Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COVID-19 urýchľuje digitálnu transformáciu miestnej demokracie  

Pandémiu ochorenia COVID-19 a následné širšie využívanie digitálnych nástrojov možno vnímať ako podnet, aby sa regionálne a miestne samosprávy pripravili na digitálny vek. V stanovisku na tému Posilnenie miestnej správy vecí verejných a zastupiteľskej demokracie novými nástrojmi digitálnych technológií, ktoré predstavil starosta obce Järva Rait Pihelgas (EE/Renew Europe) a ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí VR 10. decembra, sa tiež zdôrazňuje, že nové digitálne technológie a nástroje majú potenciál zlepšiť kvalitu rozhodovania a zvýšiť transparentnosť, podporiť komunikáciu, aktívne občianstvo a politickú angažovanosť občanov, a tým trvalo posilniť miestnu demokraciu.

Jednou z mnohých výziev, ktorým čelia miestne a regionálne samosprávy, je prechod na nový, digitálny svet. Vyžaduje si to dôležité zmeny a miestna demokracia by sa týmto zmenám mala prispôsobiť a mala by využiť príležitosti spojené s novými digitálnymi technológiami a nástrojmi IKT, ako je napríklad používanie elektronických formulárov, čím sa občanom a verejným orgánom ušetrí čas.

Spravodajca VR Rait Pihelgas sa domnieva, že „digitálny vývoj otvára nové možnosti na konzultácie a účasť a umožňuje poskytovať kvalitné informácie, analyzovať reakciu verejnosti a dostať sa k odľahlým regiónom a najviac znevýhodneným občanom, osvojiť si schopnosti, vedomosti a poznatky od občanov a spolu s nimi vytvárať politiku, ktorá zodpovedá ich potrebám a očakávaniam“ .

Digitalizácia však môže byť náročná na údaje a zdroje a nikto by z nej nemal byť vynechaný. Ponuka verejných služieb pre zapojenie občanov by mala byť založená na nediskriminačnom prístupe k informáciám a poznatkom. Digitálna priepasť by sa mala zmenšiť posilnením schopností ľudí prostredníctvom vzdelávania a školení, pričom prioritou by mali byť školenia pre starších ľudí a iné zraniteľné alebo marginalizované skupiny. VR preto predkladá opatrenia na motivovanie a odmeňovanie miestnych a regionálnych samospráv s cieľom povzbudiť ich, aby uplatňovali zásady otvoreného a inkluzívneho riadenia.

Výbor sa domnieva, že Konferencia o budúcnosti Európy by bola príležitosťou vyskúšať nástroje digitálnej participácie na posilnenie reprezentatívnej demokracie, získanie dôvery občanov a zohľadnenie príkladov z regiónov a obcí, kde sú občania zapájaní do rozhodovacích procesov, a tiež príkladov mechanizmov spätnej väzby od nich. VR preto v októbri 2020 navrhol vytvoriť digitálny nástroj CitizEN – sieť na zapájanie občanov v rámci EÚ s cieľom zapojiť občanov do tvorby politík.

„Pripravme Európu na digitálny vek a začnime našimi miestnymi a regionálnymi samosprávami. Na základe našich európskych hodnôt a silných stránok môžeme prostredníctvom tejto digitálnej transformácie oživiť našu demokraciu. Využívanie moderných informačných a komunikačných technológií a angažovanosť môžu byť časovo náročné, ale ak je výsledkom súdržnejšia spoločnosť alebo transparentná miestna samospráva, oplatí sa investovať do nich,“ doplnil na záver spravodajca Pihelgas .

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Galéria VR na Flickr

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Podpora miest a regiónov pri súčasnej transformácii si podľa miestnych lídrov vyžaduje odstránenie digitálnej priepasti
Podpora miest a regiónov pri súčasnej transformácii si podľa miestnych lídrov vyžaduje odstránenie digitálnej priepasti
08.02.2023