Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Komisia vo svojej správe odkazuje na iniciatívu RegHub a naznačuje zintenzívnenie spolupráce s Výborom regiónov s cieľom prispieť k tvorbe politiky Komisie  

Európska komisia vo svojej nedávnej správe o prehľade činností v oblasti lepšej tvorby práva, ktorá bola uverejnená 15. apríla, vzala na vedomie nedávne opatrenia, ktoré prijal Európsky výbor regiónov pri vykonávaní odporúčaní pracovnej skupiny pre subsidiaritu z minulého roka.

V správe sa uvádza, že „osobitná skupina tiež zdôraznila úlohu získavania názorov miestnych a regionálnych orgánov v celej Únii. Výbor regiónov odvtedy zriadil pilotnú sieť regionálnych centier na preskúmanie vykonávania politiky EÚ (RegHub) s cieľom posúdiť vykonávanie právnych predpisov EÚ v praxi (20).

Komisia zintenzívni spoluprácu s Výborom regiónov, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, zastúpeniami Komisie v členských štátoch, vnútroštátnymi orgánmi a inými reprezentatívnymi združeniami s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie o možnostiach prispieť k tvorbe politík Komisie.“​

Zdieľať :