Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Východné partnerstvo: príležitosť pre mestá a regióny  

Odhodlanie Európskej únie prehĺbiť spoluprácu so šiestimi členmi Východného partnerstva EÚ prostredníctvom 20 opatrení do roku 2020 je podľa predsedu Európskeho výboru regiónov Karl-Heinza Lambertza „veľmi vítaný prejav záväzku“, ktorého cieľom je zabezpečiť, že mestá a regióny na Ukrajine, v Bielorusku, Moldavsku, Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku pocítia výhody vyplývajúce z užších vzťahov s EÚ.

Predseda Lambertz zastupoval miestne a regionálne orgány EÚ na samite Východného partnerstva, ktorý sa konal 24. novembra v Bruseli. „Východné partnerstvo sa vyvíja počas ôsmich rokov od svojho vzniku. Cieľom tohto samitu je premeniť tieto silné politické väzby na praktické výhody nielen pre naše partnerské krajiny, ale aj pre ich občanov, regióny a mestá. Plán 20 opatrení do roku 2020 je vítaným prejavom záväzku a od posledného samitu, ktorý sa uskutočnil pred dvomi rokmi, vidím, že zapojenie miestnych a regionálnych orgánov vo všetkých fázach projektov je čoraz aktívnejšie. Ide o správne kroky a dobrý prístup, pretože miestne a regionálne orgány poskytujú mnohé verejné služby a sú riadiacou úrovňou, ktorá je najbližšie k občanom. Východné partnerstvo sa postupne stáva skutočným partnerstvom medzi všetkými riadiacimi úrovňami,“ uviedol predseda Lambertz.

Zároveň vyzdvihol potrebu koncentrovanejšej a dlhodobej podpory pre miestá a regióny: „V rámci Východného partnerstva existujú tisícky obcí a iných foriem miestnych samospráv. Ich hlas je stále slabý, ale zosilnie vďaka procesu decentralizácie. Chceme im pomôcť pri nadobúdaní väčšej váhy a právomoci, ktoré potrebujú na to, aby sa ich mestá a regióny stali prosperujúcejšími, udržateľnejšími, bezpečnejšími, odolnejšími a inkluzívnejšími. Bude to osožné pre nich, aj pre EÚ“.

V rámci úsilia o podporu Východného partnerstva Európsky výbor regiónov v roku 2010 vytvoril Konferenciu regionálnych a miestnych orgánov krajín Východného partnerstva a EÚ (CORLEAP), ktorá združuje členov VR so zástupcami miestnych a regionálnych orgánov zo všetkých šiestich krajinách Východného partnerstva. Predseda Lambertz je spolupredsedom CORLEAP, rovnako ako Volodymyr Prokopiv, predseda zastupiteľstva ukrajinského mesta Kyjev, ktorý tiež vystúpil na samite.

Ten vo svojom prejave pred národnými lídrami zdôraznil význam vzájomnej spolupráce medzi mestami a regiónmi ako stabilizujúcej sily. Globálna stratégia EÚ a jej susedská stratégia podľa neho zdôrazňujú potrebu efektívnejších partnerstiev s cieľom podporiť politickú, sociálnu a hospodársku odolnosť. „Žiaden z týchto cieľov nemožno udržateľne dosiahnuť bez zapojenie miestnych a regionálnych orgánov, ktoré predstavujú úroveň riadenia najbližšiu k občanom,“ dodal.

Na dvojstrannom stretnutí s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicou Mogherini a vo svojom príhovore pred predsedami vlád a hlavami štátov na samite predseda Lambertz poukázal na niektoré z možností spolupráce medzi regiónmi a mestami EÚ a krajín Východného partnerstva. Cezhraničné regióny rozvíjajú vzťahy prostredníctvom spoločných rozvojových stratégií alebo prostredníctvom spoločného právneho nástroja EÚ nazvaného Európske zoskupenie územnej spolupráce. Miestne a regionálne orgány v krajinách Východného partnerstva sa čoraz viac zapájajú do iniciatív zdola nahor, ktoré dostávajú finančnú a technickú podporu zo strany EÚ: Globálny dohovor primátorov a starostov, ktorého signatári sa zaväzujú prekročiť ciele EÚ v oblasti klímy, a Primátori a starostovia za hospodársky rast, ktorého členovia vypracúvajú plány udržateľného hospodárskeho rozvoja.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP-IS-AN-OPPORTUNITY-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP-IS-AN-OPPORTUNITY-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP-IS-AN-OPPORTUNITY-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP-IS-AN-OPPORTUNITY-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP-IS-AN-OPPORTUNITY-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
16.03.2023