Správy  
ExtentedCQWP
Obnova EÚ nebude účinná bez spoľahlivej politiky súdržnosti vybudovanej v skutočnom partnerstve s európskymi mestami a regiónmi
Obnova EÚ nebude účinná bez spoľahlivej politiky súdržnosti vybudovanej v skutočnom partnerstve s európskymi mestami a regiónmi
Press release09.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala, že politika súdržnosti je teraz potrebná viac ako kedykoľvek predtým na to, aby sa posilnila odolnosť v Európe, chránili občania, aby sa obnova dostala do všetkých končín Európskej únie a aby sa na nikoho nezabudlo. Od svojho vzniku v októbri 2017 sa #CohesionAlliance – celoeurópskemu združeniu pozostávajúcemu z 12 000 signatárov , ktorí sa zasadzujú za silnejšiu politiku súdržnosti, podarilo vyhnúť drastickým rozpočtovým škrtom po roku 2020, zachovať politiku súdržnosti pre všetky regióny v Únii a predložiť jednoduchšie a pružnejšie pravidlá. Počas videokonferencie venovanej novému smerovaniu združenia #CohesionAlliance zakladajúci členovia obnovili svoj záväzok spojiť sily a zachovať politiku súdržnosti ako hlavnú prioritu EÚ. #CohesionAlliance bude dohliadať na to, aby členské štáty pri navrhovaní a vykonávaní politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej miere uplatňovali zásadu partnerstva. Súdržnosť a synergie medzi nástrojmi obnovy a štrukturálnymi fondmi sú mimoriadne dôležité na to, aby sa zabránilo prekrývaniu a aby sa maximalizoval vplyv európskych opatrení. 
Súvisiace informácie
International Cooperation