Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Digitálna Európa pre všetkých: inteligentné digitálne riešenia musia byť prínosom pre každého občana EÚ  

Predseda a prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov (VR) vyzývajú budúcu Európsku komisiu, aby zabezpečila prístup všetkých miestnych spoločenstiev a ich občanov k hospodárskym a sociálnym prínosom digitálnej transformácie Navrhovaná iniciatíva s názvom „Digitálna Európa pre všetkých“, ktorá sa zameriava na monitorovanie, spoločné využívanie a rozširovanie digitálnych inovácií, bola predmetom diskusie na stredajšom zasadnutí spoločnej platformy VR a Európskej komisie pre širokopásmové pripojenie.

„Je načase, aby sa výhody digitálnej revolúcie spoluvytvárali a pociťovali v celej Európskej únii. Miestne a regionálne spoločenstvá a samosprávy sa priamo podieľajú na uplatňovaní jednotného digitálneho trhu v praxi, ale ich schopnosť zvládať zmeny a prinášať nové riešenia sa výrazne líši. Doteraz z toho profitovali hlavne väčšie mestá, prosperujúcejšie regióny a zopár miestnych komunít so silným miestnym vedením,“ konštatoval predseda VR Karl-Heinz Lambertz .

Prvý podpredseda Markku Markkula predstavil predbežný návrh platformy pre širokopásmové pripojenie , v rámci ktorej by miestni a regionálni politici z členských štátov EÚ spolupracovali s odborníkmi z Európskej komisie na urýchlení zavádzania vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia v regiónoch EÚ.

„Inteligentné riešenia vyvinuté v celej Európe sa často využívajú len v obmedzenej miere a nie sú dostatočne interoperabilné. V dôsledku toho sú európske riešenia vytláčané z trhu celosvetovými dominantnými aktérmi. Európa musí nájsť nový spôsob, ako uplatňovať inteligentné digitálne riešenia a umožniť miestnym a regionálnym aktérom spoločne viesť digitálnu revolúciu. Vytvorme spolu silné európske digitálne ekosystémy a vybudujme budúcnosť pre občanov a spolu s nimi,“ vyhlásil podpredseda Markkula.

Počas diskusie s riaditeľom pre jednotný digitálny trh v GR CNECT Európskej komisie Gerardom De Graafom si členovia platformy pre širokopásmové pripojenie vymenili názory na myšlienky a usmernenia, ktoré predložil predseda Lambertz a prvý podpredseda Markkula. Medzi ne patrí:

Vytvoriť európsku sieť centier digitálnych inovácií v spojení s regionálnymi stratégiami pre inteligentnú špecializáciu.

Využívať rôzne nástroje financovania EÚ vrátane štrukturálnych fondov na posilnenie zriaďovania centier digitálnych inovácií a zavádzania vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia vo všetkých regiónoch EÚ.

Vytvárať regionálne aliancie pre digitálne zručnosti so sektorom vzdelávania a odbornej prípravy, aby tak zručnosti zodpovedali digitálnym požiadavkám miestnych podnikov.

Využiť revíziu smernice o verejnom obstarávaní na to, aby sa podporilo ľahšie zavádzanie inteligentných služieb v úzkom spojení s centrami digitálnych inovácií, optimálne využiť dohody o spoločnom nakupovaní a spolupracovať s EIB, aby sa uľahčilo spoločné nakupovanie.

Zverejniť výzvu na výber inteligentných modelových obcí a regiónov v každom členskom štáte v spojení so špecializovanou odbornou prípravou a zosúlaďovaním opatrení.

Využívať nové digitálne riešenia na miestnej úrovni na trvalý dialóg s občanmi o rôznych záležitostiach počnúc kybernetickou bezpečnosťou až po digitálne verejné služby.

Vytvoriť európsky systém poukážok na audit elektronickej verejnej správy pre 700 malých a stredných miest, v rámci ktorého by experti na miestnu správu poskytovali 15-dňovú poradenskú službu mestskej rade.

Zaviesť súbor zmysluplných ukazovateľov, ktoré by mohli merať pokrok dosiahnutý na miestnej a regionálnej úrovni, a uverejňovať pravidelné správy o aktuálnom stave miestneho/regionálneho rozmeru jednotného digitálneho trhu.

Definitívny návrh bude predložený na Zhromaždení pre digitálnu agendu 2019 13. – 14. júna v Bukurešti.

Kontaktná osoba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :