Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá žiadajú výraznejšiu podporu pre kultúrny a kreatívny sektor, aby sa mohli vyrovnať s dramatickými hospodárskymi stratami  

Umenie a kultúra by sa mali považovať za „primárny tovar“ a nemali by byť sankcionované obmedzeniami pohybu.

Regióny a mestá žiadajú, aby EÚ a členské štáty poskytli koordinovanú podporu na oživenie kultúrneho a kreatívneho sektora, ktorý patrí medzi odvetvia, ktoré najviac postihla kríza spôsobená ochorením COVID-19 a vnútroštátne obmedzeniami pohybu. V diskusii s európskou komisárkou pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marijou Gabrielovou členovia Európskeho výboru regiónov zdôraznili výrazný prínos kultúry a kultúrneho dedičstva k miestnemu a regionálnemu rozvoju a k európskym hodnotám, identitám a občianstvu. Členovia sa nazdávajú, že umenie a kultúra by mali zohrávať významnejšiu úlohu v diskusii o budúcnosti EÚ.

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas uviedol, že „len v roku 2020 utrpel kultúrny a kreatívny sektor finančné straty až do výšky 70 %. V dôsledku toho sú ohrozené nielen pracovné miesta a podniky, ale aj naše vlastné dedičstvo a identita. Kultúra a tvorivosť posilňujú sociálnu súdržnosť našich komunít a sú jadrom našej identity a tradícií. Investovanie do kultúry znamená investovať do našej existencie ako európskych občanov, a preto musíme tomuto sektoru poskytnúť výraznejšiu a náležitejšiu podporu na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.“

Komisárka Marija Gabriel pred dnešným plenárnym zasadnutím VR uviedla, že „pandémia obzvlášť tvrdo zasiahla kultúrny a tvorivý sektor, ktorý si zaslúži, aby sme sa pokúsili preň urobiť čo najviac. Mestá a regióny sú kľúčovými spojencami v tomto úsilí. Spoločnými silami zabezpečíme, aby kultúra mohla zohrávať a zohrávala kľúčovú úlohu pri budovaní ekologickejšej, dynamickejšej a odolnejšej Európy.“

Po diskusii spravodajca VR Giuseppe Varacalli (IT/Renew E.) predstavil svoje stanovisko na tému Oživenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu . V stanovisku sa naliehavo žiada, aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky EÚ sa dostanú ku všetkým formám kultúrneho a kreatívneho sektora a všetkým subjektom, ktoré sa podieľajú na jeho vytváraní.

„Miestne a regionálne samosprávy by mali využívať finančné prostriedky EÚ a rôzne programy a opatrenia na podporu jednotlivých umelcov a rozvíjať príležitosti na organizovanie podujatí a výmen, a to aj na virtuálnom základe. Možno tým napomôcť uvoľniť rozmanitý tvorivý potenciál skrytý v regiónoch, čím sa títo umelci stanú veľvyslancami a propagátormi vlastnej kultúry. Mestá a regióny, ktoré dokážu zhodnotiť svoje dejiny, prezentovať a modernizovať sa, prehodnotiť svoje postoje, sa stávajú príťažlivými nielen pre turistov a súvisiace hospodárske odvetvia, ale aj pre podniky v nich usídlené,„ uviedol Giuseppe Varacalli, poslanec obecného zastupiteľstva Gerace v Reggio Calabria.

Poslankyňa Európskeho parlamentu a spravodajkyňa pre správu na tému Účinné opatrenia na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity Laurence Farreng (FR/Renew E.) dodala, že „po jednoročnej prestávke, je jasné, že kultúra bude potrebovať Európu na svoje opätovné naštartovanie, no je ešte zrejmejšie, že Európa bude potrebovať na svoju obnovu kultúru. Táto obnova sa musí uskutočniť čo najbližšie k občanom, na miestnej úrovni, no úsilie sa musí vyvinúť aj na európskej úrovni, aby sa zabezpečilo, že sa nezabudne na žiadneho umelca, autora, hudobníka, herca ani režiséra. Preto ma teší, že Európsky výbor regiónov sa pripojil k výzve Európskeho parlamentu vyčleniť aspoň 2 % finančných prostriedkov na obnovu pre týchto kľúčových aktérov prispievajúcich k nášmu hospodárstvu a, čo je najdôležitejšie, k našej európskej identite.“

Viac informácií:

Kultúrny a kreatívny sektor má osobitné postavenie v  spoločnom akčnom pláne , ktorý v novembri 2020 podpísali Európsky výbor regiónov a útvary patriace do rezortu komisárky Gabrielovej (GR EAC, GR RTD a JRC). Plán zabezpečuje posilnenú spoluprácu a výmeny v politickej oblasti, napríklad pokiaľ ide o iniciatívu Európske hlavné mestá kultúry, konferencie a podujatia na vysokej úrovni, projekty týkajúce sa partnerského učenia a vypracovanie a vykonávanie novej európskej iniciatívy európsky Bauhaus.

stanovisku VR sa tvrdí, že kultúrny a kreatívny sektor by sa mal považovať za odvetvie primárnych tovarov, aby v prípade nových mimoriadnych udalostí, akou je pandémia COVID-19, neboli sankcionované obmedzeniami pohybu. Výbor navrhuje vypracovať spoločné usmernenia, ktoré im umožnia pokračovať v činnosti, aj keď s obmedzeniami z hľadiska využiteľnosti. Víta nedávnu dohodu o programe Kreatívna Európa, ktorý zabezpečuje podporu umelcov vo výške 2,2 miliardy EUR a uľahčuje účasť malých kultúrnych projektov. Vyzýva však na lepšie začlenenie investícií z rôznych fondov EÚ do odvetvia kultúry a na zlepšenie možnosti spolufinancovania projektov realizovaných malými aktérmi až do výšky 80 % Regióny a mestá súhlasia s Európskym parlamentom, že pre kultúrny a kreatívny sektor je potrebné vyčleniť aspoň 2 % finančných prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Takisto vyzývajú na využívanie finančných prostriedkov z nástrojov REACT-EU  a  SURE s cieľom podporiť tento sektor na vnútroštátnej úrovni.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023