Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Celoeurópske združenie varuje Európsku komisiu: krátenie regionálnych fondov ohrozuje budúcnosť Európy  

Politika súdržnosti EÚ musí aj po roku 2020 predstavovať aspoň jednu tretinu rozpočtu EÚ a podporovať všetky európske regióny. Zníženie jej rozpočtu by znamenalo riziko prehĺbenia rozdielov v Európe a hrozbu pre budúcnosť Európskej únie. Toto posolstvo dnes doručilo celoeurópske združenie #CohesionAlliance Európskej komisii ešte pred zverejnením návrhu budúceho rozpočtu EÚ 2. mája.

Politika súdržnosti s rozpočtom vyše 350 miliárd EUR na roky 2014 až 2020 sa realizuje prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov . Je hlavným investičným nástrojom EÚ, ktorý znižuje rozdiely medzi regiónmi, vytvára pracovné miesta, otvára nové obchodné príležitosti a slúži na riešenie hlavných globálnych problémov, ako je napríklad zmena klímy a migrácia. Je to jediná politika EÚ, ktorá sa vzťahuje na všetky európske miestne spoločenstvá vrátane miestnych zainteresovaných strán v záujme realizácie stratégií rastu na základe spoločných cieľov EÚ.

Vzhľadom na brexit a potrebu EÚ financovať nové priority, ako je napríklad obrana, bezpečnosť a kontrola vonkajších hraníc, hrozí, že finančné prostriedky vyčlenené na politiku súdržnosti sa v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ, t. j. viacročnom finančnom rámci stanovujúcom výdavkové stropy EÚ na obdobie po roku 2020, znížia. V snahe predísť tomuto vývoju a zvýšiť informovanosť o zásadnej úlohe politiky súdržnosti významné združenia regiónov a miest – Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR), Združenie európskych regiónov (AER), Konferencia európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE), Rada európskych obcí a regiónov (CEMR), Konferencia okrajových prímorských regiónov (CPMR) a EUROCITIES – spolu s Európskym výborom regiónov založili v októbri minulého roku združenie #CohesionAlliance.

Združenie žiada, aby mala politika súdržnosti v rozpočte EÚ na obdobie po roku 2020 silnejšie postavenie a aby bola efektívnejšia, viditeľnejšia a prístupnejšia pre všetky regióny Európskej únie. Od jeho založenia podpísalo vyhlásenie združenia vyše 4 000 jednotlivých signatárov, 100 regiónov, 70 miest a okresov, 50 združení miestnych a regionálnych samospráv, 40 poslancov Európskeho parlamentu a 30 odvetvových združení z EÚ.

„Politika súdržnosti je tradičná, nie však zastaraná. Svoju úlohu bude naďalej zohrávať aj v budúcom rozpočte EÚ. Nemôžeme zaručiť, že nedôjde k žiadnym škrtom, ale naším cieľom je obmedziť ich na úroveň 5 až 10 %,“ uviedol komisár EÚ pre rozpočet Günther Oettinger , pričom vyzval všetkých partnerov, aby sa zmobilizovali a presvedčili vlády jednotlivých štátov o tom, že isté zvýšenie príspevkov členských štátov je potrebné na to, aby EÚ mohla plniť svoje úlohy.

S jeho slovami súhlasila aj komisárka Corinna Creţu, ktorá vyhlásila: „Európa potrebuje súdržnosť viac než kedykoľvek predtým, a to nielen z ekonomických, ale aj zo sociálnych a politických dôvodov. Vďaka #CohesionAlliance tisícky príjemcov tejto jedinečnej politiky, ktorí zastupujú mestá a regióny, ako aj zdravotníctvo, školstvo a podnikateľský sektor, dôrazne a jasne hovoria, že Európa a politika súdržnosti sú dve strany tej istej mince.“

V mene AEBR sa k tejto otázke vyjadrila generálna riaditeľka pre vonkajšiu činnosť regionálnej vlády autonómnej oblasti Estremadura Rosa Balas Torres : „Súčasné programy v oblasti územnej spolupráce musia byť aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou európskej súdržnosti, zbližovania občanov a územných celkov nad rámec hraníc jednotlivých štátov. V nadväznosti na nedávne oznámenie Komisie o pohraničných regiónoch by sa mal ďalej rozvíjať cezhraničný a nadnárodný prístup v ďalších oblastiach politiky EÚ, ako je napríklad zamestnanosť, zdravotníctvo, prístupnosť a prepojenie.“

Predseda AER a predseda švédskeho regiónu Västra Götaland Magnus Berntsson v tejto súvislosti podotkol: „Dôrazná obnovená politika súdržnosti pre všetky regióny je najrozumnejšou a najlogickejšou investíciou, ktorú môže EÚ urobiť pre svoju budúcnosť. Politika súdržnosti bude v budúcnosti v EÚ naším najsilnejším nástrojom, ktorý bude zlepšovať kvalitu života občanov a podporovať zjednotenú, silnú a konkurencieschopnú Európu.“

Predsedníčka CALRE Ana Luís , predsedníčka legislatívneho zhromaždenia portugalskej autonómnej oblasti Azory upozornila, že „je najvyšší čas sa zjednotiť a zosúladiť v záujme obrany hlavných zásad Európskej únie, ako je súdržnosť a solidarita. To je dôvod, prečo sa CALRE zapojila do #CohesionAlliance hneď od začiatku. Európa potrebuje dôraznú a účinnú politiku súdržnosti v každom jednom zo svojich regiónov.“

Hovorca CEMR a člen rady švédskeho mesta Malmö Ilmar Reepalu poznamenal: „Úspech nových priorít EÚ, ako je sociálne začlenenie a opatrenia v oblasti klímy, závisí od schopnosti miest a regiónov investovať do svojich území. Tieto investície sa bez politiky súdržnosti nebudú môcť uskutočniť. EÚ by mala byť dôsledná a v budúcom rozpočte by mala zabezpečiť silné postavenie politiky súdržnosti.“

Predseda VR Karl-Heinz Lambertz zdôraznil: „Ak chceme Európu, ktorá investuje do každého spoločenstva, ktorá je efektívnejšia, viditeľnejšia, menej centralizovaná a podporuje cezhraničnú spoluprácu, potrebujeme dôraznú politiku súdržnosti pre všetky regióny a väčší rozpočet EÚ. Jeho krátenie bude mať závažné dôsledky z hľadiska prosperity a jednoty Európskej únie v budúcnosti.“

K tejto otázke sa vyjadril aj predseda CPMR a regionálnej vlády portugalskej autonómnej oblasti Azory Vasco Alves Cordeiro , ktorý vyhlásil: „Budúci rozpočet EÚ musí odrážať ambície a priority EÚ, pričom regiónom musí poskytnúť flexibilitu, ktorú potrebujú na uskutočňovanie politickej vízie Európskej únie pre budúcnosť Európy v praxi. Niektoré priority možno dosiahnuť len pomocou politiky súdržnosti.“

Na zásadný význam politiky súdržnosti poukázal aj predseda Eurocities a primátor belgického mesta Gent Daniël Termont : „Politika súdržnosti je tmel, ktorý drží EÚ pohromade, pretože sa usilujeme o takú budúcnosť, ktorá bude udržateľnejšia, inkluzívnejšia, demokratickejšia a prosperujúcejšia. Podpora inovácie, spolupráce a solidarity prostredníctvom silnej politiky súdržnosti pomôže Európe byť vzorom pre všetkých okolo nás aj pre budúce generácie.“

Podkladové informácie

Združenie #CohesionAlliance je koalíciou tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Združenie bolo vytvorené prostredníctvom spolupráce medzi vedúcimi európskymi združeniami miest a regiónov a Európskym výborom regiónov. Žiada, aby mala politika súdržnosti v rozpočte EÚ po roku 2020 silnejšie postavenie, aby bola efektívnejšia, viditeľnejšia a prístupnejšia pre všetky regióny Európskej únie. K združeniu #CohesionAlliance sa môžu pridať všetci, ktorí sú presvedčení o potrebe politiky súdržnosti EÚ, či už sú to národné vlády, regionálne a miestne samosprávy, MSP, MVO, školy, univerzity alebo kultúrne organizácie; stačí podpísať toto vyhlásenie.

Viac informácií:

Fotografie

Prehľad faktov o súdržnosti

Signatári Cohesion Alliance

Mapa Cohesion Alliance

Kontakt pre médiá:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023