Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COVID-19: Žiadame všetky inštitúcie a členské štáty EÚ, aby prijali ambiciózny plán obnovy pre udržateľnú, odolnú a sociálne spravodlivú Európu, ktorá neopomína žiadne miesto a na nikoho nezabúda  

Spoločné vyhlásenie konferencie predsedov Európskeho výboru regiónov

Ako starostovia, predsedovia regiónov a členovia miestnych a regionálnych zastupiteľstiev bojujeme proti koronavírusu v prvej línii. Pandémia COVID-19 priniesla bezprecedentnú šokovú situácia, ktorá si vyžaduje okamžité opatrenia a ambiciózny plán sociálnej a hospodárskej obnovy pre Európsku úniu založený na solidarite, udržateľnosti, odolnosti a sociálnej spravodlivosti v súlade s európskou zelenou dohodou a programom pre digitálnu transformáciu. Spolu so všetkými úrovňami verejnej správy v celej Európe sa zaväzujeme spojiť úsilie v boji proti pandémii, chrániť našich ľudí a prispieť k hospodárskemu, sociálnemu a finančnému oživeniu.

V týchto ťažkých časoch je prioritou nás ako regionálnych a miestnych samospráv pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a verejných služieb našim komunitám a zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Vynakladáme maximálne úsilie na podporu miestneho hospodárstva, záchranu pracovných miest, vytváranie nových pracovných príležitostí, pomoc všetkým podnikom, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti, a poskytovanie kvalitného vzdelávania. Naša práca v teréne dopĺňa úsilie, ktoré sa vynakladá na úrovni EÚ a členských štátov, je však potrebné urobiť viac, najmä pokiaľ ide o solidaritu za hranicami.

Preto je pre nás kľúčové vytvorenie mechanizmu EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia ako nástroja súčinnosti na integráciu a zefektívnenie zdrojov EÚ, členských štátov a regionálnych/miestnych samospráv s cieľom financovať nákup zdravotníckeho vybavenia a zariadení, čím sa prehĺbi úsilie, ktoré v tejto oblasti už Európska komisia vynaložila. EÚ musí zároveň financovať regionálny program v oblasti zdravotnej starostlivosti a nemocníc so zámerom posúdiť, prispôsobiť a monitorovať kapacitu regionálnych zdravotníckych systémov priamo na mieste a investovať, aby sa tak zabezpečila udržateľnosť zdravotnej starostlivosti. Nové centrum EÚ pre pandémie by malo priamo zahŕňať regióny a mestá. Na poskytovanie zdravotníckych služieb občanom sa musí zaviesť efektívnejšia cezhraničná koordinácia. V budúcnosti by EÚ, členské štáty, ako aj mestá a regióny mali posúdiť spôsoby vyváženia svojich právomocí v oblasti zdravotníctva v súlade so zásadou subsidiarity.

S cieľom kompenzovať straty na daniach z príjmu by sa mali vypracovať mechanizmy EÚ, ktoré miestnym a regionálnym samosprávam umožnia priamy prístup k systému financovania. Regionálne a miestne spoločenstvá musia dostať podporu pri premene verejných služieb tak, aby boli digitálne, udržateľné a odolné. EÚ by mala poskytnúť nové finančné prostriedky a zjednodušené postupy pre udržateľnú miestnu infraštruktúru a podporovať MSP prostredníctvom položky v rámci Fondu InvestEU vyčlenenej na obdobie po pandémii. Zároveň sa musí vytvoriť osobitný program pomoci pre malé podniky, ktoré čelili výpadkom v potravinovom dodávateľskom reťazci. Mal by sa vypracovať plán začleňovania na podporu inovácie, podnikania a prepojenosti vo vidieckych oblastiach.

Žiadame ambiciózny plán obnovy pre udržateľnú, odolnú a sociálnu Európu, ktorá vybuduje nové obehové a inkluzívne hospodárstvo aktivujúc všetky existujúce nástroje na zabezpečenie finančnej solidarity. Európu, ktorá vyvíja nové, spoločne financované finančné nástroje a zdroje príjmu s dostatočným objemom a dlhodobou splatnosťou, aby boli plne efektívne. Ústredným pilierom takéhoto plánu obnovy by mal byť fond EÚ na obnovu, ktorý by bol prepojený s rozpočtom EÚ a založený na európskom poistení dlhov. Fond, ktorý by mal mať objem približne 500 miliárd EUR, by mal umožniť investície orientované na budúcnosť. Nový rozpočet EÚ musí byť pilierom obnovy a musí sa výrazne zvýšiť, aby bol skutočným nástrojom solidarity a súdržnosti. Len ambiciózny viacročný finančný rámec, ktorý by posunul investície z rozpočtu EÚ na nebývalé úrovne, by bol v súlade s výzvou spravodlivej a udržateľnej obnovy.

Uvoľnenie potrebných zdrojov a zaručenie stimulácie a mobilizácie ďalších verejných a súkromných investícií možno dosiahnuť posilnením investičnej kapacity rozpočtu EÚ , a to aspoň dočasným zvýšením stropu rozpočtu EÚ nad súčasných 1,2 % HND EÚ a zvážením nových vlastných zdrojov. Treba naozaj posilniť rozpočet EÚ, aby sa umožnili ďalšie investície a záruky, a to s cieľom podporiť národné vlády, regióny a mestá pri obnove hospodárstva a zabezpečení spravodlivého prechodu. Kľúčový význam má posilnená politika súdržnosti zameraná na zníženie nerovností a zlepšenie odolnosti členských štátov, regiónov, miest a obcí v celej Európe.

Všetky nové opatrenia a nasledujúci viacročný finančný rámec musia zohľadňovať konkrétne skúsenosti miestnych a regionálnych samospráv a podporovať ich pri poskytovaní sociálnej starostlivosti a všetkých základných služieb svojim občanom. Miestne a regionálne samosprávy sú zodpovedné za tretinu verejných výdavkov a za dve tretiny všetkých verejných investícií v EÚ: budú zohrávať dôležitú úlohu pri obnove našich hospodárstiev, realizácii ekologickej transformácie a sociálnej inovácie, aby sa neopomenuli žiadne miesta a na nikoho nezabudlo, a musia stáť na čele koncipovania a vykonávania plánov obnovy.

*Konferencia predsedov Európskeho výboru regiónov:

Apostolos Tzitzikostas , predseda Európskeho výboru regiónov a predseda regiónu Stredné Macedónsko, Grécko

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov a predseda vlády autonómneho regiónu Azory, Portugalsko

Olgierd Geblewicz , predseda skupiny EĽS v Európskom výbore regiónov a maršálek Západopomoranského vojvodstva, Poľsko

Christophe Rouillon , predseda skupiny SES v Európskom výbore regiónov a starosta obce Coulaines, Francúzsko

François Decoster , predseda skupiny Renew Europe v Európskom výbore regiónov a starosta mesta St. Omer, Francúzsko

Władysław Ortyl , predseda skupiny EKR v Európskom výbore regiónov a maršálek Podkarpatského vojvodstva, Poľsko

Kieran McCarthy , predseda skupiny EA v Európskom výbore regiónov a člen zastupiteľstva mesta Cork, Írsko

Satu Haapanen , spolupredsedníčka skupiny Zelených v Európskom výbore regiónov a poslankyňa zastupiteľstva mesta Oulu, Fínsko

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023