Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Michel Barnier a primátor Londýna diskutujú o brexite s regionálnymi a miestnymi lídrami EÚ  

Ďalej na programe plenárneho zasadnutia ( #CoRplenary ): Nemecká ministerka a štyria európski komisári budú diskutovať o cieľoch v oblasti klímy, integrácii, poľnohospodárstve, rozširovaní a strategickom myslení EÚ.

Hlavný vyjednávač Európskej únie Michel Barnier, primátor Londýna Sadiq Khan a predseda regionálneho zastupiteľstva Bretónska Loïg Chesnais-Girard vystúpia 9. decembra na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov, ktoré bude prvýkrát v plnom rozsahu online. Diskusia o brexite sa zameria na budúce vzťahy a územný vplyv brexitu na regióny a mestá Spojeného kráľovstva a EÚ a decentralizované orgány verejnej správy. Koná sa zhruba tri týždne pred skončením prechodného obdobia pre vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ, pričom sa rokovania o obchodnej dohode ešte stále neuzavreli.

Sledujte plenárne zasadnutie na internetovej stránke VR .

8. decembra, Zintenzívnenie opatrení v oblasti klímy počas pandémie COVID-19

Dva dni pred rokovaním Európskej rady o možnom novom cieli v oblasti klímy do roku 2030 Európsky výbor regiónov privíta na svojom plenárnom zasadnutí aj nemeckú spolkovú ministerku životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Svenju Schulze. Ministerka zhodnotí pokrok dosiahnutý počas nemeckého predsedníctva EÚ v oblasti klímy a energetiky a prerokuje návrhy regiónov a miest v boji proti zmene klímy a zabezpečovaní ekologickej obnovy Európy, čo je pre výbor prioritou.

9. decembra, Budúcnosť rozširovania EÚ

Európsky komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi bude 9. decembra diskutovať o vzťahoch EÚ so susednými krajinami vrátane záujemcov o členstvo v EÚ zo západného Balkánu.

10. decembra, Obnova s pomocou európskeho výhľadu

Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič predstaví prvú správu o strategickom výhľade zameranú na odolnosť a pracovný program Komisie na rok 2021 vrátane úsilia EÚ pomôcť pri zotavovaní sa z pandémie COVID-19.

10. decembra, Migrácia: Výbor regiónov a Európska komisia spustia akčný plán

Komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová sa 10. decembra zapojí do diskusie o  novom pakte o migrácii a azyle , ako aj o základnom pilieri paktu, akčnom pláne pre začlenenie a integráciu . Európska komisia a výbor vytvoria na základe iniciatívy v oblasti integrácie z roku 2019 štruktúrované partnerstvo s cieľom podporiť miestne a regionálne samosprávy pri vykonávaní opatrení na integráciu migrantov do svojich komunít.

10. decembra, Podpora obnovy vo vidieckych oblastiach Európy

Európsky komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski sa zúčastní na debate o tom, ako rozprúdiť oživenie vidieckych oblastí Európy. Diskusia v pléne sa zameria na to, ako koordinovať spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, štrukturálne fondy a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti tak, aby sa podporili miestni výrobcovia, ekologizácia agropotravinárskeho priemyslu, posilnila súdržnosť a diverzifikovali príležitosti na rast vo vidieckych komunitách.

Členovia VR tiež prerokujú a prijmú deväť stanovísk s odporúčaniami, ktoré odrážajú tieto politické priority regiónov a miest EÚ. Schvália i uznesenie o pracovnom programe Európskej komisie na rok 2021.

KĽÚČOVÉ DISKUSIE

8. decembra, 16.15 hod.: Príhovor a diskusia o ambicióznejších klimatických cieľoch počas pandémie COVID-19, na ktorej sa zúčastní nemecká spolková ministerka životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Svenja Schulze .

9. decembra, 14.30 hod.: diskusia o dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a územných dôsledkoch brexitu, do ktorej sa zapoja vedúci Osobitnej skupiny EK pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom Michel Barnier , primátor Londýna Sadiq Khan a predseda regionálnej rady Bretónska Loïg Chesnais-Girard.

9. decembra, 17.00 hod.: Diskusia na tému súbor opatrení týkajúci sa rozširovania a európska susedská politika, na ktorej sa zúčastní európsky komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi .

10. decembra, 11.00 hod. : Diskusia o novom pakte o migrácii a azyle s účasťou komisárky pre vnútorné záležitosti Ylvy Johanssonovej

10. decembra, 14.30 hod. : Diskusia o obnove a odolnosti vo vidieckych oblastiach. Hosť: Janusz Wojciechowski , komisár pre poľnohospodárstvo

10. decembra, 15.30 hod. : Diskusia na tému pracovný program Európskej komisie na rok 2021 a prvá správa o strategickom výhľade EÚ, do ktorej sa zapojí podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič

STANOVISKÁ PREDLOŽENÉ NA PRIJATIE

  • Preskúmanie správy hospodárskych záležitostí. Spravodajca: Elio Di Rupo (BE/SES), predseda vlády Valónska.
  • Posilnenie miestnej správy vecí verejných a zastupiteľskej demokracie novými nástrojmi digitálnych technológií . Spravodajca: Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), člen zastupiteľstva obce Järva.
  • Vplyv zmeny klímy na regióny: hodnotenie Európskej zelenej dohody . Spravodajca: Andries Gryffroy (BE/EA), poslanec Flámskeho parlamentu.
  • Príležitosti a synergie vyplývajúce z preventívnej adaptácie na zmenu klímy v záujme podpory udržateľnosti a kvality života v regiónoch a obciach . Spravodajca: Markku Markkula (FI/EĽS), člen rady mesta Espoo .
  • Výzvy týkajúce sa verejnej dopravy v mestách a metropolitných oblastiach . Spravodajca: Adam Struzik (PL/EĽS), maršálek Mazovského vojvodstva.
  • Od výrobcu k spotrebiteľovi (z farmy na stôl): miestny a regionálny rozmer . Spravodajca: Guido Milana (IT/SES), poslanec zastupiteľstva obce Olevano Romano.
  • Stratégia EÚ pre oživenie vidieka . Spravodajca: Enda Stenson (IE/EA), zastupiteľstvo grófstva Leitrim.
  • Správa Komisie o vykonávaní oznámenia Komisie o silnejšom a obnovenom strategickom partnerstve s najvzdialenejšími regiónmi EÚ. Spravodajca: Ángel Víctor Torres Pérez (ES/SES), predseda vlády autonómneho spoločenstva Kanárske ostrovy.
  • Rozvoj udržateľnejšieho cestovného ruchu pre mestá a regióny EÚ . Spravodajca: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe), tajomník ministerstva cestovného ruchu, obnovy, spravodlivosti a miestnej samosprávy vlády autonómnej oblasti Andalúzia.

Praktické informácie:

Miesto konania : online

Dátum : utorok 8. decembra – štvrtok 10. decembra 2020

Podkladové materiály : Program plenárneho zasadnutia a  stanoviská a pozmeňovacie návrhy .

Internetové vysielanie : na webovom sídle  VR.

Kontakt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021