Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COVID-19: Európsky výbor regiónov spustí platformu na výmenu informácií, aby podporil regionálne a miestne komunity v celej EÚ  

Platforma bude určená na výmenu informácií o potrebách a riešeniach a na posilnenie vzájomnej podpory a zároveň bude slúžiť ako mechanizmus spätnej väzby, ktorý umožní posúdiť realizovateľnosť opatrení EÚ z miestneho a regionálneho hľadiska. VR tak bude miestnym komunitám poskytovať pravidelné a praktické informácie o krokoch EÚ.

Európsky výbor regiónov (VR) vypracoval akčný plán na podporu miestnych a regionálnych samospráv v boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom. Súčasťou päťbodového plánu je zriadenie platformy, ktorá má miestnym a regionálnym lídrom umožniť, aby sa podelili o informácie o potrebách a riešeniach svojich samospráv, a takisto posilniť vzájomnú podporu medzi miestnymi komunitami v celej Európe. Členom VR tiež umožní poskytnúť spätnú väzbu k opatreniam EÚ, ktoré už boli zavedené, a posúdiť tak ich vhodnosť priamo v praxi. VR bude poskytovať pravidelné a praktické informácie o opatreniach EÚ, pričom osobitný dôraz sa bude klásť na možnosti financovania.

V akčnom pláne, ktorý dnes schválila konferencia* predsedov VR, sa požaduje, aby sa inštitúcie EÚ zasadzovali za podporu EÚ miestnym lídrom pomocou mechanizmu EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia, ktorý má o. i. slúžiť na koordináciu distribúcie základného zdravotníckeho vybavenia v celej EÚ. Na to, aby sa mohli miestni a regionálni vedúci predstavitelia zaoberať potrebami obyvateľov týkajúcimi sa zdravotnej, sociálnej a hospodárskej oblasti, musia chrániť svoju ekonomiku. V akčnom pláne sa požaduje finančná podpora pre miestne podniky a ľudí ohrozených stratou zamestnania. Takisto sa v ňom žiada, aby EÚ finančne podporila stratégie obnovy prispôsobené jednotlivým regiónom, ktoré v súčasnosti v záujme stabilizácie hospodárstva vypracúvajú mnohé regióny EÚ.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas v súvislosti so schválením akčného plánu vyhlásil, že „naši členovia VR a všetci regionálni a miestni vedúci predstavitelia v EÚ vynakladajú v boji proti tejto pandémii mimoriadne úsilie. V týchto ťažkých časoch musíme držať spolu a konať zodpovedne. Mnohí predsedovia regiónov, primátori a starostovia ma požiadali o vytvorenie platformy, ktorá by členom VR a všetkým miestnym a regionálnym lídrom v EÚ umožňovala vymieňať si informácie o tom, čo potrebujú, aké sú ich reakcie, aké majú nápady, a takisto by im umožňovala vypracovávať spoločné riešenia. Akčný plán tiež umožní lepšie sa zamerať na potreby miestnych komunít v oblasti zdravotnej starostlivosti a riešiť sociálne a hospodárske aspekty pandémie a ich dosah na miestne a regionálne samosprávy.“

V rámci svojej inštitucionálnej úlohy je VR styčným bodom medzi Európskou úniou a miestnymi a regionálnymi samosprávami, ako aj a orgánom, s ktorým môžu obe tieto strany konzultovať. V kontexte súčasnej krízy je pripravený informovať, zapájať a zastupovať regióny a mestá v celej Európe a pomáhať im. Pokiaľ ide o operačné a konkrétne hľadisko, akčný plán VR obsahuje tieto body:

1) presadzovať podporu EÚ miestnym a regionálnym samosprávam v oblasti zdravotníctva, a to požiadavkou na vytvorenie mechanizmu EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia;

2) vytvoriť platformu na výmenu informácií, spoluprácu a uľahčenie vzájomnej podpory medzi mestami a regiónmi v celej EÚ;

3) prostredníctvom mechanizmov VR poskytovať konkrétnu spätnú väzbu z miestneho a regionálneho hľadiska, pokiaľ ide o spôsob riešenia zdravotných, sociálnych a hospodárskych aspektov pandémie a ich dosahu na ľudí a miestne komunity;

4) poskytovať miestnym a regionálnym samosprávam pravidelné a praktické informácie o opatreniach EÚ na riešenie súčasnej krízy;

5) uľahčiť posudzovanie opatrení EÚ na boj proti pandémii v praxi a zhromažďovať od členov dôkazy v záujme zlepšenia opatrení EÚ na základe skúseností miestnej a regionálnej úrovne (preskúmanie stavu).

Tieto kroky a opatrenia bude sprevádzať cielená komunikačná činnosť zameraná na informovanie o tom, čo všetko robí EÚ pre to, aby pomohla miestnym komunitám v boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom a podporila ich v ňom.

*Konferencia predsedov Európskeho výboru regiónov:

Apostolos Tzitzikostas , predseda Európskeho výboru regiónov a predseda regiónu Stredné Macedónsko, Grécko

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov a predseda vlády autonómneho regiónu Azory, Portugalsko

Olgierd Geblewicz , predseda skupiny EĽS v Európskom výbore regiónov a maršálek Západopomoranského vojvodstva, Poľsko

Christophe Rouillon , predseda skupiny SES v Európskom výbore regiónov a starosta obce Coulaines, Francúzsko

François Decoster , predseda skupiny Renew Europe v Európskom výbore regiónov a starosta mesta St. Omer, Francúzsko

Władysław Ortyl , predseda skupiny EKR v Európskom výbore regiónov a maršálek Podkarpatského vojvodstva, Poľsko

Kieran McCarthy , predseda skupiny EA v Európskom výbore regiónov a člen zastupiteľstva mesta Cork, Írsko

Satu Haapanen , spolupredsedníčka skupiny Zelených v Európskom výbore regiónov a poslankyňa zastupiteľstva mesta Oulu, Fínsko

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :