Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálni lídri žiadajú zabrániť konkurencii medzi politikou súdržnosti a príliš centralizovaným Plánom obnovy pre Európu  

Predseda VR vyzval ministrov EÚ zodpovedných za politiku súdržnosti, aby vytvorili skutočné partnerstvo aktérov na úrovni EÚ, členských štátov, regiónov, miest aj obcí, ktoré zaistí takú obnovu, akú občania potrebujú.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas dnes vystúpil na neformálnom stretnutí ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti. Diskusia bola zameraná na to, ako zabezpečiť súčinnosť politiky súdržnosti a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý má rozpočet 672,5 miliardy EUR a je základným kameňom nástroja Next Generation EU , známeho aj ako Plán obnovy pre Európu .

Predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas vo svojom príhovore uviedol, že „ súdržnosť nie je len obyčajnou politikou. Je jednou zo základných hodnôt, na ktorých je postavená Únia, a zároveň zabezpečuje smerovanie najsilnejších investičných nástrojov EÚ. Pandémia má rôzne sociálno-ekonomické vplyvy, čo sa musí zohľadniť v každom opatrení na podporu obnovy. Jednoznačne musíme zabrániť akejkoľvek konkurencii medzi štrukturálnymi fondmi a Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti, pri ktorom rozhodujúce investície usmerňuje výrazne centralizovaný nástroj jednoducho preto, že pravidlá sú tak jednoduchšie a nie je potrebné spolufinancovanie členskými štátmi. Len skutočné partnerstvo aktérov na úrovni EÚ, členských štátov, regiónov, miest aj obcí zabezpečí takú obnovu, akú občania potrebujú. Preto som dnes využil príležitosť požiadať ministrov, aby nám pomohli posilniť toto partnerstvo v každej krajine.

V októbri 2020 prijal VR svoje stanovisko k Plánu obnovy pre Európu a opakovane varoval pred rizikom prekrývania rôznych nástrojov financovania, či dokonca ich vzájomnej konkurencie. Christophe Rouillon (FR/SES), starosta obce Coulaines a hlavný spravodajca tohto stanoviska, zdôraznil, že „ treba uvítať úsilie portugalského predsedníctva o maximalizáciu súčinnosti politiky súdržnosti a národných plánov obnovy a odolnosti pri ich vykonávaní. Podľa nášho názoru by sa táto súčinnosť a priori najlepšie zabezpečila tak, že by sa aj v národných plánoch uplatňovala zásada partnerstva s miestnymi a regionálnymi samosprávami, ktorá je základom politiky súdržnosti. Pri ich vypracúvaní sa musíme postarať o to, aby tzv. štrukturálne reformy neboli súdržnosti na škodu. Komisia a Rada preto musia svoje analýzy národných plánov poskytnúť nielen Európskemu parlamentu, ale aj Európskemu výboru regiónov.

VR v súčasnosti na základe výsledkov štúdie pripravuje stanovisko z vlastnej iniciatívy o účinnom zapojení miestnych a regionálnych samospráv do prípravy partnerských dohôd a operačných programov na roky 2021 – 2027. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja a spravodajca tohto stanoviska Juraj Droba (SK/EKR) si myslí, že „ zásady partnerstva a viacúrovňového riadenia sú predpokladom prípravy kvalitných strategických dokumentov, ktoré budú zodpovedať skutočným potrebám územných celkov. Preto chceme, aby naše názory boli vypočuté a aby nás naše vlády aj inštitúcie EÚ uznali za plnohodnotných partnerov.

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

tel. +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-AND-OVER-CENTRALISED-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-AND-OVER-CENTRALISED-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-AND-OVER-CENTRALISED-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-AND-OVER-CENTRALISED-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-AND-OVER-CENTRALISED-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023