Správy  
ExtentedCQWP
Celoeurópska koalícia nalieha na národné vlády, aby do prípravy plánov obnovy na obdobie po skončení pandémie COVID-19 zapojili regióny a mestá a aby zabránili rozdielom vo vakcinácii v Európe
Celoeurópska koalícia nalieha na národné vlády, aby do prípravy plánov obnovy na obdobie po skončení pandémie COVID-19 zapojili regióny a mestá a aby zabránili rozdielom vo vakcinácii v Európe
Press release24.03.2021 | Rural development;Multi-level governance and devolution;Subsidiarity and proportionality;Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;EU annual budget;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Multi-annual financial framework (MFF);Territorial cohesion;Urban policy;Public health;European semester / Economic Governance;Sub-national finance;
V predvečer zasadnutia Európskej rady Združenie pre súdržnosť (#CohesionAlliance) , celoeurópska aliancia 12 000 signatárov , ktorí sa zasadzujú za silnejšiu politiku súdržnosti po roku 2020, vyzýva členské štáty, aby pri navrhovaní, vykonávaní a riadení národných plánov obnovy a odolnosti spolupracovali s miestnymi a regionálnymi samosprávami. Združenie pre súdržnosť takisto naliehavo vyzýva národné parlamenty, aby čo najskôr ratifikovali rozhodnutie o vlastných zdrojoch, čo Európskej komisii umožní požičať si na kapitálových trhoch až 750 miliárd EUR na zmiernenie negatívnych dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Okrem toho varuje vedúcich predstaviteľov EÚ pred rizikom, ktoré so sebou prináša súťaženie o vakcíny, pretože by to zvýšilo nerovnosti medzi európskymi regiónmi, mestami a obcami. 
Súvisiace informácie
International Cooperation