Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Komisár Oettinger bude na pôde Európskeho výboru regiónov obhajovať návrh rozpočtu EÚ  

Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) vyjadria 16. a 17. mája svoje znepokojenie nad ďalekosiahlymi návrhmi Európskej komisie, ktorá chce po roku 2020 obmedziť priame financovanie podpory regionálneho rozvoja. Po roku konzultácií, prieskumov a štúdií v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi prijmú tiež uznesenie o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Taktiež posúdia spôsoby, ako môže politika v oblasti kultúry pomôcť posilniť európsku identitu.

Sledujte celé plenárne zasadnutie naživo vo všetkých jazykoch EÚ.

Dosah dlhodobého rozpočtu EÚ na regióny a mestá (16. mája)

Günther Oettinger, európsky komisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, bude s účastníkmi zasadnutia diskutovať o návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2027, ktorý bol zverejnený 2. mája, a o jeho možnom dosahu na regióny a mestá. V návrhu sa kráti rozpočet politiky súdržnosti EÚ, čo ovplyvní budúce financovanie regiónov a miest zo strany EÚ. Výbor už na tento problém v minulosti upozorňoval. Diskusia by sa mala zamerať na navrhované škrty vo financovaní regionálneho rozvoja prostredníctvom politiky súdržnosti, ale pravdepodobne sa reč zvrtne aj na obmedzenie financovania poľnohospodárov a prepojenie opatrení s právnym štátom a hospodárskymi politikami členských štátov.

Tlačová konferencia európskym komisárom Güntherom Oettingerompredsedom VR Karlom-Heinzom Lambertzom sa bude konať o 16.30 hod. v posluchárni budovy Európskej komisie Charlemagne v Bruseli.

Uznesenie o brexite (17. mája)

VR prijme uznesenie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, v ktorom sa hovorí o vplyve na miestne a regionálne orgány, opatreniach potrebných na minimalizovanie následkov brexitu a budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. V uznesení sa zdôrazní, že miestne a regionálne orgány považujú za dôležité, aby sa predišlo vzniku tzv. tvrdej hranice v Írsku, a ďalej sa v ňom upozorní na úlohu štátnej pomoci, politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pozornosť sa bude venovať aj spolupráci prostredníctvom mechanizmov, ako sú makroregionálne stratégie a európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), ako aj spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry, výskumu, inovácií a v oblasti bezpečnosti, správy hraníc a riadenia migrácie.

VR v uznesení rozvíja svoj postoj, ktorý zaujal už v marci 2017 v nadväznosti na príhovor hlavného vyjednávača EÚ komisára Michela Barniera a diskusiu s ním. Za uplynulých 14 mesiacov VR uskutočnil v spolupráci so svojimi členmi, miestnymi a regionálnymi orgánmi a miestnymi obchodnými komorami celý rad prieskumov a zadal vypracovanie štúdie o dôsledkoch brexitu pre regionálne hospodárstva. Predsedovia politických skupín VR navštívia 22. a 23. mája Írsku republiku, kde budú diskutovať so zástupcami spoločného výboru pre európske záležitosti v írskom parlamente, a Severné Írsko, kde sa stretnú so zástupcami združení miestnych samospráv.

Kultúra a európska identita (17. mája)

Otázka „Ako môže politika v oblasti kultúry posilniť európsku identitu?“ bude hlavnou témou diskusie s Tiborom Navracsicsom, európskym komisárom pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, Lucom Jahierom, novozvoleným predsedom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, a Petrou Kammerevertovou (DE/S&D), predsedníčkou Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie.

VR v ten istý deň predstaví svoj názor na to, ako vzdelávaním a kultúrou posilniť európsku identitu v rámci diskusie o stanovisku, ktoré vypracovala Taňa Christova (BG/EĽS), starostka mesta Gabrovo a vedúca bulharskej delegácie vo VR. Na základe odporúčaní Babette Winterovej (DE/SES), štátnej tajomníčky pre európske záležitosti a kultúru zo spolkovej krajiny Durínsko, budú účastníci hovoriť aj o kultúrnom dedičstve ako strategickom zdroji pre súdržnejšie a udržateľnejšie regióny v EÚ. Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva.

Vstup plynovodov na vnútorný trh EÚ (16. mája)

Členovia VR budú hlasovať o stanovisku, ktoré vypracoval Mauro D’Attis (IT/EĽS), člen rady mesta Roccafiorita (Messina) a novozvolený poslanec talianskeho parlamentu, v reakcii na návrh Európskej komisie rozšíriť spoločné pravidlá EÚ týkajúce sa zemného plynu na dovozné plynovody. Cieľom je zabezpečiť, aby všetky plynovody, ktoré prichádzajú do EÚ z tretích krajín, boli v plnom súlade s platnými pravidlami EÚ vrátane požiadaviek na transparentnosť, spravodlivé clá a riadne oddelenie dodávateľského reťazca od výroby po distribúciu. Spravodajca VR D'Attis bude obhajovať základnú potrebu EÚ zabezpečiť svoj vlastný dovoz a vyhnúť sa nadmernej závislosti, zneužívaniu zo strany dodávateľov a riziku pre miestne spoločenstvá.

Prijať sa majú aj tieto stanoviská:

• Plány na vytvorenie jedného špecifického fondu EÚ po roku 2020: Európsky námorný a rybársky fond, spravodajca: Alberto Nuñez Feijoo (ES/EĽS), predseda vlády autonómnej oblasti Galícia

Strednodobé preskúmanie stratégie lesného hospodárstva EÚ, spravodajca: Ossi Martikainen (FI/ALDE), člen mestskej rady v Lapinlahti

Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu, spravodajca: Mark Weinmeister (DE/EĽS), štátny tajomník pre európske záležitosti spolkovej krajiny Hesensko

Posilňovanie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast, spravodajca: Mikel Irujo Amézaga (ES/EA), vedúci delegácie regiónu Navarra v Bruseli

Revízia mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, spravodajca: Adam Banaszak (PL/EKR), podpredseda zastupiteľstva Kujavsko-pomoranského vojvodstva

Praktické informácie:

Miesto konania : Budova Charlemagne – hlavná rokovacia sála (Európska komisia)

Dátum a čas konania : 16. mája 15.00 – 21.00 hod., 17. mája 9.00 – 13.00 hod.

• Pozri program plenárneho zasadnutia a príslušné dokumenty

• Plenárne zasadnutie môžete sledovať naživo na internetovej stránke VR

Program plenárneho zasadnutia pre médiá

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :