Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Digitálna Európa pre všetkých: inteligentné digitálne riešenia musia byť prínosom pre každého občana EÚ  

Predseda a prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov (VR) vyzývajú budúcu Európsku komisiu, aby zabezpečila prístup všetkých miestnych spoločenstiev a ich občanov k hospodárskym a sociálnym prínosom digitálnej transformácie Navrhovaná iniciatíva s názvom „Digitálna Európa pre všetkých“, ktorá sa zameriava na monitorovanie, spoločné využívanie a rozširovanie digitálnych inovácií, bola predmetom diskusie na stredajšom zasadnutí spoločnej platformy VR a Európskej komisie pre širokopásmové pripojenie.

„Je načase, aby sa výhody digitálnej revolúcie spoluvytvárali a pociťovali v celej Európskej únii. Miestne a regionálne spoločenstvá a samosprávy sa priamo podieľajú na uplatňovaní jednotného digitálneho trhu v praxi, ale ich schopnosť zvládať zmeny a prinášať nové riešenia sa výrazne líši. Doteraz z toho profitovali hlavne väčšie mestá, prosperujúcejšie regióny a zopár miestnych komunít so silným miestnym vedením,“ konštatoval predseda VR Karl-Heinz Lambertz .

Prvý podpredseda Markku Markkula predstavil predbežný návrh platformy pre širokopásmové pripojenie , v rámci ktorej by miestni a regionálni politici z členských štátov EÚ spolupracovali s odborníkmi z Európskej komisie na urýchlení zavádzania vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia v regiónoch EÚ.

„Inteligentné riešenia vyvinuté v celej Európe sa často využívajú len v obmedzenej miere a nie sú dostatočne interoperabilné. V dôsledku toho sú európske riešenia vytláčané z trhu celosvetovými dominantnými aktérmi. Európa musí nájsť nový spôsob, ako uplatňovať inteligentné digitálne riešenia a umožniť miestnym a regionálnym aktérom spoločne viesť digitálnu revolúciu. Vytvorme spolu silné európske digitálne ekosystémy a vybudujme budúcnosť pre občanov a spolu s nimi,“ vyhlásil podpredseda Markkula.

Počas diskusie s riaditeľom pre jednotný digitálny trh v GR CNECT Európskej komisie Gerardom De Graafom si členovia platformy pre širokopásmové pripojenie vymenili názory na myšlienky a usmernenia, ktoré predložil predseda Lambertz a prvý podpredseda Markkula. Medzi ne patrí:

Vytvoriť európsku sieť centier digitálnych inovácií v spojení s regionálnymi stratégiami pre inteligentnú špecializáciu.

Využívať rôzne nástroje financovania EÚ vrátane štrukturálnych fondov na posilnenie zriaďovania centier digitálnych inovácií a zavádzania vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia vo všetkých regiónoch EÚ.

Vytvárať regionálne aliancie pre digitálne zručnosti so sektorom vzdelávania a odbornej prípravy, aby tak zručnosti zodpovedali digitálnym požiadavkám miestnych podnikov.

Využiť revíziu smernice o verejnom obstarávaní na to, aby sa podporilo ľahšie zavádzanie inteligentných služieb v úzkom spojení s centrami digitálnych inovácií, optimálne využiť dohody o spoločnom nakupovaní a spolupracovať s EIB, aby sa uľahčilo spoločné nakupovanie.

Zverejniť výzvu na výber inteligentných modelových obcí a regiónov v každom členskom štáte v spojení so špecializovanou odbornou prípravou a zosúlaďovaním opatrení.

Využívať nové digitálne riešenia na miestnej úrovni na trvalý dialóg s občanmi o rôznych záležitostiach počnúc kybernetickou bezpečnosťou až po digitálne verejné služby.

Vytvoriť európsky systém poukážok na audit elektronickej verejnej správy pre 700 malých a stredných miest, v rámci ktorého by experti na miestnu správu poskytovali 15-dňovú poradenskú službu mestskej rade.

Zaviesť súbor zmysluplných ukazovateľov, ktoré by mohli merať pokrok dosiahnutý na miestnej a regionálnej úrovni, a uverejňovať pravidelné správy o aktuálnom stave miestneho/regionálneho rozmeru jednotného digitálneho trhu.

Definitívny návrh bude predložený na Zhromaždení pre digitálnu agendu 2019 13. – 14. júna v Bukurešti.

Kontaktná osoba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Podpora miest a regiónov pri súčasnej transformácii si podľa miestnych lídrov vyžaduje odstránenie digitálnej priepasti
Podpora miest a regiónov pri súčasnej transformácii si podľa miestnych lídrov vyžaduje odstránenie digitálnej priepasti
08.02.2023