Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Komisárka Kadri Simson: Plány zelenej obnovy uspejú len pri plnom zapojení miest a regiónov  

Komisárka EÚ pre energetiku diskutovala s miestnymi predstaviteľmi o ďalšom postupe pri transformácii energetiky a uplatňovaní zelenej dohody, pričom vyzvala členské štáty, aby sa v plnej miere zapojili do realizácie plánov podpory obnovy a odolnosti

Ústrednou témou diskusie s eurokomisárkou pre energetiku Kadri Simson bola úloha miest a regiónov pri obnove po pandémii COVID-19, ktorú treba zároveň využiť ako jeden z kľúčových stimulov na urýchlenie zelenej transformácie. Členovia komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku Európskeho výboru regiónov opätovne zdôraznili, že do procesu určovania a realizácie prioritných investícií treba zapojiť miestne a regionálne samosprávy, a to aj v rámci nástroja Next Generation EU a Mechanizmu EÚ na podporu obnovy a odolnosti. Na programe rokovania bola aj vlna obnovy budov, biodiverzita, obehové hospodárstvo a adaptácia na zmenu klímy.

Komisia ENVE sa na svojej prvej schôdzi po letnej prestávke zaoberala viacerými prioritnými spismi a stanovila si dva dôležité ciele. Po prvé zabezpečiť, aby mestá a regióny zohrávali v rámci stratégie obnovy EÚ ústrednú úlohu. Po druhé zaistiť, aby sa v rámci plánov obnovy po pandémii COVID-19 realizovali vo všetkých územných celkoch ekologické a udržateľné projekty.

Do diskusie o energetických aspektoch obnovy EÚ, ako je napr. úloha obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti a ekologickej dopravy pri realizácii zelenej obnovy, sa zapojila aj komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simson.

Diskusiu otvoril primátor Sevilly a predseda komisie ENVE Juan Espadas (ES/SES) , ktorý zdôraznil, že „aktívna úloha miestnych a regionálnych samospráv pri koncipovaní stratégie energetickej transformácie má pre EÚ zásadný význam. My sme tí politickí činitelia, ktorí poznajú situáciu na našich územiach a potreby našich občanov najlepšie. Práve my môžeme praktickým spôsobom pomôcť pri výbere takých investičných projektov, ktoré by lepšie zodpovedali obsahu stratégie Európskej komisie.“

„V úzkej spolupráci s Výborom regiónov sa snažíme dosiahnuť, aby sa vízia Európskej zelenej dohody pretavila do európskej reality v teréne,“ uviedla v tejto súvislosti eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson . „Regióny sú kľúčovými partnermi pri vykonávaní našich politík v oblasti klímy a energetiky a pri hľadaní konkrétnych praktických riešení. Bez zapojenia našich miest a regiónov, ktoré sú vlastníkmi množstva obecných a obytných budov, by napríklad nebolo vôbec možné realizovať novú iniciatívu „vlny obnovy“. Komisárka Simson považuje viacúrovňový dialóg o energetike a klíme za vzor pre ďalšiu spoluprácu medzi regiónmi a Komisiou a navrhla zorganizovať výmenu názorov na vlnu obnovy budov ako ďalší užitočný krok v súvislosti s touto iniciatívou VR.

V rámci diskusie vystúpil aj predseda regiónu Toskánsko a spravodajca VR na tému Vlna obnovy Enrico Rossi (IT/SES) , ktorý poznamenal, že „kríza spôsobená pandémiou COVID-19 ukázala, že verejné orgány musia viac investovať do sociálneho bývania, nemocníc, zariadení opatrovateľskej služby, škôl a denných stacionárov, ako aj do obnovy miest, aby sa v našich mestách zvýšila bezpečnosť a zlepšili životné podmienky. Vlna obnovy nám ponúka príležitosť zlepšiť ekologický aspekt našich miest a regiónov a zvýšiť ich udržateľnosť, vytvoriť štyri milióny pracovných miest a dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050.“ Vlna obnovy je iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa očakáva na jeseň tohto roku a jej cieľom je podporiť novú fázu obnovy v sektore budov. Budovy produkujú 40 % emisií CO 2  v EÚ.

Členovia komisie ENVE prijali dva návrhy stanovísk:

  • Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo . Spravodajca tohto stanoviska a člen rady provincie Drenthe Tjisse STELPSTRA (NL/EKR) vyhlásil, že „ďalej sa už nemôžeme skrývať za výhovorky. Je načase, aby sme zintenzívnili rozvoj obehového hospodárstva a stanovili si konkrétne ciele. Pandémia COVID-19 nemilosrdne odhalila našu zraniteľnosť a závislosť od surovín. Už viac nechceme hovoriť o odpade, novým štandardom sa musí stať opätovné použitie. A na to je potrebná európska politika v oblasti surovín, ktorá by nám nielen poskytla prehľad o materiálových tokoch, ale takisto zabezpečila, aby mali všetky regióny spravodlivý prístup k týmto vzácnym, avšak nevyhnutným surovinám.“ Toto stanovisko sa má prijať na plenárnom zasadnutí v októbri 2020. Náš najnovší rozhovor s Tjisse Stelpstrom si môžete prečítať na tomto odkaze .

Členovia hovorili o prioritách nemeckého predsedníctva Rady EÚ s Ninou Alsen zo spolkového ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti.

Členovia diskutovali o týchto stanoviskách:

Komisia ENVE vymenovala Gunārsa ANSIŅŠA (LV/RE) , zástupcu primátora mesta Liepāja, za spravodajcu pripravovaného stanoviska na tému Stratégia EÚ pre integráciu energetického systému.

Ďalšie informácie:

VR a Európska komisia zorganizovali v utorok 8. septembra  16. zasadnutie technickej platformy pre spoluprácu v oblasti životného prostredia pod názvom „Ako môžu miestne a regionálne samosprávy pomocou obehového hospodárstva podporiť udržateľnú obnovu?“ . Členovia VR, zástupcovia EÚ a hlavné zainteresované strany sa podelili o poznatky o existujúcich nástrojoch určených na rozšírenie obehového hospodárstva v praxi na miestnej a regionálnej úrovni, ako aj o nedostatkoch týchto nástrojov. Technická platforma bola zriadená v roku 2012. Ide o fórum, ktoré vzniklo na základe iniciatívy komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku Európskeho výboru regiónov (VR) a GR ENV a zameriava sa na podporu dialógu o miestnych a regionálnych problémoch a riešeniach pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Najbližšie zasadnutie technickej platformy sa uskutoční 22. októbra 2020 počas Európskeho týždňa regiónov a miest, keď sa spustí iniciatíva Green City Accord .

Zapojte sa do iniciatívy VR Zelená dohoda na miestnej úrovni: výzva na predkladanie osvedčených postupov Termín je 21. septembra .

Prihláste sa online na podujatie Európsky týždeň regiónov a miest 2020 .

Kontakt

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023