Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európska komisia a Európsky výbor regiónov zriaďujú Komoru národných vyslancov Dohovoru primátorov a starostov  

Dohovor primátorov a starostov je najväčším svetovým hnutím miest a regiónov, ktoré zavádzajú opatrenia v oblasti klímy a energetiky.

Európska komisia spustila v roku 2008 Dohovor primátorov a starostov v snahe pomôcť mestám a regiónom plniť ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2020. Odteraz bude dohovor zohrávať ešte väčšiu úlohu, keďže sa jeho záväzok v oblasti klímy zosúlaďuje s cieľom EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a zriaďuje sa nová komora národných vyslancov na podporu šírenia dohovoru v každom členskom štáte. Dohovor primátorov a starostov má viac než 10 000 signatárov. Poskytuje im technickú podporu a finančné poradenstvo, aby mohli navrhovať a zavádzať energetické a klimatické plány, ktoré pomôžu udržať globálny nárast teploty pod úrovňou 1,5 , čo je najvyššia ambícia Parížskej dohody.

Dňa 21. apríla sa miestni lídri z celej EÚ zúčastnili na otváracom podujatí nového Dohovoru primátorov a starostov . Na slávnostnom otvorení, ktoré sa uskutočnilo online, predstavila politická rada víziu dohovoru „v záujme spravodlivejšej klimaticky neutrálnej Európy“, čo je nový záväzok miest a regiónov s cieľom zvýšiť ambície v oblasti klímy. Noví signatári sa zaviažu, že do roku 2030 znížia svoje emisie skleníkových plynov aspoň o také percento, aké je ich národným cieľom, a že sa zosúladia s cieľom EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 % a dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson vyzvala všetkých zástupcov miest, aby nový dohovor podpísali: „Dohovor primátorov a starostov je už 13 rokov vzorom pre miestne opatrenia v oblasti energetiky a klímy. Minulý rok bol pre nás všetkých zložitý. Museli sme čeliť núdzovej situácii v dôsledku pandémie, zároveň sme však nikdy neprestali pripravovať čistejšiu, ekologickejšiu a lepšiu budúcnosť. EÚ sa zaviazala, že sa do roku 2050 stane prvou klimaticky neutrálnou oblasťou na svete, a takisto sme prisľúbili, že do roku 2030 znížime svoje emisie aspoň o 55 %. Nastal čas otvoriť novú kapitolu Dohovoru primátorov a starostov. Spojme svoje sily a vykročme smerom k naplneniu cieľov zelenej dohody. Našou ambíciou je klimaticky neutrálna, odolná a spravodlivá Európa, ktorej mestá budú zdravým prostredím pre život občanov a činnosť miestnych podnikov. Urobme z dohovoru fórum, kde budú môcť všetky mestá EÚ porovnať svoje skúsenosti a ukázať svoju excelentnosť.“

Pri príležitosti tohto podujatia bola zriadená Komora národných vyslancov Dohovoru primátorov a starostov . Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas v tejto súvislosti zdôraznil: „Európska únia dnes urobila veľký krok vpred, pretože prijala právny záväzok, že do roku 2050 dosiahne klimatickú neutralitu. Naplniť ho však bude môcť len vtedy, ak bude na tom pracovať spoločne s našimi občanmi a komunitami. Inak z toho nebude nič. Ak má byť zelená dohoda úspešná, EÚ sa musí oprieť o svojich miestnych a regionálnych politikov, ktorých má vyše milióna. Obnovením svojich záväzkov a spustením siete národných vyslancov Dohovoru primátorov a starostov zvyšujú regióny, mestá a obce svoje klimatické ambície, aby uspokojili požiadavky ľudí a chránili našu planétu.“

Ako uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (SK/EKR), „Dohovor primátorov a starostov sa osvedčil ako účinný nástroj na boj proti zmene klímy tým, že sa zasadzuje za vykonávanie Parížskej dohody. Dohovor primátorov a starostov je vynikajúcou iniciatívou, ktorá umožňuje mestám a regiónom upozorniť na kľúčové otázky týkajúce sa zmeny klímy na svojom území.

Hlavným cieľom národných vyslancov Dohovoru primátorov a starostov je podporovať a posilňovať túto iniciatívu v každom členskom štáte, podieľať sa na príslušných činnostiach v jednotlivých krajinách a posilňovať väzby a spoluprácu s poslancami Európskeho parlamentu a národnými vládami. Komora národných vyslancov bude okrem iného nadväzovať kontakty s mestami a obcami, ktoré by mohli využívať technickú podporu a finančné poradenstvo a stať sa aktívnymi činiteľmi pri realizácii opatrení v oblasti klímy.

Starosta Sevilly Juan Espadas (ES/PES), ktorý je vo VR predsedom komisie ENVE a pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni , vyzdvihol Dohovor primátorov a starostov ako jeden z najväčších úspechov spolupráce miestnych samospráv v záujme ochrany klímy: „Ako starosta, ale aj ako predseda komisie pre životné prostredie v rámci Európskeho výboru regiónov, som hrdý na to, že môžem byť členom Komory národných vyslancov Dohovoru primátorov a starostov, ktorá vznikla s podporou Európskej komisie. Pri príležitosti zajtrajšieho Dňa Zeme sa mestá a regióny chcú podeliť o dôležitý odkaz: sme odhodlaní viesť transformáciu na udržateľnú Európu, aby sme ochránili našu budúcnosť a aby sa na nikoho nezabudlo.“

Primátor Varšavy a zástupca VR v  politickej rade dohovoru Rafał Trzaskowski (PL/EĽS) vo svojom príspevku uviedol: „Miestne a regionálne samosprávy zastúpené vo VR sú plne odhodlané dosiahnuť ekologickú transformáciu a zelenú obnovu po pandémii COVID-19. Iniciatívy ako Dohovor primátorov a starostov majú zásadný význam, ak chceme budovať klimaticky neutrálnu Európu zdola a dosiahnuť výsledky, ktoré pocíti každý občan. Budeme ďalej podporovať dohovor, presadzovať viacúrovňové riadenie, žiadať priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ, spolupracovať s ostatnými primátormi a starostami a s predsedami regiónov, ako aj s podnikmi a univerzitami, hľadať inovatívne riešenia, vymieňať si osvedčené postupy a rozširovať sieť. Naši vyslanci prispejú k Dohovoru primátorov a starostov svojimi politickými skúsenosťami, ktoré získali ako členovia VR. VR bude v tomto projekte spoľahlivým a angažovaným partnerom. Môžete s nami počítať.“

Komora národných vyslancov Dohovoru primátorov a starostov pozostáva z 27 členov VR (jeden za každý členský štát):

Kontext

Európska komisia spustila v roku 2008 iniciatívu Európsky dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike so zámerom zapojiť primátorov a starostov do plnenia cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2020 a podporiť ich úsilie (ciele: znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, dosiahnuť 20 % energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %). Svojou novou víziou sa Dohovor primátorov a starostov pripája k cieľu EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 % a dosiahnuť, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Ak sa chcete pripojiť k dohovoru, navštívte stránku www.eumayors.eu .

Zoznam národných vyslancov Dohovoru primátorov a starostov si môžete stiahnuť tu . Viac informácií nájdete na našom webovom portáli .

O zelenej dohode na miestnej úrovni sa dozviete viac tu .

Kontakt:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023