Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ochorenie COVID-19: Predseda VR privítal nové opatrenia EÚ, ktoré reagujú na výzvy regiónov a miest, a zdôraznil, že miestni vedúci predstavitelia budú monitorovať a kontrolovať skutočný stav  

Vyhlásenie predsedu Európskeho výboru regiónov Apostolosa Tzitzikostasa o opatreniach, ktoré Európska komisia navrhla 2. apríla 2020

Vyhlásenie predsedu Európskeho výboru regiónov Apostolosa Tzitzikostasa o opatreniach, ktoré Európska komisia navrhla 2. apríla 2020

„Európska komisia dnes predstavila súbor opatrení, ktoré reagujú na nedávne výzvy Európskeho výboru regiónov a mnohých miestnych a regionálnych samospráv, a žiada, aby sa im poskytla väčšia podpora v ich úsilí riešiť sociálne, hospodárske a zdravotné dôsledky krízy.

V programe SURE sú naplánované konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby pracovníci naďalej dostávali mzdu, a pomáhať podnikom zachovať pracovné miesta. Dúfam, že tento program pomôže miestnym spoločenstvám v celej Európe zmierniť sociálne a hospodárske účinky pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Takisto je nevyhnutné, aby sa prostredníctvom nového programu poskytla pomoc rodinám a podnikateľom v našich regiónoch a mestách a zachovala výrobná kapacita našich regionálnych ekonomík. Náš výbor je pripravený prispieť k rýchlemu prijatiu tohto programu a zaručiť kontrolu skutočného stavu na mieste, aby sa posúdilo, ako budú tieto opatrenia zodpovedať každodenným potrebám miestnych spoločenstiev.

Vítam návrh Európskej komisie využiť rozpočtové rezervy EÚ a investovať ďalšie 3 miliardy EUR do zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nástroja núdzovej podpory. Je to reakcia na výzvu VR vytvoriť mechanizmus EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia financovaný z doteraz nevyčerpaných finančných prostriedkov v rozpočte EÚ, ako sa podrobne uvádza v akčnom pláne VR týkajúcom sa koronavírusu. Naše regióny a mestá budú môcť vďaka týmto prostriedkom nakúpiť životne dôležité zásoby a zdravotnícke vybavenie a viac podporiť prácu záchranárov, zdravotníkov a sociálnych pracovníkov, ktorí sú v prvej línii boja proti pandémii.

Komisia dnes navrhla aj ustanovenia s cieľom ešte viac zvýšiť flexibilitu pri využívaní kohéznych a poľnohospodárskych fondov a urýchliť ich využitie na podporu núdzových opatrení a oživenie hospodárstva. Ako vedúci predstavitelia miestnej a regionálnej úrovne podporujeme úsilie Komisie umožniť rýchle preprogramovanie investícií plánovaných pred krízou. Zároveň vyzývam Európsku komisiu, aby zaručila, že regióny budú aj naďalej kľúčovými aktérmi v plánovaní a vykonávaní opatrení. Súdržnosť a rozvoj vidieka ponúkajú jedinečnú pracovnú metódu, ktorá spája aktérov na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Investície EÚ, ktoré majú reagovať na potreby našich občanov a podnikov, budú môcť byť účinné iba vtedy, ak sa v plnej miere využijú bezprostredné skúsenosti miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov.“

Akčný plán VR na pomoc regiónom a mestám v boji proti ochoreniu COVID-19 v Európskej únii

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať: