na úrovni EÚ, ako sú SME United , Eurochambres , Social Economy Europe a EURADA .

Porota EER zložená z členov VR, zástupcov inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov a územných združení bude počas rokov 2022 a 2023 monitorovať uplatňovanie ocenených regionálnych stratégií, aby víťazom poskytla objektívny pohľad zvonku na ich politiky a pokrok, ktorý v priebehu roka dosiahli.

Posledné ocenenia EER, ktoré boli v dôsledku pandémie udelené súčasne za rok 2021 aj 2022, získali: mesto Castelo Branco (Portugalsko), mesto Gabrovo (Bulharsko), región Helsinki-Uusimaa (Fínsko), autonómne spoločenstvo Madrid (Španielsko), región Provensalsko-Alpy-Azúrové pobrežie (Francúzsko) a Sliezske vojvodstvo (Poľsko).

Víťazi ročníka 2023 budú vyhlásení na plenárnom zasadnutí VR v júni 2022.

Viac informácií o cene Podnikateľský región roka vrátane zoznamu víťazov od roku 2011 nájdete tu .

Kontakt:

Piotr Zajaczkowski
Tel.: +32 22822401
eer-cdr@cor.europa.eu

Tlačové informácie

Matteo Miglietta

Tel.: +32 22822440

Mobil: +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023