Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ochorenie COVID-19: Predseda VR privítal nové opatrenia EÚ, ktoré reagujú na výzvy regiónov a miest, a zdôraznil, že miestni vedúci predstavitelia budú monitorovať a kontrolovať skutočný stav  

Vyhlásenie predsedu Európskeho výboru regiónov Apostolosa Tzitzikostasa o opatreniach, ktoré Európska komisia navrhla 2. apríla 2020

Vyhlásenie predsedu Európskeho výboru regiónov Apostolosa Tzitzikostasa o opatreniach, ktoré Európska komisia navrhla 2. apríla 2020

„Európska komisia dnes predstavila súbor opatrení, ktoré reagujú na nedávne výzvy Európskeho výboru regiónov a mnohých miestnych a regionálnych samospráv, a žiada, aby sa im poskytla väčšia podpora v ich úsilí riešiť sociálne, hospodárske a zdravotné dôsledky krízy.

V programe SURE sú naplánované konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby pracovníci naďalej dostávali mzdu, a pomáhať podnikom zachovať pracovné miesta. Dúfam, že tento program pomôže miestnym spoločenstvám v celej Európe zmierniť sociálne a hospodárske účinky pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Takisto je nevyhnutné, aby sa prostredníctvom nového programu poskytla pomoc rodinám a podnikateľom v našich regiónoch a mestách a zachovala výrobná kapacita našich regionálnych ekonomík. Náš výbor je pripravený prispieť k rýchlemu prijatiu tohto programu a zaručiť kontrolu skutočného stavu na mieste, aby sa posúdilo, ako budú tieto opatrenia zodpovedať každodenným potrebám miestnych spoločenstiev.

Vítam návrh Európskej komisie využiť rozpočtové rezervy EÚ a investovať ďalšie 3 miliardy EUR do zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nástroja núdzovej podpory. Je to reakcia na výzvu VR vytvoriť mechanizmus EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia financovaný z doteraz nevyčerpaných finančných prostriedkov v rozpočte EÚ, ako sa podrobne uvádza v akčnom pláne VR týkajúcom sa koronavírusu. Naše regióny a mestá budú môcť vďaka týmto prostriedkom nakúpiť životne dôležité zásoby a zdravotnícke vybavenie a viac podporiť prácu záchranárov, zdravotníkov a sociálnych pracovníkov, ktorí sú v prvej línii boja proti pandémii.

Komisia dnes navrhla aj ustanovenia s cieľom ešte viac zvýšiť flexibilitu pri využívaní kohéznych a poľnohospodárskych fondov a urýchliť ich využitie na podporu núdzových opatrení a oživenie hospodárstva. Ako vedúci predstavitelia miestnej a regionálnej úrovne podporujeme úsilie Komisie umožniť rýchle preprogramovanie investícií plánovaných pred krízou. Zároveň vyzývam Európsku komisiu, aby zaručila, že regióny budú aj naďalej kľúčovými aktérmi v plánovaní a vykonávaní opatrení. Súdržnosť a rozvoj vidieka ponúkajú jedinečnú pracovnú metódu, ktorá spája aktérov na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Investície EÚ, ktoré majú reagovať na potreby našich občanov a podnikov, budú môcť byť účinné iba vtedy, ak sa v plnej miere využijú bezprostredné skúsenosti miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov.“

Akčný plán VR na pomoc regiónom a mestám v boji proti ochoreniu COVID-19 v Európskej únii

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023