Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie  

Členovia združenia #CohesionAlliance,celoeurópskej koalície12 000 signatárov zasadzujúcich sa za silnejšiu politiku súdržnosti, reagujú na závery o politike súdržnosti, ktoré dnes prijala Rada pre všeobecné záležitosti EÚ.

#CohesionAlliance víta závery Rady pre všeobecné záležitosti, v ktorých sa vyzdvihuje význam súdržnosti ako zásady, politiky, cieľa a piliera Európskej únie a zároveň zdôrazňuje dlhodobý charakter politiky súdržnosti, ktorá by mala byť aj naďalej prínosom pre všetky regióny EÚ. Politika súdržnosti síce pomohla zmierniť dôsledky nedávnych kríz ako pandémia covidu-19 a ruská vojna proti Ukrajine, no musí zostať najdôležitejšou dlhodobou politikou EÚ na znižovanie územných rozdielov.

Združenie je pripravené spolupracovať s Európskou komisiou a členskými štátmi na presnejšom vymedzení zásady „nenarušiť súdržnosť“, ktorá by mala zabrániť vytváraniu nových nerovností v Európe. Posilnenie súdržnosti ako celkovej hodnoty Európskej únie je naliehavejšie než kedykoľvek predtým.

V záveroch sa uznáva, že základom politiky súdržnosti by malo byť aj naďalej zdieľané riadenie a partnerské dohody medzi orgánmi na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni so zapojením miestnych zainteresovaných strán, čo združenie #CohesionAlliance považuje za pozitívne. Združenie tiež poukazuje na výzvu ministrov nevytvárať stále nové a nové nástroje a neštiepiť ich v snahe predísť riziku ich prekrývania s politikou súdržnosti. Vo výzve sa zohľadňuje aj požiadavka formulovaná v novom vyhlásení, ktoré členovia #CohesionAlliance prijali v októbri.

Celoeurópska koalícia pripomína svoj záväzok zasadzovať sa za zjednodušenie politiky súdržnosti v budúcnosti, jej zefektívnenie a zlepšenie jej prínosu pre európskych občanov. Partneri pracujú na zabezpečení účinného vykonávania investičných plánov na roky 2021 – 2027 a sú pripravení prispieť k diskusii o budúcnosti politiky súdržnosti.

Predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro uviedol, že „musíme posilniť a konsolidovať základné zásady politiky súdržnosti, ktorá je dlhodobou štrukturálnou politikou vykonávanou v partnerstve s regiónmi a mestami, a zároveň sa pripraviť na jej aktualizáciu s cieľom zefektívniť a zjednodušiť ju v prospech európskych miest a regiónov. Musíme sa poučiť z toho, ako politika súdržnosti reagovala na nedávnu krízu, ktorou Európa prechádzala, aby bola táto politika pripravená na budúcnosť. Vítam dnešný záväzok členských štátov zlepšiť koordináciu fondov EÚ zameraných na súdržnosť Európy. Spoločne v rámci nového Združenia pre súdržnosť dokážeme posilniť politiku súdržnosti, ktorá prinesie pokrok a prosperitu všetkým európskym občanom.

Kontakt

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023