Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
VR žiada prijať opatrenia, keďže pandémia prehlbuje rodové rozdiely a len 30 % z 1 milióna miestnych politikov v EÚ sú ženy  

Na podujatí VR pri príležitosti Medzinárodného dňa žien miestni a regionálni vedúci predstavitelia diskutujú o znepokojujúcich trendoch a žiadajú konkrétne opatrenia na podporu žien v politike

Pandémia COVID-19 neprimerane postihla ženy: ako zdravotníčky a opatrovateľky sú vystavené väčšiemu riziku dostať sa do kontaktu s vírusom a pokiaľ ide o zamestnanie, sú na tom horšie ako muži, čo sa môže dlhodobo odzrkadliť v mzde a kariére. Obmedzenia pohybu prehĺbili existujúce rodové rozdiely v neplatenej opatrovateľskej práci, viedli k nárastu domáceho násilia páchaného na ženách a narušili prístup k podporným službám.

Nedostatočné zastúpenie žien v regionálnej a miestnej politike je aj naďalej alarmujúce, keďže len 30 % z 1 milióna regionálnych a miestnych politikov v EÚ sú ženy. Ženy predstavujú 17,2 % zvolených starostov, 34,1 % poslancov regionálnych parlamentov a zhromaždení a približne 36 % členov regionálnych vlád.

O týchto znepokojujúcich trendoch a údajoch sa diskutovalo na podujatí „Na podporu väčšieho počtu žien v politike“, ktoré zorganizoval Európsky výbor regiónov (VR) pri príležitosti Medzinárodného dňa žien . Európsky inštitút pre rodovú rovnosť predstavil na konferencii hlavné zistenia z  indexu rodovej rovnosti 2020 s osobitným zameraním na moc v miestnej a regionálnej politickej sfére. Z grafov vyplýva nedostatočné zastúpenie žien v regionálnej a miestnej politike, čo je neprijateľné. Na ilustráciu toho, ako pandémia negatívne ovplyvňuje rodovú rovnosť, bolo poukázané aj na údaje z  regionálneho a miestneho barometra VR .

Predseda a členovia VR, poslanci Európskeho parlamentu a účastníci programu VR pre mladých volených politikov (YEP) zdôraznili naliehavú potrebu riešiť tieto kľúčové otázky. Vyzvali všetky úrovne verejnej správy – európsku, národnú, regionálnu a miestnu, aby vyvinuli väčšie úsilie na odstránenie rodových rozdielov v politike, riešili problém násilia voči zvoleným političkám a ženám vo verejnom živote a bojovali proti všetkým formám sexistických útokov zameraných na ženy.

Predseda Európskeho výboru regiónov a zároveň predseda regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas vo svojom úvodnom príhovore vyhlásil: „Musíme prijať konkrétne opatrenia na organizovanie a podporu iniciatív zameraných na posilnenie postavenia žien v súvislosti s konaním miestnych a regionálnych volieb s cieľom odstrániť diskrimináciu a prekážky, ktorým ženy čelia. Je tiež mimoriadne dôležité podporovať ženy, aby kandidovali v komunálnych a regionálnych voľbách. Hoci pandémia často závažnejšie postihuje ženy, nesmieme dovoliť, aby kríza odvrátila našu pozornosť od potreby zlepšiť rodovú rovnosť a zvýšiť účasť žien na rozhodovacom procese. To znamená, že všetky talenty, ktoré máme, a to tak žien, ako aj mužov, sa musia využiť pre lepšiu spoločnosť. To musí platiť aj pre náš výbor. Spolieham sa na všetkých našich členov a ich politické rodiny, že budú spolupracovať s národnými združeniami a delegáciami zastupujúcimi 27 členských štátov s cieľom výrazne zlepšiť rodovú vyváženosť zoznamov členov.“

Predsedníčka vlády autonómneho spoločenstva La Rioja Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES) sa hlbšie zaoberala otázkou nedostatočného zastúpenia žien na najvyšších politických pozíciách. „Napriek skutočnosti, že 45 % členov regionálnych parlamentov tvoria ženy, medzi 17 predsedami španielskych autonómnych spoločenstiev nájdete len 4 ženy. Spoločenstvu La Rioja trvalo 38 rokov, kým sa na čelo vlády postavila žena.“ Predsedníčka Andreu dodala, že „zotrvačnosť politických strán, nedostatok ženských vzorov a ťažkosti pri dosahovaní primeranej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom“ sú prekážkami, ktoré bránia väčšiemu zastúpeniu žien v politike.

Prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov a poslanec regionálneho parlamentu Azorských ostrovov Vasco Alves Cordeiro skonštatoval, že „viac žien v politike by bolo obrovským prínosom pre každú úroveň verejnej správy. Vedúce postavenie žien je nevyhnutné na vytvorenie spravodlivejšej a rovnocennejšej spoločnosti pre všetkých. Pandémia COVID-19 postihuje ženy viac ako mužov, preto musíme zabezpečiť, aby sa pri obnove presadzovala rovnosť, a to so skutočným posilnením ich postavenia z hospodárskeho hľadiska a investíciami do ekonomiky starostlivosti. Nemôžeme čakať ďalších 100 rokov. Rodová rovnosť musí začať teraz.“

Účastníci diskutovali o tom, ako aktívne zapojiť miestnych a regionálnych politikov s cieľom posilniť rodovú rovnosť a odstrániť prekážky, ktorým ženy čelia pri vstupe do politiky, ako aj identifikovať kroky a nápady na odstránenie rodových rozdielov. O svoje skúsenosti na miestnej a regionálnej úrovni pri riešení rodovej rovnosti a paritnej demokracie sa podelilo niekoľko mladých volených politikov. Odborníci na boj proti dezinformáciám a nenávistným prejavom na internete ukázali, ako môžu političky účinne a štruktúrovane reagovať na takéto rodovo motivované násilie.

Kontext

Toto podujatie je súčasťou iniciatívy, ktorú v roku 2020 začal Európsky výbor regiónov s cieľom podporovať rodovú rovnováhu v miestnej a regionálnej politike a v rozhodovacom procese, zvyšovať informovanosť a podporovať výmenu najlepších postupov.

Európsky výbor regiónov ako politické zhromaždenie miestnych a regionálnych politikov v EÚ sa zasadil za dosiahnutie rodovej vyváženosti v politickom zastúpení a politickej účasti, ktoré považuje za vec rovnosti a demokracie, prijatím Stratégie na dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien vo VR stanoviska VR na tému Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 .

Medzinárodný deň žien sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Je to deň, keď sa ženám vyjadruje uznanie za ich úspechy bez ohľadu na rozdiely, či už národnostné, etnické, jazykové, kultúrne, hospodárske alebo politické. Od svojich prvých rokov existencie nadobudol Medzinárodný deň žien nový globálny rozmer pre ženy v rozvinutých aj rozvojových krajinách. Medzinárodné hnutie žien, ktoré bolo posilnené štyrmi svetovými ženskými konferenciami Organizácie Spojených národov, prispelo k tomu, že si tento deň pripomíname ako symbol úsilia vynaloženého na podporu práv žien a ich účasti na politických a hospodárskych fórach. Medzinárodný deň žien, ktorý OSN oficiálne uznala v roku 1977, má svoj pôvod v aktivitách robotníckych hnutí na prelome dvadsiateho storočia v Severnej Amerike a v celej Európe.

Téma tohtoročného medzinárodného dňa Ženy na vedúcich miestach: ako dosiahnuť rovnoprávnu budúcnosť vo svete s pandémiou COVID-19 zodpovedá obrovskému úsiliu žien a dievčat na celom svete pri formovaní rovnoprávnejšej budúcnosti a obnovy po pandémii COVID-19.

Ďalšie informácie nájdete na týchto odkazoch:

Prejav predsedu VR na konferencii „Na podporu väčšieho počtu žien v politike 2021“

Stanovisko VR na tému Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

Stratégia na dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien vo VR

Iniciatíva VR „Na podporu väčšieho počtu žien v politike“

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť: Index rodovej rovnosti 2020

URBACT: Gender Equal Cities

Štúdia – The Gender Gap in the EU’s Public Employment and Leadership – 2.3.2021

Women in politics in the EU: State of play

Podujatie Európskeho parlamentu, ktoré sa konalo 4. marca 2021 na tému „We are strong: Women leading the fight against Covid-19

Rozhovor so spravodajkyňou VR Conchou Andreu (ES/SES) o stratégii pre rodovú rovnosť

Kontakt

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

Mobil: +32 473 843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Zapojte sa do siete #EUCouncillors
Zapojte sa do siete #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023