Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Politika súdržnosti: mestá a regióny varujú pred oneskoreniami a trendmi centralizácie v dôsledku pandémie  

Miestne a regionálne samosprávy z viacerých krajín sa cítia nedostatočne zastúpené v prípravných procesoch

V stanovisku, ktoré dnes prijali členovia komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Európskeho výboru regiónov, sa medzi hlavnými požiadavkami uvádza úplné dodržiavanie zásady partnerstva a jej uplatňovanie pri využívaní nových nástrojov financovaných z nástroja Next Generation EU , ako je Fond na spravodlivú transformáciu a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Členovia dostali aj aktuálne informácie o Európskom roku železníc a vymenili si názory na stanovisko o rodovom rozmere štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2021 – 2027.

Dohody o partnerstve a operačné programy sú základnými kameňmi politiky súdržnosti. Určujú stratégie členských štátov, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov politiky súdržnosti na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti zmenšovaním rozdielov medzi regiónmi. Na to, aby politika súdržnosti úspešne uspokojovala potreby občanov, je mimoriadne dôležité úplné zapojenie miestnych a regionálnych samospráv, sociálno-ekonomických partnerov a občianskej spoločnosti do všetkých fáz prípravy a vykonávania týchto rozhodujúcich dokumentov.

Z nedávnej štúdie, ktorej vypracovanie zadal VR , však vyplýva, že sú ešte stále viaceré možnosti zlepšenia, pokiaľ ide o zapájanie partnerov. Štúdiou sa zistilo, že v mnohých krajinách sa ešte stále nedostatočne využíva potenciál partnerstiev, pričom niektoré miestne a regionálne samosprávy stále nie sú priamo zapájané do všetkých fáz programových období.

Výsledky štúdie sa využili pri príprave návrhu stanoviska , ktorý bol prijatý na schôdzi komisie COTER. Hlasovanie sa uskutočnilo v predvečer konečného prijatia legislatívneho balíka politiky súdržnosti v Európskom parlamente, ktorý zahŕňal niekoľko odporúčaní VR . Spravodajca Juraj Droba (SK/EKR), ktorý je predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, uviedol, že „príprava nového programového obdobia sa nachádza v kľúčovej fáze a v jednotlivých krajinách sa momentálne kreujú partnerské dohody a operačné programy. Ak je ich ambíciou naozaj prispieť k riešeniu kľúčových výziev územia, efektívne zapojenie miestnej a regionálnej samosprávy do ich prípravy je nevyhnutnou podmienkou. Cieľom stanoviska je zdôrazniť význam princípov partnerstva a viacúrovňového riadenia v procese programovania a vyslať jasný politický signál, že hlas regiónov a miest, ako plnohodnotných partnerov, v ňom musí rezonovať.“

Členovia komisie COTER vyjadrili poľutovanie nad tým, že vypuknutím pandémie sa oneskorilo vypracovanie partnerských dohôd a operačných programov, a žiadali okamžité urýchlenie prípravných prác. Okrem toho varovali pred trendmi centralizácie pri programovaní a využívaní štrukturálnych fondov v dôsledku pandémie a súbežným vykonávaním dvoch programových období, teda obdobia rokov 2014 – 2020 a nového obdobia 2021 – 2027.

Konečné znenie stanoviska bude prijaté na októbrovom plenárnom zasadnutí VR.

Zástupca generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre mobilitu a dopravu (GR MOVE) Matthew Baldwin členom komisie COTER poskytol informácie o  Európskom roku železníc aj o nedávnych záveroch Rady s názvom „Posunutie železničnej dopravy do čela inteligentnej a udržateľnej mobility“. Komisia COTER sa od začiatku aktívne zapája do Európskeho roka železníc, spolupracuje s Komisiou pri podpore aktívneho zapojenia regionálnej úrovne a v spolupráci s členmi VR organizuje niekoľko miestnych podujatí.

GR MOVE poskytlo aj aktuálne informácie o vlaku Connecting Europe Express , ktorý má vyraziť na niekoľkomesačnú cestu po 23 členských štátoch. V liste predsedovi VR Apostolosovi Tzitzikostasovi komisárka EÚ pre dopravu Adina Văleanová vyzvala všetkých členov VR, aby sa zúčastnili na projekte a vlak na jeho trase navštívili.

Členovia si okrem toho vymenili názory na návrh stanoviska na tému „ Rodový rozmer štrukturálnych fondov a fondov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 so zameraním na prípravu operačných programov “, ktorý vypracovala spravodajkyňa Donatella Porziová (IT/SES). Jeho schválenie je naplánované na 28. októbra na nasledujúcej schôdzi komisie COTER.

Kontext

Rok 2021 je Európskym rokom železníc Európsky rok železníc prispieva k všeobecnému cieľu EÚ stanovenému v rámci zelenej dohody, ktorým je podpora väčšieho využívania železníc v celej EÚ. VR, komisia COTER a jej členovia organizujú v rámci tejto iniciatívy niekoľko podujatí vrátane miestneho podujatia v L’Aquile v talianskom regióne Abruzzo , ktoré sa uskutoční 23. júna. Počas podujatia budú k dispozícii anglické a talianske preklady.

V deň Európy (9. mája) Európska komisia oznámila trasu a destinácie vlaku Connecting Europe Express . Vlak vyjde 2. septembra z Lisabonu a 7. októbra dorazí do Paríža, pričom jeho cesta povedie cez 23 členských štátov EÚ a 3 krajiny susediace s EÚ. Predseda Apostolos Tzitzikostas a všetci členovia VR boli pozvaní, aby sa zapojili do projektu a očakáva sa, že veľa z nich vlak na jeho trase aj navštívi.

Pozrite si interaktívnu mapu znázorňujúcu najlepšie postupy členov, ktoré prispievajú k zelenej dohode EÚ, vrátane viacerých príbehov súvisiacich s dopravou.

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel.: +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022