Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COVID-19: Predseda VR požaduje nový mechanizmus EÚ pre núdzové situácie ‎ v oblasti zdravia na pomoc regiónom a mestám  
Vyhlásenie predsedu Európskeho výboru regiónov Apostolosa Tzitzikostasa

Tisíce miestnych a regionálnych lídrov dennodenne v celej Európe stoja na čele boja za obmedzenie šírenia vírusu a zvládnutie jeho dôsledkov v teréne. Ako predseda Európskeho výboru regiónov a zároveň regiónu Stredné Macedónsko vnímam profesionalitu, odhodlanie a odvahu všetkých tých, ktorí iných vedú v boji proti ochoreniu COVID-19. Mobilizujeme svoje spoločenstvá s cieľom chrániť najslabších občanov a zabezpečiť čo najväčšiu kontinuitu nášho hospodárstva.

Vzdávam poctu všetkým týmto miestnym a regionálnym samosprávam v prvej línii, a najmä tým, ktoré platia osobnú vysokú cenu. Európa sa na nás môže spoľahnúť. Môže sa spoľahnúť na svojich starostov, predsedov regiónov a poslancov miestnych a regionálnych zastupiteľstiev, ktorí velia v boji proti pandémii. Zároveň potrebujeme, aby EÚ pomohla našim miestnym komunitám v čase, keď ju najviac potrebujú, aby urýchlene využila svoj rozpočet a intervenčné kapacity na pomoc našim občanom a podnikom.

Úsilie, ktoré vynakladá Európska komisia a Rada EÚ, smeruje správnym smerom. Pružnosť Paktu stability a rastu a pravidiel štátnej pomoci majú kľúčový význam, pretože zjednodušujú a urýchľujú využívanie finančných prostriedkov politiky súdržnosti. Pre naše miestne spoločenstvá je užitočná aj mobilizácia Európskej investičnej banky a viaceré dôležité nástroje, ako je Európsky fond solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Vzhľadom na svoje priame skúsenosti a reakcie od svojich kolegov a členov VR, sa však domnievam, že EÚ musí zájsť ešte ďalej a spustiť mechanizmus EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia zameraný na lepšiu podporu tisícov regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov, ktorí majú ťažkosti s poskytovaním miestnych zdravotníckych služieb.

Takýto mechanizmus by mal mestám a regiónom v celej Európe pomôcť urýchlene zamestnať ďalších zdravotníkov, nakúpiť viac zdravotníckych pomôcok, podporiť služby intenzívnej starostlivosti a zabezpečiť hygienické pomôcky a materiál pre nemocnice a školy. Okrem toho by sa ním mali zefektívniť a rýchlejšie sprístupniť finančné prostriedky z rozpočtov regiónov, štátov a EÚ na verejné zdravotnícke služby. Dnes musíme viac investovať do záchrany životov a zlepšiť svoju odolnosť do budúcnosti. Tento mechanizmus by sa mal financovať zo súčasných štátnych a regionálnych zdrojov, dostupných štrukturálnych a investičných fondov EÚ presmerovaných na naliehavé potreby a z nových zdrojov do výšky 10 miliárd EUR zo súčasných rezerv rozpočtu EÚ.

Okrem toho potrebujeme, aby Európska komisia zlepšila a zjednodušila prístup ku všetkým zdrojom dostupným v rámci politiky súdržnosti EÚ, čo by zároveň pomohlo urýchliť využívanie finančných prostriedkov miestnymi spoločenstvami, ktoré čelia dôsledkom pandémie. Finančné prostriedky politiky súdržnosti sa opäť ukazujú ako životne dôležité spojenie s tými, ktorí stoja pred bezprecedentnými výzvami v teréne. Súdržnosť je naďalej najsilnejším investičným nástrojom EÚ, ktorý aktérom na úrovni EÚ a na národnej, regionálnej a miestnej úrovni umožňuje spolupracovať a reagovať v čase krízy.

Cesta vpred je neistá a komunity dnes naliehavo potrebujú pomoc nielen pri ochrane životov, ale aj na neskoršiu obnovu. V celej Európe musíme byť schopní partnersky spolupracovať a spravodlivo si podeliť zodpovednosti. Európska únia musí ponúknuť podporu a solidaritu tým, ktorí to najviac potrebujú: nikdy to nebolo pravdivejšie ako počas šíriacej sa pandemickej krízy. Regióny a mestá zostanú v prednej línii boja proti vírusu. Našou prvou povinnosťou ako politických predstaviteľov v týchto ťažkých časoch je slúžiť našim občanom. Musíme spojiť sily na miestnej, regionálnej, štátnej a európskej úrovni, aby sme ich chránili. Som presvedčený, že demokracia je silnejšia než vírus a že vďaka nášmu spoločnému úsiliu po čase vyjdeme z tejto zdravotnej krízy silnejší.

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :