Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Združenie pre súdržnosť (#CohesionAlliance) začína s konzultáciou o novom vyhlásení  

Silná politika súdržnosti pre súdržnú, udržateľnú a odolnú Európu

Pri príležitosti Dňa Európy 9. mája Európsky výbor regiónov (VR) a partnerské organizácie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) odštartovali spoločnú konzultáciu o obnovenom vyhlásení s cieľom reagovať na výzvy, ktoré priniesla kríza v súvislosti s ochorením COVID-19. Zainteresované organizácie, inštitúcie a jednotlivci sa môžu do tejto konzultácie zapojiť do 30. mája 2020.

Združenie #CohesionAlliance je koalícia združujúca viac ako 12 000 signatárov, ktorí v rámci viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020 požadujú posilnenú politiku súdržnosti EÚ. Vzhľadom na prepuknutie pandémie spôsobenej koronavírusom a najnovší vývoj sociálnej a hospodárskej krízy, ktorú táto pandémia vyvolala, sa partneri aliancie domnievajú, že solidarita a koordinované opatrenia na úrovni EÚ sú teraz potrebné viac ako kedykoľvek predtým, aby sa zaistilo, že sa nebudú zväčšovať rozdiely medzi hospodársky rozvinutými a menej rozvinutými spoločenstvami a že sa na nikoho a na žiadny región v Európe nezabudne.

Aliancia pre súdržnosť preto podniká nový krok v snahe zabezpečiť, aby bola súdržnosť hlavným cieľom všetkých politík a investícií EÚ a kľúčovým prvkom plánu obnovy EÚ. To si vyžaduje zapojiť regionálnych a miestnych aktérov do najdôležitejších rozhodnutí a venovať väčšiu pozornosť potrebám regiónov, miest a obcí v rámci všetkých opatrení EÚ.

Predseda VR Apostolos Tzitzikostats uviedol, že „vďaka investíciám do všetkých európskych občanov a miest sa budeme zotavovať rýchlejšie. Podpora spoločenstiev, ktoré to najviac potrebujú, odstraňovanie rozdielov a urýchlenie udržateľného ekologického rastu nie je len otázkou spravodlivosti a rovnosti, ale aj hospodárskeho pragmatizmu. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby Európa realizovala silnú politiku súdržnosti a zapájala miestnych aktérov ako skutočných partnerov do všetkých svojich plánov na oživenie hospodárstva. Preto sme sa ako partneri združenia #CohesionAlliance rozhodli obnoviť náš záväzok a začať pracovať na novom vyhlásení. Chceme opätovne potvrdiť hodnotu súdržnosti v období po pandémii a pomôcť vybudovať nové partnerstvo medzi EÚ a vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi aktérmi.“

Partnerské organizácie Združenia pre súdržnosť predložili návrh nového vyhlásenia a vyzývajú všetky zainteresované organizácie, inštitúcie, jednotlivcov a signatárov, aby zaslali svoje pripomienky, nápady a návrhy.

Záverečné vyhlásenie bude formulované s prihliadnutím na výsledky konzultácií a budúce návrhy pre viacročný finančný rámec na obdobie po roku 2020 a pre zosúladený plán obnovy EÚ, ktorý pripravuje Európska komisia. Partneri Združenia pre súdržnosť predstavia vyhlásenie pri príležitosti novej schôdze nášho združenia na začiatku júna.

Návrh vyhlásenia je dostupný vo všetkých jazykoch na webovej stránke #CohesionAlliance . Svoje príspevky zašlite prosím e-mailom do 30. mája 2020 na adresu: cohesionalliance@cor.europa.eu

Kontext:

V snahe zvýšiť informovanosť o zásadnej úlohe politiky súdržnosti významné združenia regiónov a miest – Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR), Združenie európskych regiónov (AER), Konferencia európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE), Rada európskych obcí a regiónov (CEMR), Konferencia okrajových prímorských regiónov (CPMR) a  EUROCITIES – spolu s  Európskym výborom regiónov založili v októbri 2017 združenie #CohesionAlliance. Od jeho založenia podpísalo vyhlásenie združenia vyše 12 000 jednotlivých signatárov, 121 regiónov, 135 miest a okresov, 50 združení miestnych a regionálnych samospráv, 40 poslancov Európskeho parlamentu a 35 odvetvových združení z EÚ.

Vyhlásenie je dostupné vo všetkých jazykoch:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023