Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Komisia vo svojej správe odkazuje na iniciatívu RegHub a naznačuje zintenzívnenie spolupráce s Výborom regiónov s cieľom prispieť k tvorbe politiky Komisie  

Európska komisia vo svojej nedávnej správe o prehľade činností v oblasti lepšej tvorby práva, ktorá bola uverejnená 15. apríla, vzala na vedomie nedávne opatrenia, ktoré prijal Európsky výbor regiónov pri vykonávaní odporúčaní pracovnej skupiny pre subsidiaritu z minulého roka.

V správe sa uvádza, že „osobitná skupina tiež zdôraznila úlohu získavania názorov miestnych a regionálnych orgánov v celej Únii. Výbor regiónov odvtedy zriadil pilotnú sieť regionálnych centier na preskúmanie vykonávania politiky EÚ (RegHub) s cieľom posúdiť vykonávanie právnych predpisov EÚ v praxi (20).

Komisia zintenzívni spoluprácu s Výborom regiónov, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, zastúpeniami Komisie v členských štátoch, vnútroštátnymi orgánmi a inými reprezentatívnymi združeniami s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie o možnostiach prispieť k tvorbe politík Komisie.“​

Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022