Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
#CohesionAlliance: Celoeurópska koalícia si vyžadujedôraznejšiu a účinnejšiu regionálnu politiku EÚ po roku 2020  

 

Politika súdržnosti, hlavný nástroj EÚ na investovanie a prejavenie solidarity, pomáha znižovať rozdiely, šíriť inováciu a zabezpečiť udržateľný rast. Musí byť preto aj v budúcnosti jedným z pilierov EÚ a nesmie ju ohroziť finančný dosah brexitu ani potreba financovať nové úlohy. Tento odkaz vyslali vedúci predstavitelia EÚ, členských štátov, miestnych spoločenstiev a občianskej spoločnosti, ktorí sa zišli v Bruseli, aby počas otvorenia Európskeho týždňa regiónov miest spustili iniciatívu #CohesionAlliance.

 

Krátko nato, ako Európska komisia zverejnila nové poznatky potvrdzujúce, že politika súdržnosti EÚ skutočne umožňuje zmierniť dôsledky hospodárskej krízy, sa stovky miestnych a regionálnych politikov stretli s národnými a európskymi lídrami, aby diskutovali o budúcnosti hlavného investičného nástroja EÚ, ktorý má na roky 2014 -– 2020 k dispozícii vyše 630 miliárd EUR.

 

Keďže v máji 2018 by mal byť zverejnený návrh Európskej komisie na rozpočet EÚ po roku 2020, iniciatíva #CohesionAlliance sa chce zamerať na budúcu investičnú stratégiu pre Európu. Ciele koalície za účasti eurokomisárky pre regionálnu politiku Coriny Creţu stanovili predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz a zástupcovia najdôležitejších združení miest a regiónov EÚ, ako je Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR), Združenie európskych regiónov (AER), Rada európskych obcí a regiónov (CEMR), Konferencia okrajových prímorských regiónov Európy (CPMR) a EUROCITIES.

 

„Európa musí riešiť otázky, na ktorých jej občanom najviac záleží, a preto musí byť budúci rozpočet EÚ rozpočtom pre ľudí, ktorý bude zodpovedať výzvam 21. storočia,“ vyhlásil predseda Lambertz. „Iniciatíva #CohesionAlliance vzišla z jednoduchého presvedčenia, že politika súdržnosti EÚ je vrcholným prejavom solidarity, pretože investuje do našich spoločenstiev, vyrovnáva regionálne rozdiely a podporuje sociálne začlenenie. Európskym ambíciám treba teraz dodať pružný a ambiciózny rozpočet EÚ a silnú politiku súdržnosti pre všetky regióny a mestá.“

 

„Politika súdržnosti je v prvom rade a predovšetkým zameraná na ľudí a na zlepšovanie ich života. Som preto rada, že sa zrodila táto aliancia za súdržnosť, ktorej cieľom je združiť mestá a regióny, ako aj zástupcov európskych malých a stredných podnikov, nemocníc, škôl a občianskej spoločnosti v širokom slova zmysle. Európa a jej 500 miliónov obyvateľov potrebujú dnes viac než kedykoľvek predtým silnú politiku súdržnosti,“ uviedla eurokomisárka Creţu.

 

K vyhláseniu #CohesionAlliance sa pripája čoraz viac signatárov – starostov, primátorov, predsedov regiónov a miestnych lídrov z celej Európy, ako aj poslancov Európskeho parlamentu a zástupcov organizácií občianskej spoločnosti a podnikateľských združení. Európsky týždeň regiónov a miest bude zahŕňať politické diskusie na vysokej úrovni a vyše 120 seminárov a sprievodných podujatí zameraných na to, ako zlepšiť a viac zviditeľniť politiku súdržnosti EÚ.

 

Počas ôsmich mesiacov do zverejnenia návrhu rozpočtu EÚ na obdobie po roku 2020 budú podporovatelia aliancie zvyšovať povedomie o tom, akým spôsobom politika súdržnosti EÚ zlepšuje život občanom v celej Európe.

 

Viac o iniciatívach, vyhláseniach a pozičných dokumentoch v súvislosti s alianciou za súdržnosť #CohesionAlliance nájdete na stránke https://cohesionalliance.eu.

 

Kontakt:
Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

 

 

Poznámka pre redaktorov:

Európsky týždeň regiónov a miest

Na 15. ročníku Európskeho týždňa regiónov a miest sa od 9. do 12. októbra v Bruseli zíde približne 5 700 zástupcov miestnej samosprávy, správcov fondov EÚ, odborníkov na regionálnu politiku a ľudí, ktorí ju vykonávajú v teréne. Politické diskusie na vysokej úrovni a vyše 130 seminárov poskytnú príležitosť na výmenu názorov a skúseností v súvislosti s tromi hlavnými témami: Budovanie odolných regiónov a miest – #LocalResilience; Regióny a mestá ako činitelia zmeny – #TakeAction a Výmena poznatkov v záujme dosahovania výsledkov – #SharingKnowledge. Novinári majú k dispozícii osobitný program pre médiá.

 

 

Budúcnosť politiky súdržnosti

Stanovisko Európskeho výboru regiónov o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2020

Štúdie VR o budúcnosti politiky súdržnosti

Hodnotenia programového obdobia 2007 – 2013

Portál otvorených dát o politike súdržnosti EÚ

 

Zdieľať :