News  
ExtentedCQWP
Kríza súvisiaca s ochorením COVID-19 ešte viac zdôraznila naliehavosť usporiadania Konferencie o budúcnosti Európy
Kríza súvisiaca s ochorením COVID-19 ešte viac zdôraznila naliehavosť usporiadania Konferencie o budúcnosti Európy
25.06.2020 | Citizenship;EU communication policy;EU Treaties;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;Judicial cooperation;Multi-level governance and devolution;Public administration;REFIT and better law-making;Resolutions E.C. Workprogram;Subsidiarity and proportionality;Internal market;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Industrial policy;Financial markets;Urban policy;Cohesion policy reform;European Structural and Investment Funds;Multi-annual financial framework (MFF);
Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) na schôdzi komisie pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) diskutovali s poslankyňou Európskeho parlamentu a podpredsedníčkou Výboru Európskeho parlamentu pre ústavné veci (AFCO) Gabriele Bischoff o možných spôsoboch organizácie Konferencie o budúcnosti Európy. Podľa miestnych a regionálnych lídrov pretrvávajúca kríza jasne dokazuje, že Európska únia musí urýchlene pracovať na tom, aby bola účinnejšia, demokratickejšia a bližšia k občanom. VR víta pozíciu Rady z 24. júna ako dôležitý krok vpred, ktorý otvára možnosti pre rokovania o riadení, obsahu a štruktúre konferencie . Výbor však zároveň nalieha, aby sa práce začali hneď , ako sa skončí pandémia. Pani Bischoff opätovne zdôraznila, že miestni a regionálni lídri musia v tomto procese zohrávať dôležitú rolu. 
Súvisiace informácie