Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Konferencia o budúcnosti Európy: Ak chceme uspokojiť potreby občanov, musíme počúvať a konať  

Na plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy , ktoré sa konalo tento víkend v Európskom parlamente v Štrasburgu, zaznel hlas viac ako milióna volených miestnych a regionálnych politikov vďaka rozšírenej delegácii zreteľnejšie ako kedykoľvek predtým. Na druhom plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy sa zúčastnilo spolu 30 regionálnych a miestnych delegátov .

K 18-člennej delegácii VR, politického zhromaždenia miestnych a regionálnych samospráv EÚ, sa v Štrasburgu pripojilo ďalších 12 zástupcov z popredných európskych združení a iných zainteresovaných strán zastupujúcich miestne a regionálne samosprávy a zhromaždenia z celej Európy. Spoločne zdôraznili zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú ako politická úroveň, ktorá je najbližšie k občanom a občania jej najviac dôverujú a ktorá je zodpovedná za uplatňovanie 70 % politík EÚ.

Predseda Európskeho výboru regiónov a gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas , ktorý vedie delegáciu VR, v tejto súvislosti uviedol: „Naši občania očakávajú, že ich zvolení vedúci predstavitelia budú počúvať a že budú konať tak, aby sa podarilo dosiahnuť hmatateľné výsledky. nedávneho prieskumu , do ktorého sa zapojilo viac ako 3 300 miestnych a regionálnych politikov v celej EÚ, vyplýva, že 85 % z nich sa chce viac podieľať na formovaní politík EÚ a 75 % chce zaviesť participatívnejšiu demokraciu. Naša delegácia 30 regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov žiada demokratickejšiu a efektívnejšiu Európsku úniu, ktorá uznáva, že rozhodnutia prijaté v Bruseli alebo Štrasburgu nakoniec vykonávajú volení predstavitelia na miestnej a regionálnej úrovni. Je potrebné posilniť ich úlohu v rozhodovacom procese EÚ v oblastiach ich právomocí, obnoviť dôveru a priblížiť Európu k občanom.“

Prvý podpredseda VR Vasco Alves Cordeiro dodal, že „miestni a regionálni volení zástupcovia sú pripravení zapojiť sa v plnej miere do formovania budúcnosti Európy.  Počúvať počas konferencie je dôležité, no rovnako dôležité je konať. Kľúčové budú kroky nadväzujúce na konferenciu. Dialóg s Európanmi by sa nemal skončiť na jar 2022. My, členovia Európskeho výboru regiónov, už vyzývame na vytvorenie stáleho dialógu s občanmi. Ak chceme zmeniť EÚ a spôsob jej fungovania, nesmú byť žiadne témy zakázané, aby sa zaistila súdržnosť, solidarita a sociálna spravodlivosť.“

Tridsať miestnych a regionálnych delegátov sa cez víkend v Štrasburgu pripojilo k poslancom Európskeho parlamentu, zástupcom Európskej komisie, vlád jednotlivých členských štátov, občanov a ďalších subjektov, aby viedli diskusie vo viacerých tematických skupinách, ktoré následne prispejú k vypracovaniu záverov konferencie. Pozornosť sa zameriava na rozmanité otázky, ako je participatívna demokracia, zdravie, zmena klímy, sociálna spravodlivosť, vzdelávanie, digitalizácia spoločnosti a migrácia , čo sú všetko oblasti, v ktorých sú miestne a regionálne samosprávy v prvej línii pri poskytovaní služieb, infraštruktúry a podpory občanom.

VR predloží svoj výsledný príspevok ku konferencii na 9. Európskom summite regiónov a miest , ktorý sa uskutoční počas francúzskeho predsedníctva Rady EÚ 3. – 4. marca 2022 v Marseille.

Súvislosti:

VR má ako oficiálna inštitúcia EÚ právo byť zastúpený na Konferencii o budúcnosti Európy delegáciou 18 členov z rôznych krajín a politických skupín. S cieľom zabezpečiť väčšie zapojenie zástupcov nižšej úrovne verejnej správy do formovania budúcnosti Európy požiadal VR aj ďalšie organizácie a združenia zastupujúce regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov z celej Európy, aby sa tiež zúčastnili na konferencii. K regionálnej a miestnej delegácii sa následne pripojilo ďalších 12 členov z radov týchto zainteresovaných strán: Rada európskych obcí a regiónov, Eurocities, Združenie európskych regiónov, Konferencia okrajových prímorských regiónov, Združenie európskych pohraničných regiónov a Konferencia európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení. Delegácia bola teda rozšírená na 30 členov .

Otázky, o ktorých sa bude diskutovať v rámci pracovných skupín a plenárnych zasadnutí na konferencii, sú čiastočne prevzaté z  digitálnej platformy , na ktorej môže ktokoľvek z celej EÚ predostrieť svoje nápady a návrhy. Členovia VR prispeli do diskusie tiež týmto spôsobom, pričom predložili približne 40 konkrétnych návrhov na lepšie zapojene miestnych a regionálnych samospráv. Panelové diskusie občanov, na ktorých sa zúčastňuje 800 mužov a žien všetkých vekových kategórií z celej EÚ a všetkých sfér života, sa tiež zaoberajú hlavnými témami konferencie z pohľadu občanov. Rovnako ako ich miestni a regionálni zástupcovia aj oni rozhodujúcim spôsobom prispejú k vplyvu a vývoju politík EÚ v praxi.

Ďalšie príklady kľúčovej úlohy VR v úsilí zabezpečiť, aby sa orgány nižšej úrovne verejnej správy mohli vyjadrovať k rozvoju európskej demokracie poskytujú tieto iniciatívy: skupina VR na vysokej úrovni pre európsku demokraciu , prieskum VR medzi občanmi o Konferencii o budúcnosti Európy , sieť bývalých členov VR novovytvorená európska sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ .

Kontakt

Carmen Schmidle

Tel. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 473524115

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Zapojte sa do siete #EUCouncillors
Zapojte sa do siete #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023