Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Michel Barnier a primátor Londýna diskutujú o brexite s regionálnymi a miestnymi lídrami EÚ  

Ďalej na programe plenárneho zasadnutia ( #CoRplenary ): Nemecká ministerka a štyria európski komisári budú diskutovať o cieľoch v oblasti klímy, integrácii, poľnohospodárstve, rozširovaní a strategickom myslení EÚ.

Hlavný vyjednávač Európskej únie Michel Barnier, primátor Londýna Sadiq Khan a predseda regionálneho zastupiteľstva Bretónska Loïg Chesnais-Girard vystúpia 9. decembra na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov, ktoré bude prvýkrát v plnom rozsahu online. Diskusia o brexite sa zameria na budúce vzťahy a územný vplyv brexitu na regióny a mestá Spojeného kráľovstva a EÚ a decentralizované orgány verejnej správy. Koná sa zhruba tri týždne pred skončením prechodného obdobia pre vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ, pričom sa rokovania o obchodnej dohode ešte stále neuzavreli.

Sledujte plenárne zasadnutie na internetovej stránke VR .

8. decembra, Zintenzívnenie opatrení v oblasti klímy počas pandémie COVID-19

Dva dni pred rokovaním Európskej rady o možnom novom cieli v oblasti klímy do roku 2030 Európsky výbor regiónov privíta na svojom plenárnom zasadnutí aj nemeckú spolkovú ministerku životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Svenju Schulze. Ministerka zhodnotí pokrok dosiahnutý počas nemeckého predsedníctva EÚ v oblasti klímy a energetiky a prerokuje návrhy regiónov a miest v boji proti zmene klímy a zabezpečovaní ekologickej obnovy Európy, čo je pre výbor prioritou.

9. decembra, Budúcnosť rozširovania EÚ

Európsky komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi bude 9. decembra diskutovať o vzťahoch EÚ so susednými krajinami vrátane záujemcov o členstvo v EÚ zo západného Balkánu.

10. decembra, Obnova s pomocou európskeho výhľadu

Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič predstaví prvú správu o strategickom výhľade zameranú na odolnosť a pracovný program Komisie na rok 2021 vrátane úsilia EÚ pomôcť pri zotavovaní sa z pandémie COVID-19.

10. decembra, Migrácia: Výbor regiónov a Európska komisia spustia akčný plán

Komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová sa 10. decembra zapojí do diskusie o  novom pakte o migrácii a azyle , ako aj o základnom pilieri paktu, akčnom pláne pre začlenenie a integráciu . Európska komisia a výbor vytvoria na základe iniciatívy v oblasti integrácie z roku 2019 štruktúrované partnerstvo s cieľom podporiť miestne a regionálne samosprávy pri vykonávaní opatrení na integráciu migrantov do svojich komunít.

10. decembra, Podpora obnovy vo vidieckych oblastiach Európy

Európsky komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski sa zúčastní na debate o tom, ako rozprúdiť oživenie vidieckych oblastí Európy. Diskusia v pléne sa zameria na to, ako koordinovať spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, štrukturálne fondy a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti tak, aby sa podporili miestni výrobcovia, ekologizácia agropotravinárskeho priemyslu, posilnila súdržnosť a diverzifikovali príležitosti na rast vo vidieckych komunitách.

Členovia VR tiež prerokujú a prijmú deväť stanovísk s odporúčaniami, ktoré odrážajú tieto politické priority regiónov a miest EÚ. Schvália i uznesenie o pracovnom programe Európskej komisie na rok 2021.

KĽÚČOVÉ DISKUSIE

8. decembra, 16.15 hod.: Príhovor a diskusia o ambicióznejších klimatických cieľoch počas pandémie COVID-19, na ktorej sa zúčastní nemecká spolková ministerka životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Svenja Schulze .

9. decembra, 14.30 hod.: diskusia o dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a územných dôsledkoch brexitu, do ktorej sa zapoja vedúci Osobitnej skupiny EK pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom Michel Barnier , primátor Londýna Sadiq Khan a predseda regionálnej rady Bretónska Loïg Chesnais-Girard.

9. decembra, 17.00 hod.: Diskusia na tému súbor opatrení týkajúci sa rozširovania a európska susedská politika, na ktorej sa zúčastní európsky komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi .

10. decembra, 11.00 hod. : Diskusia o novom pakte o migrácii a azyle s účasťou komisárky pre vnútorné záležitosti Ylvy Johanssonovej

10. decembra, 14.30 hod. : Diskusia o obnove a odolnosti vo vidieckych oblastiach. Hosť: Janusz Wojciechowski , komisár pre poľnohospodárstvo

10. decembra, 15.30 hod. : Diskusia na tému pracovný program Európskej komisie na rok 2021 a prvá správa o strategickom výhľade EÚ, do ktorej sa zapojí podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič

STANOVISKÁ PREDLOŽENÉ NA PRIJATIE

  • Preskúmanie správy hospodárskych záležitostí. Spravodajca: Elio Di Rupo (BE/SES), predseda vlády Valónska.
  • Posilnenie miestnej správy vecí verejných a zastupiteľskej demokracie novými nástrojmi digitálnych technológií . Spravodajca: Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), člen zastupiteľstva obce Järva.
  • Vplyv zmeny klímy na regióny: hodnotenie Európskej zelenej dohody . Spravodajca: Andries Gryffroy (BE/EA), poslanec Flámskeho parlamentu.
  • Príležitosti a synergie vyplývajúce z preventívnej adaptácie na zmenu klímy v záujme podpory udržateľnosti a kvality života v regiónoch a obciach . Spravodajca: Markku Markkula (FI/EĽS), člen rady mesta Espoo .
  • Výzvy týkajúce sa verejnej dopravy v mestách a metropolitných oblastiach . Spravodajca: Adam Struzik (PL/EĽS), maršálek Mazovského vojvodstva.
  • Od výrobcu k spotrebiteľovi (z farmy na stôl): miestny a regionálny rozmer . Spravodajca: Guido Milana (IT/SES), poslanec zastupiteľstva obce Olevano Romano.
  • Stratégia EÚ pre oživenie vidieka . Spravodajca: Enda Stenson (IE/EA), zastupiteľstvo grófstva Leitrim.
  • Správa Komisie o vykonávaní oznámenia Komisie o silnejšom a obnovenom strategickom partnerstve s najvzdialenejšími regiónmi EÚ. Spravodajca: Ángel Víctor Torres Pérez (ES/SES), predseda vlády autonómneho spoločenstva Kanárske ostrovy.
  • Rozvoj udržateľnejšieho cestovného ruchu pre mestá a regióny EÚ . Spravodajca: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe), tajomník ministerstva cestovného ruchu, obnovy, spravodlivosti a miestnej samosprávy vlády autonómnej oblasti Andalúzia.

Praktické informácie:

Miesto konania : online

Dátum : utorok 8. decembra – štvrtok 10. decembra 2020

Podkladové materiály : Program plenárneho zasadnutia a  stanoviská a pozmeňovacie návrhy .

Internetové vysielanie : na webovom sídle  VR.

Kontakt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Share: