Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Politika súdržnosti na roky 2021 – 2027: celoeurópska koalícia víta návrhy, aby boli zahrnuté všetky regióny a aby mestá a regióny zohrávali významnú úlohu, varuje však pred vplyvom zníženia objemu financií  

#CohesionAlliance oslavuje svoje prvé kľúčové úspechy pri zabezpečovaní politiky súdržnosti pre všetkých a zachovaní zásady viacúrovňového riadenia. Hrozí však, že navrhované 10 % zníženie objemu financií a centralizácia môžu brániť miestnym aktérom efektívne podporovať občanov a podniky.

Vďaka mobilizácii všetkých zúčastnených strán v rámci politiky súdržnosti EÚ v priebehu minulého roka zohralo združenie CohesionAlliance dôležitú úlohu v úsilí zabrániť horším alternatívam znižovania (-15 % alebo 30 %) a zabezpečiť financovania EÚ pre všetky európske regióny a mestá po roku 2020.

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi EÚ. Na požiadanie môžete získať informácie o svojich osobných údajoch, opraviť v nich prípadnú nepresnosť alebo neúplnosť alebo požiadať, aby boli odstránené z nášho zoznamu adries.

Všetky otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov môžete poslať na e-mailovú adresu: PresseCdr@cor.europa.eu . Môžete tiež poslať e-mail úradníkovi VR pre ochranu údajov data.protection@cor.europa.eu . Pokiaľ ide o spracovanie Vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov: www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ .