Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Konferencia o budúcnosti Európy: Ak chceme uspokojiť potreby občanov, musíme počúvať a konať  

Na plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy , ktoré sa konalo tento víkend v Európskom parlamente v Štrasburgu, zaznel hlas viac ako milióna volených miestnych a regionálnych politikov vďaka rozšírenej delegácii zreteľnejšie ako kedykoľvek predtým. Na druhom plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy sa zúčastnilo spolu 30 regionálnych a miestnych delegátov .

K 18-člennej delegácii VR, politického zhromaždenia miestnych a regionálnych samospráv EÚ, sa v Štrasburgu pripojilo ďalších 12 zástupcov z popredných európskych združení a iných zainteresovaných strán zastupujúcich miestne a regionálne samosprávy a zhromaždenia z celej Európy. Spoločne zdôraznili zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú ako politická úroveň, ktorá je najbližšie k občanom a občania jej najviac dôverujú a ktorá je zodpovedná za uplatňovanie 70 % politík EÚ.

Predseda Európskeho výboru regiónov a gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas , ktorý vedie delegáciu VR, v tejto súvislosti uviedol: „Naši občania očakávajú, že ich zvolení vedúci predstavitelia budú počúvať a že budú konať tak, aby sa podarilo dosiahnuť hmatateľné výsledky. nedávneho prieskumu , do ktorého sa zapojilo viac ako 3 300 miestnych a regionálnych politikov v celej EÚ, vyplýva, že 85 % z nich sa chce viac podieľať na formovaní politík EÚ a 75 % chce zaviesť participatívnejšiu demokraciu. Naša delegácia 30 regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov žiada demokratickejšiu a efektívnejšiu Európsku úniu, ktorá uznáva, že rozhodnutia prijaté v Bruseli alebo Štrasburgu nakoniec vykonávajú volení predstavitelia na miestnej a regionálnej úrovni. Je potrebné posilniť ich úlohu v rozhodovacom procese EÚ v oblastiach ich právomocí, obnoviť dôveru a priblížiť Európu k občanom.“

Prvý podpredseda VR Vasco Alves Cordeiro dodal, že „miestni a regionálni volení zástupcovia sú pripravení zapojiť sa v plnej miere do formovania budúcnosti Európy.  Počúvať počas konferencie je dôležité, no rovnako dôležité je konať. Kľúčové budú kroky nadväzujúce na konferenciu. Dialóg s Európanmi by sa nemal skončiť na jar 2022. My, členovia Európskeho výboru regiónov, už vyzývame na vytvorenie stáleho dialógu s občanmi. Ak chceme zmeniť EÚ a spôsob jej fungovania, nesmú byť žiadne témy zakázané, aby sa zaistila súdržnosť, solidarita a sociálna spravodlivosť.“

Tridsať miestnych a regionálnych delegátov sa cez víkend v Štrasburgu pripojilo k poslancom Európskeho parlamentu, zástupcom Európskej komisie, vlád jednotlivých členských štátov, občanov a ďalších subjektov, aby viedli diskusie vo viacerých tematických skupinách, ktoré následne prispejú k vypracovaniu záverov konferencie. Pozornosť sa zameriava na rozmanité otázky, ako je participatívna demokracia, zdravie, zmena klímy, sociálna spravodlivosť, vzdelávanie, digitalizácia spoločnosti a migrácia , čo sú všetko oblasti, v ktorých sú miestne a regionálne samosprávy v prvej línii pri poskytovaní služieb, infraštruktúry a podpory občanom.

VR predloží svoj výsledný príspevok ku konferencii na 9. Európskom summite regiónov a miest , ktorý sa uskutoční počas francúzskeho predsedníctva Rady EÚ 3. – 4. marca 2022 v Marseille.

Súvislosti:

VR má ako oficiálna inštitúcia EÚ právo byť zastúpený na Konferencii o budúcnosti Európy delegáciou 18 členov z rôznych krajín a politických skupín. S cieľom zabezpečiť väčšie zapojenie zástupcov nižšej úrovne verejnej správy do formovania budúcnosti Európy požiadal VR aj ďalšie organizácie a združenia zastupujúce regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov z celej Európy, aby sa tiež zúčastnili na konferencii. K regionálnej a miestnej delegácii sa následne pripojilo ďalších 12 členov z radov týchto zainteresovaných strán: Rada európskych obcí a regiónov, Eurocities, Združenie európskych regiónov, Konferencia okrajových prímorských regiónov, Združenie európskych pohraničných regiónov a Konferencia európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení. Delegácia bola teda rozšírená na 30 členov .

Otázky, o ktorých sa bude diskutovať v rámci pracovných skupín a plenárnych zasadnutí na konferencii, sú čiastočne prevzaté z  digitálnej platformy , na ktorej môže ktokoľvek z celej EÚ predostrieť svoje nápady a návrhy. Členovia VR prispeli do diskusie tiež týmto spôsobom, pričom predložili približne 40 konkrétnych návrhov na lepšie zapojene miestnych a regionálnych samospráv. Panelové diskusie občanov, na ktorých sa zúčastňuje 800 mužov a žien všetkých vekových kategórií z celej EÚ a všetkých sfér života, sa tiež zaoberajú hlavnými témami konferencie z pohľadu občanov. Rovnako ako ich miestni a regionálni zástupcovia aj oni rozhodujúcim spôsobom prispejú k vplyvu a vývoju politík EÚ v praxi.

Ďalšie príklady kľúčovej úlohy VR v úsilí zabezpečiť, aby sa orgány nižšej úrovne verejnej správy mohli vyjadrovať k rozvoju európskej demokracie poskytujú tieto iniciatívy: skupina VR na vysokej úrovni pre európsku demokraciu , prieskum VR medzi občanmi o Konferencii o budúcnosti Európy , sieť bývalých členov VR novovytvorená európska sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ .

Kontakt

Carmen Schmidle

Tel. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 473524115

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Share: