Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Komisárka Kadri Simson: Plány zelenej obnovy uspejú len pri plnom zapojení miest a regiónov  

Komisárka EÚ pre energetiku diskutovala s miestnymi predstaviteľmi o ďalšom postupe pri transformácii energetiky a uplatňovaní zelenej dohody, pričom vyzvala členské štáty, aby sa v plnej miere zapojili do realizácie plánov podpory obnovy a odolnosti

Ústrednou témou diskusie s eurokomisárkou pre energetiku Kadri Simson bola úloha miest a regiónov pri obnove po pandémii COVID-19, ktorú treba zároveň využiť ako jeden z kľúčových stimulov na urýchlenie zelenej transformácie. Členovia komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku Európskeho výboru regiónov opätovne zdôraznili, že do procesu určovania a realizácie prioritných investícií treba zapojiť miestne a regionálne samosprávy, a to aj v rámci nástroja Next Generation EU a Mechanizmu EÚ na podporu obnovy a odolnosti. Na programe rokovania bola aj vlna obnovy budov, biodiverzita, obehové hospodárstvo a adaptácia na zmenu klímy.

Komisia ENVE sa na svojej prvej schôdzi po letnej prestávke zaoberala viacerými prioritnými spismi a stanovila si dva dôležité ciele. Po prvé zabezpečiť, aby mestá a regióny zohrávali v rámci stratégie obnovy EÚ ústrednú úlohu. Po druhé zaistiť, aby sa v rámci plánov obnovy po pandémii COVID-19 realizovali vo všetkých územných celkoch ekologické a udržateľné projekty.

Do diskusie o energetických aspektoch obnovy EÚ, ako je napr. úloha obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti a ekologickej dopravy pri realizácii zelenej obnovy, sa zapojila aj komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simson.

Diskusiu otvoril primátor Sevilly a predseda komisie ENVE Juan Espadas (ES/SES) , ktorý zdôraznil, že „aktívna úloha miestnych a regionálnych samospráv pri koncipovaní stratégie energetickej transformácie má pre EÚ zásadný význam. My sme tí politickí činitelia, ktorí poznajú situáciu na našich územiach a potreby našich občanov najlepšie. Práve my môžeme praktickým spôsobom pomôcť pri výbere takých investičných projektov, ktoré by lepšie zodpovedali obsahu stratégie Európskej komisie.“

„V úzkej spolupráci s Výborom regiónov sa snažíme dosiahnuť, aby sa vízia Európskej zelenej dohody pretavila do európskej reality v teréne,“ uviedla v tejto súvislosti eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson . „Regióny sú kľúčovými partnermi pri vykonávaní našich politík v oblasti klímy a energetiky a pri hľadaní konkrétnych praktických riešení. Bez zapojenia našich miest a regiónov, ktoré sú vlastníkmi množstva obecných a obytných budov, by napríklad nebolo vôbec možné realizovať novú iniciatívu „vlny obnovy“. Komisárka Simson považuje viacúrovňový dialóg o energetike a klíme za vzor pre ďalšiu spoluprácu medzi regiónmi a Komisiou a navrhla zorganizovať výmenu názorov na vlnu obnovy budov ako ďalší užitočný krok v súvislosti s touto iniciatívou VR.

V rámci diskusie vystúpil aj predseda regiónu Toskánsko a spravodajca VR na tému Vlna obnovy Enrico Rossi (IT/SES) , ktorý poznamenal, že „kríza spôsobená pandémiou COVID-19 ukázala, že verejné orgány musia viac investovať do sociálneho bývania, nemocníc, zariadení opatrovateľskej služby, škôl a denných stacionárov, ako aj do obnovy miest, aby sa v našich mestách zvýšila bezpečnosť a zlepšili životné podmienky. Vlna obnovy nám ponúka príležitosť zlepšiť ekologický aspekt našich miest a regiónov a zvýšiť ich udržateľnosť, vytvoriť štyri milióny pracovných miest a dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050.“ Vlna obnovy je iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa očakáva na jeseň tohto roku a jej cieľom je podporiť novú fázu obnovy v sektore budov. Budovy produkujú 40 % emisií CO 2  v EÚ.

Členovia komisie ENVE prijali dva návrhy stanovísk:

  • Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo . Spravodajca tohto stanoviska a člen rady provincie Drenthe Tjisse STELPSTRA (NL/EKR) vyhlásil, že „ďalej sa už nemôžeme skrývať za výhovorky. Je načase, aby sme zintenzívnili rozvoj obehového hospodárstva a stanovili si konkrétne ciele. Pandémia COVID-19 nemilosrdne odhalila našu zraniteľnosť a závislosť od surovín. Už viac nechceme hovoriť o odpade, novým štandardom sa musí stať opätovné použitie. A na to je potrebná európska politika v oblasti surovín, ktorá by nám nielen poskytla prehľad o materiálových tokoch, ale takisto zabezpečila, aby mali všetky regióny spravodlivý prístup k týmto vzácnym, avšak nevyhnutným surovinám.“ Toto stanovisko sa má prijať na plenárnom zasadnutí v októbri 2020. Náš najnovší rozhovor s Tjisse Stelpstrom si môžete prečítať na tomto odkaze .

Členovia hovorili o prioritách nemeckého predsedníctva Rady EÚ s Ninou Alsen zo spolkového ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti.

Členovia diskutovali o týchto stanoviskách:

Komisia ENVE vymenovala Gunārsa ANSIŅŠA (LV/RE) , zástupcu primátora mesta Liepāja, za spravodajcu pripravovaného stanoviska na tému Stratégia EÚ pre integráciu energetického systému.

Ďalšie informácie:

VR a Európska komisia zorganizovali v utorok 8. septembra  16. zasadnutie technickej platformy pre spoluprácu v oblasti životného prostredia pod názvom „Ako môžu miestne a regionálne samosprávy pomocou obehového hospodárstva podporiť udržateľnú obnovu?“ . Členovia VR, zástupcovia EÚ a hlavné zainteresované strany sa podelili o poznatky o existujúcich nástrojoch určených na rozšírenie obehového hospodárstva v praxi na miestnej a regionálnej úrovni, ako aj o nedostatkoch týchto nástrojov. Technická platforma bola zriadená v roku 2012. Ide o fórum, ktoré vzniklo na základe iniciatívy komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku Európskeho výboru regiónov (VR) a GR ENV a zameriava sa na podporu dialógu o miestnych a regionálnych problémoch a riešeniach pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Najbližšie zasadnutie technickej platformy sa uskutoční 22. októbra 2020 počas Európskeho týždňa regiónov a miest, keď sa spustí iniciatíva Green City Accord .

Zapojte sa do iniciatívy VR Zelená dohoda na miestnej úrovni: výzva na predkladanie osvedčených postupov Termín je 21. septembra .

Prihláste sa online na podujatie Európsky týždeň regiónov a miest 2020 .

Kontakt

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023