Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Posúdenie vplyvu pandémie COVID-19 na regióny, mestá a obce EÚ: ‎ na plenárnom zasadnutí VR ( #CoRplenary ) bude predložená ‎ správa o regionálnom a miestnom barometri 2021  

Na programe plenárneho zasadnutia sú aj rozhovory predsedu slovinskej vlády Janeza Janšu s miestnymi lídrami, diskusia s eurokomisármi Virginijusom Sinkevičiusom a Janezom Lenarčičom o snahách o podporu ekologickej obnovy a zlepšenie odolnosti a výmena názorov podpredsedníčky Komisie Dubravky Šuicovej s členmi výboru v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) predstaví 12. októbra regionálny a miestny barometer 2021 miestnym lídrom a podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi. Súhrnná správa obsahuje posúdenie vplyvu pandémie na regióny, mestá a obce EÚ, pričom sa uvádzajú hlavné zistenia, fakty a čísla týkajúce sa hospodárskych, sociálnych, zdravotných a digitálnych dôsledkov. SLEDUJTE NAŽIVO

Keďže EÚ zintenzívňuje úsilie o obnovu, predseda slovinskej vlády Janez Janša zhodnotí prácu slovinského predsedníctva Rady Európskej únie. V kontexte medzinárodných konferencií OSN COP15 COP26 bude eurokomisár Virginijus Sinkevičius a starostka mesta Turku Minna Arveová , ktorá je aj podpredsedníčkou  ICLEI , diskutovať o úsilí o ochranu biodiverzity, riešení krízovej situácie v oblasti klímy a podpore ekologickej obnovy.

Eurokomisár Janez Lenarčič a osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre znižovanie rizika katastrof Mami Mizutoriová si 13. októbra pri príležitosti Medzinárodného dňa znižovania rizika katastrof vypočujú informácie o vplyve nedávnych katastrof na regióny a mestá a budú diskutovať o tom, ako zlepšiť miestnu odolnosť.

Členovia VR si 14. októbra s podpredsedníčkou Komisie Dubravkou Šuicovou vymenia názory na Konferenciu o budúcnosti Európy.

Plenárne zasadnutie sa uskutoční počas Európskeho týždňa regiónov a miest , ktorý spoločne organizuje VR a Európska komisia. #EURegionsWeek , ktorý potrvá od 11. do 14. októbra, je najväčším každoročným podujatím v kalendári EÚ a tohto roku bude zameraný na úsilie o zabezpečenie ekologickej a digitálnej obnovy a na podporu príspevku regiónov a miest ku Konferencii o budúcnosti Európy.

Sledujte plenárne zasadnutie na internetovej stránke VR .

12. októbra: regionálny a miestny barometer

Predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér Stredného Macedónska Apostolos Tzitzikostas  (EL/EĽS) prednesie svoj prejav o stave regiónov, miest a obcí EÚ a podpredsedovi Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Marošovi Šefčovičovi predstaví Výročný regionálny a miestny barometer .

12. októbra: predseda slovinskej vlády Janez Janša

Plenárne zhromaždenie Európskeho výboru regiónov privíta predsedu slovinskej vlády Janeza Janšu na diskusii o prioritách šesťmesačného slovinského predsedníctva Rady Európskej únie.

13. októbra: COP15 a COP26: zvyšovanie ambícií, lepšia starostlivosť o biodiverzitu a klímu

Európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a starostka mesta Turku a podpredsedníčka ICLEI Minna Arveová budú diskutovať o výzvach, ktorým čelia vlády pri ochrane svetovej biodiverzity a riešení stavu klimatickej núdze.

13. októbra: znižovanie rizík, ktoré predstavujú prírodné katastrofy

Pri príležitosti Medzinárodného dňa znižovania rizika katastrof privíta Európsky výbor regiónov osobitnú zástupkyňu generálneho tajomníka OSN pre znižovanie rizika katastrof Mami Mizutoriovú a európskeho komisára pre krízové riadenie Janeza Lenarčiča , aby sa spolu zamysleli nad tým, čo môžu regióny a mestá urobiť na zlepšenie odolnosti a zmenšenie vplyvu prírodných katastrof.

14. októbra: Konferencia o budúcnosti Európy

Podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová ozrejmí pohľad Európskej komisie na Konferenciu o budúcnosti Európy a vymení si názory s členmi VR.

HLAVNÉ DISKUSIE

Utorok 12. októbra o 15.00 hod. : diskusia o výročnom regionálnom a miestnom barometri, na ktorej sa zúčastní predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér Stredného Macedónska Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) a podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič .

Streda 13. októbra o 10.00 hod. : diskusia o prioritách slovinského predsedníctva Rady EÚ, na ktorej sa zúčastní predseda vlády Slovinska Janez Janša .

Streda 13. októbra o 15.00 hod. : diskusia na tému Zvyšovanie ambícií a lepšia správa vecí verejných: lídri spoločne za glokálnu zelenú dohodu , na ktorej sa zúčastní európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a starostka mesta Turku a podpredsedníčka ICLEI Minna Arveová.

Streda 13. októbra, 16.00 hod. : diskusia na tému Prírodné katastrofy: reakcie na núdzové situácie a budovanie odolnosti miest a regiónov , na ktorej sa zúčastní európsky komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič a osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre znižovanie rizika katastrof a vedúca UNDRR Mami Mizutoriová .

Štvrtok 14. októbra o 16.00 hod. : diskusia o  Konferencii o budúcnosti Európy , na ktorej sa zúčastní podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová .

UZNESENIA

Uznesenie o COP26

Uznesenie o Výročnom regionálnom a miestnom barometri

STANOVISKÁ PREDLOŽENÉ NA PRIJATIE

Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa a Európska záruka pre deti, spravodajca: Jari Andersson (FI/EĽS), člen rady mesta Sastamala

Európska digitálna identita, hlavný spravodajca: Mark Weinmeister (DE/EĽS), štátny tajomník pre európske záležitosti spolkovej krajiny Hessensko

Účinné zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do prípravy partnerských dohôd a operačných programov na roky 2021 – 2027, spravodajca Juraj Droba (SK/EKR), predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Program boja proti terorizmu pre EÚ: predvídanie, predchádzanie, ochrana a reakcia, spravodajca: Karl Vanlouwe (BE/EA), poslanec Flámskeho parlamentu

Ochrana priemyselných a remeselných zemepisných označení v Európskej únii, spravodajkyňa: Martine Pinville (FR/SES), poslankyňa regionálneho zastupiteľstva Nouvelle-Aquitaine

Nový program pre spotrebiteľov – posilnenie odolnosti spotrebiteľov v záujme udržateľnej obnovy, spravodajkyňa: Alexia Bertrand , poslankyňa Parlamentu regiónu Brusel-hlavné mesto (BE/Renew Europe)

Únia rovnosti: stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025, spravodajkyňa: Kate Feeney (IE/RE), členka rady grófstva Dun Laoghaire Rathdown

Praktické informácie:

Miesto konania: hybridné zasadnutie na diaľku a v budove Charlemagne, Európska komisia, Rue de la Loi 170, Brusel, Belgicko

Dátum: utorok 12. októbra – štvrtok 14. októbra 2021

Podkladové materiály : program plenárneho zasadnutia a  stanoviská a pozmeňovacie návrhy.

Internetové vysielanie : na webovom sídle  VR.

Kontakt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :