Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
VR je pripravený priniesť Konferenciu o budúcnosti EÚ do regiónov, miest a obcí s cieľom vytvoriť lepšiu Európu, ktorá bude v súlade s potrebami občanov  

Skupina na vysokej úrovni pre európsku demokraciu, ktorej predsedá Herman Van Rompuy, bude podporovať VR v tom, aby miestnej a regionálnej úrovni zaistil hlas a vplyv, ktorý si zaslúži

Miestni a regionálni lídri prijali na 144. plenárnom zasadnutí VR uznesenie o Konferencii o budúcnosti Európy a diskutovali s bývalým predsedom Európskej rady Hermanom van Rompuyom, ktorý zastáva funkciu predsedu novovytvorenej skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu, o perspektíve VR pre budúcnosť Európy a účasti VR na konferencii. Skupina na vysokej úrovni – nezávislý poradný orgán, ktorého poslaním je podporovať VR – bude poskytovať strategickú politickú analýzu so zameraním na výzvy pre miestne a regionálne samosprávy. Bude úzko spolupracovať s členmi VR, najmä s konferenciou predsedov a členmi delegácie VR na konferencii.

Ako uviedol predseda VR Apostolos Tzitzikostas , „Konferencia o budúcnosti Európy ponúka občanom a ich miestnym a regionálnym samosprávam príležitosť, ktorú si nemožno nechať ujsť. Regionálni a miestni vedúci predstavitelia sú nielen kľúčom k preklenutiu priepasti medzi Európanmi a ich spoločnými inštitúciami, ale sú aj účinnými nástrojmi na obohatenie demokratickej podstaty Únie. Som presvedčený, že v rámci existujúcich ustanovení zmluvy existuje priestor na zlepšenie správy vecí verejných a právnych predpisov. VR s podporou skupiny na vysokej úrovni pre demokraciu pod vedením predsedu Van Rompuya využije túto príležitosť na vytvorenie najlepších nástrojov pre lepšiu Úniu, ktorá musí byť schopná konať, reagovať, chrániť, posilňovať postavenie a dosahovať výsledky v súlade s potrebami svojich občanov. Náš výbor kladie dôraz na lokalizáciu konferencie s cieľom dať miestnej a regionálnej úrovni hlas a vplyv, ktorý si v tomto dôležitom procese zaslúži. Náš dialóg na miestnej úrovni 9. mája v Štrasburgu bude míľnikom z hľadiska územného rozmeru konferencie, ktorá musí ísť nad rámec Bruselu a hlavných miest.“

Predseda skupiny VR na vysokej úrovni pre európsku demokraciu Herman Van Rompuy zdôraznil, že „európska demokracia je nad všetkými úrovňami riadenia. Je hodnotou sama osebe, ako aj hybnou silou Európy, ktorá chráni a posilňuje postavenie. Demokracia musí napĺňať potreby občanov a reagovať na ne a samotná existencia EÚ závisí od tejto schopnosti dosiahnuť výsledky. Demokracia je v kríze na celosvetovej úrovni, na európskej úrovni, ako aj v členských štátoch. Najlepšie funguje na regionálnej a miestnej úrovni, kde je najviac prepojená s potrebami občanov, má najdlhšiu tradíciu a najvyššiu úroveň dôvery. V čase digitálnej revolúcie a zmien v spoločnosti treba demokraciu pretvoriť, zlepšiť a zmodernizovať na všetkých úrovniach. Konferencia o budúcnosti Európy je príležitosťou na rozvoj takýchto úvah na úrovni Únie a skupina VR na vysokej úrovni pre európsku demokraciu, ktorej s potešením predsedám, sa bude zaoberať tým, ako lepšie zapojiť miestne a regionálne samosprávy ako základné kamene do posilňovania a zlepšovania európskej demokracie zdola nahor. Našou pridanou hodnotou bude hľadanie originálnych a inovatívnych fungujúcich riešení zameraných na výsledky, ktorými sa zabezpečí, že EÚ splní svoje sľuby a ciele prostredníctvom miestnych a regionálnych samospráv a VR.“

Kontext:

Európsky výbor regiónov je odhodlaný zapojiť sa do Konferencie o budúcnosti Európy štyrmi spôsobmi. Po prvé, VR je zastúpený vo výkonnej rade konferencie. V rámci tohto orgánu a ako súčasť prvotnej úlohy definovania konferenčných štruktúr pracuje VR na tom, aby plenárne zasadnutie konferencie bolo postavené na pevných demokratických základoch a aby zahŕňalo primeraný počet volených zástupcov z regionálnych a miestnych parlamentov a zastupiteľstiev spolu so zástupcami Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Po druhé, VR organizuje dialógy na miestnej úrovni v členských štátoch s cieľom prispieť k zvyšovaniu informovanosti o konferencii v celej EÚ a poskytnúť konferencii príspevky zo strany občanov. Po tretie, VR zorganizuje sériu diskusií počas svojich plenárnych zasadnutí a schôdzí komisií a prijme počas svojho mandátu stanoviská týkajúce sa činnosti konferencie. Kľúčovým momentom tohto procesu bude nadchádzajúci Európsky týždeň regiónov a miest a samit VR v Marseille. Zriadenie skupiny na vysokej úrovni je štvrtým prvkom práce VR zameranej na podporu lokalizácie konferencie so zámerom posilniť európsku demokraciu.

Práve pred tým, ako tri inštitúcie – Európska komisia, Európsky parlament a Rada EÚ – pri príležitosti Dňa Európy odštartujú Konferenciu o budúcnosti Európy, zorganizuje VR 9. mája v Štrasburgu miestny dialóg s tromi francúzskymi územnými združeniami, francúzskou delegáciou vo VR, mestom Štrasburg a zvolenými zástupcami a občanmi regiónov, miest a obcí z celej Európskej únie, aby tak poukázal na potrebu lokalizácie tejto konferencie.

Na základe návrhu konferencie predsedov VR schválilo predsedníctvo VR v decembri 2020 vytvorenie skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu. Skupinu na vysokej úrovni tvorí sedem európskych kapacít:

Herman Van Rompuy , bývalý belgický premiér a niekdajší predseda Európskej rady

Joaquín Almunia , bývalý eurokomisár pre hospodársku súťaž a hospodárske a finančné záležitosti

Tomasz Grzegorz Grosse , profesor Varšavskej univerzity

Rebecca Harms , bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu

Silja Markkula , predsedníčka Európskeho fóra mládeže

Maria João Rodrigues , bývalá portugalská ministerka pre kvalifikácie a vzdelávanie a poslankyňa Európskeho parlamentu

Androulla Vassiliou , bývalá eurokomisárka pre zdravie a pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež

Konferencia o budúcnosti Európy sa oficiálne začala 9. mája 2021 a do jari 2022 by sa malo dospieť k záverom.

Program miestneho dialógu v Štrasburgu 9. mája

Odkaz na podujatie

Toto podujatie je uvedené na viacjazyčnej online platforme konferencie .

Kontakt

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať: