Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Priame finančné prostriedky pre mestá a regióny sú naďalej kľúčom k tomu, aby zelená dohoda fungovala na miestnej úrovni  

Hlavnou výzvou je naďalej priame financovanie miest a regiónov s cieľom premietnuť zelenú dohodu do konkrétnych projektov na miestnej úrovni.

Zatiaľ čo krajiny v celej Európe zaznamenávajú opätovný nárast prípadov ochorenia COVID-19, mestá a regióny EÚ sa zapájajú do nepretržitej spolupráce v snahe zaistiť, aby zelená dohoda zostala kľúčovým prvkom procesu obnovu. Pre miestne a regionálne samosprávy v celej EÚ zostáva priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ na vykonávanie zelenej dohody a na spravodlivú transformáciu na miestnej úrovni hlavnou prioritou.

Počas druhej schôdze pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni 21. októbra si členovia Európskeho výboru regiónov (VR) vymenili názory na početné spisy, ktoré patria do pôsobnosti stratégie rastu EÚ s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Diskutovalo sa napríklad o priemysle, doprave, poľnohospodárstve a silnej sociálnej Európe.

Schôdza sa konala po tom, ako sa Európska komisia a VR minulý týždeň zaviazali k novej fáze spolupráce s cieľom urýchliť vykonávanie zelenej dohody v európskych regiónoch a mestách, a to najmä v troch oblastiach: energetická hospodárnosť budov, čistá doprava a ekologizácia miest.

Na úvod diskusie Juan Espadas (ES/SES) , primátor Sevilly, predseda komisie VR pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku a predseda pracovnej skupiny VR pre zelenú dohodu, uviedol, že „Európska zelená dohoda je pilierom, na ktorom musíme lepšie budovať naše mestá a regióny, vytvárať nové pracovné miesta, znižovať emisie CO 2 a bojovať proti sociálnej nerovnosti. Európsky výbor regiónov dnes opäť preukázal, že je schopný byť platformou, ktorá účinne spája kľúčové zainteresované strany vrátane inštitúcií EÚ, miestnych a regionálnych samospráv, občianskej spoločnosti a podnikov s cieľom vybudovať udržateľnejšiu budúcnosť pre nás všetkých.“

Na schôdzi pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni sa stretli spravodajcovia VR pre kľúčové spisy týkajúce sa zelenej dohody. Prítomní boli:

Andries Gryffroy (BE/EA), poslanec Flámskeho parlamentu, ktorý predstavil svoje aktuálne stanovisko na tému Vplyv zmeny klímy na regióny: hodnotenie Európskej zelenej dohody . Náš rozhovor so spravodajcom Andriesom Gryffroyom si môžete prečítať tu .

Rafal Trzaskowski (PL/EĽS), primátor Varšavy, predstavil členom stanovisko na tému Európsky klimatický pakt , ktoré bolo prijaté na poslednom plenárnom zasadnutí 13. októbra 2020. Náš rozhovor s primátorom Rafalom Trzaskowskim si môžete prečítať tu .

Predmetom vystúpenia Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), členky rady provincie Južné Holandsko, bolo stanovisko na tému Nová priemyselná stratégia pre Európu , ktoré bolo prijaté jednomyseľne na plenárnom zasadnutí v októbri 2020. Náš rozhovor so spravodajkyňou Jeannette Baljeu si môžete prečítať tu .

Anna Karjalainen (FI/SES), poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava, zhrnula svoje stanovisko na tému Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie , ktoré bolo prijaté minulý týždeň na októbrovom plenárnom zasadnutí VR.

Declan McDonnell (IE/EA), poslanec zastupiteľstva mesta Galway, predstavil členom VR svoje stanovisko na tému Miestne a regionálne samosprávy v stálom dialógu s občanmi , ktoré je dôležitým príspevkom k nadchádzajúcej Konferencii o budúcnosti Európy. Stanovisko bolo prijaté na októbrovom plenárnom zasadnutí VR.

Adam Struzik (PL/EĽS), maršálek Mazovského vojvodstva, zhrnul hlavné body svojho stanoviska na tému Výzvy týkajúce sa verejnej dopravy v mestách a metropolitných oblastiach . Stanovisko má byť prijaté na plenárnom zasadnutí VR v decembri.

Guido Milana (IT/SES), poslanec obecného zastupiteľstva Olevano Romano, zhrnul svoje stanovisko na tému Od výrobcu k spotrebiteľovi (z farmy na stôl): miestny a regionálny rozmer . Stanovisko bude prijaté na plenárnom zasadnutí VR v decembri.

Ďalšie informácie:

Zelená dohoda na miestnej úrovni ( Green Deal Going Local ) je novou iniciatívou Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie. Iniciatíva Zelená dohoda na miestnej úrovni bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov Prečítajte si tlačovú správu .

Počas diskusie na plenárnom zasadnutí 13. októbra 2020, na ktorom sa zúčastnil výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans, sa Európska komisia a Európsky výbor regiónov zaviazali k novej fáze spolupráce s cieľom urýchliť plnenie zelenej dohody v európskych regiónoch a mestách. Prečítajte si našu tlačovú správu .

Mestá a regióny už uskutočňujú transformáciu priamo na mieste. Na našej online mape nájdete 200 najlepších postupov v rámci zelenej dohody.

Toto podujatie je súčasťou Európskeho týždňa regiónov a miest 2020 .

Kontakt:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023