Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Delegácia VR je pripravená zastupovať na plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy milión volených regionálnych a miestnych politikov  

18 politikov zvolených na regionálnej a miestnej úrovni, 9 žien a 9 mužov, sa pripojí k ustanovujúcej schôdzi plenárneho zasadnutia konferencie s cieľom posilniť úlohu miestnych a regionálnych samospráv v demokratickom fungovaní EÚ a pripomenúť územný rozmer politík EÚ.

Delegácia Európskeho výboru regiónov (VR) na Konferenciu o budúcnosti Európy sa dnes stretla, aby pripravila svoj príspevok na ustanovujúce plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy , ktoré sa uskutoční 19. júna v Štrasburgu. Delegáti by chceli využiť príležitosť, ktorú konferencia ponúka, na posilnenie demokratického rozmeru Európskej únie a obnovenie dôvery občanov v európsky projekt. VR ako reprezentatívny orgán EÚ na úrovni verejnej správy, ktorá je najbližšie k občanom, je odhodlaný priniesť na konferenciu hlasy miestnych a regionálnych samospráv.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas , ktorý vedie delegáciu VR, uviedol: „Európsky výbor regiónov (VR) je politické zhromaždenie EÚ zastupujúce milión miestnych volených politikov v celej Európe. Našou prioritou je zabezpečiť, aby bol vypočutý hlas našich občanov v regiónoch, mestách a vidieckych obciach. Zabezpečíme, aby sa v záverečnej správe zohľadnili návrhy, ktoré občania predložili počas našich dialógov na miestnej úrovni, ako aj politické príspevky získané počas našich plenárnych zasadnutí, prostredníctvom činností našich členov a našich kľúčových podujatí.“

Prvý podpredseda VR Vasco Alves Cordeiro , ktorý je tiež členom delegácie VR, doplnil: „Ako miestni a regionálni politici prijímame výzvu pomôcť vybudovať lepšiu Európu. Nestačí len počúvať občanov. Keďže ľudia majú vyjadriť názor na svoju budúcnosť, lídri EÚ na všetkých úrovniach budú musieť splniť svoju úlohu. Všetci chceme, aby konferencia priniesla konkrétne zmeny s cieľom priblížiť EÚ k jej občanom. VR zmobilizuje čo najviac miestnych a regionálnych politikov, aby sa v rámci konferencie vypočul hlas obyvateľov našich území. A predložíme konkrétne návrhy týkajúce sa spôsobu fungovania Únie a politík v záujme spravodlivej Európy.“

Delegácia VR, ktorá sa zúčastní na plenárnom zasadnutí konferencie vo všetkých formátoch, má v úmysle:

- poskytnúť písomné príspevky vypracované s podporou skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu , ktorá je nezávislým poradným orgánom tvoreným radou siedmich „múdrych“ mužov a žien, a ktorej predsedá bývalý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Jej úlohou je podporovať politickú a inštitucionálnu úlohu VR vypracúvaním strategických politických analýz so zameraním na miestne a regionálne aspekty,

- organizovať dialógy a diskusie v samosprávach svojich členov a informovať o týchto dialógoch informovať,

- vytvárať na konferencii aliancie rovnako zmýšľajúcich delegátov s cieľom spoločne presadzovať odporúčania, ktoré sú relevantné pre regióny, mestá a vidiecke obce v celej EÚ,

- mobilizovať svoje siete, ako sú združenia miestnych a regionálnych samospráv v celej EÚ, sieť bývalých členov VR  a  novovytvorenú sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ s cieľom povzbudiť miestnych a regionálnych politikov, aby organizovali diskusie s občanmi. O výsledkoch týchto konzultácií bude informovať na plenárnom zasadnutí konferencie.

VR predloží svoj výsledný príspevok ku konferencii na 9. Európskom summite regiónov a miest , ktorý sa uskutoční počas francúzskeho predsedníctva Rady EÚ 3. – 4. marca 2022.

Zloženie delegácie VR na Konferenciu o budúcnosti Európy:

Apostolos Tzitzikostas , predseda Európskeho výboru regiónov (predseda regiónu Stredné Macedónsko, Grécko, predseda Združenia gréckych regiónov)

Skupina EĽS vo VR

Olgierd Geblewicz , predseda skupiny EĽS (maršálek Západopomoranského vojvodstva, Poľsko, predseda Združenia poľských regiónov)

Jelena Drenjanin , prvá podpredsedníčka skupiny EĽS (zástupkyňa starostu obce Huddinge, Švédsko, predsedníčka riadiaceho výboru Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy)

Mark Speich , predseda komisie pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a

vonkajšie záležitosti v Európskom výbore regiónov (štátny tajomník, spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko)

Isabel Díaz Ayuso , predsedníčka autonómneho spoločenstva Madrid, Španielsko

Ilse Aigner , predsedníčka Krajinského snemu spolkovej krajiny Bavorsko a delegátka VR v mene regionálnych parlamentov, Nemecko

Skupina SES vo VR

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov (poslanec zastupiteľstva autonómneho regiónu Azory, Portugalsko)

Yoomi Renström , prvá podpredsedníčka skupiny SES (poslankyňa zastupiteľstva obce Ovanåkers, Švédsko)

Concepción Andreu Rodríguez , podpredsedníčka skupiny SES (predsedníčka vlády autonómneho spoločenstva La Rioja, Španielsko)

Kata Tüttő , podpredsedníčka skupiny SES (zástupkyňa primátora Budapešti, Maďarsko)

Karl-Heinz Lambertz , predseda riadiacej skupiny Európskeho výboru regiónov pre subsidiaritu (predseda Parlamentu nemeckého spoločenstva, Belgicko)

Skupina Renew Europe vo VR

Paula Fernández , ministerka vnútra, spravodlivosti a záležitostí EÚ, autonómne spoločenstvo Kantábria, Španielsko

Mirja Vehkapera , starostka mesta Oulu, Fínsko

François Decoster , predseda skupiny Renew Europe (starosta mesta Saint Omer, Francúzsko)

Skupina EKR vo VR

Władysław Ortyl , predseda skupiny EKR (maršálek Podkarpatského vojvodstva, Poľsko)

Roberto Ciambetti , predseda regionálneho zastupiteľstva Benátska, Taliansko

Skupina EA vo VR

Kieran McCarthy , predseda skupiny EA (poslanec zastupiteľstva mesta Cork, Írsko)

Skupina Zelení vo VR

Muhterem Aras , predsedníčka Krajinského snemu spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko, Nemecko

Výberovými kritériami pre 18 členov delegácie VR na konferenciu boli reprezentatívnosť politickej príslušnosti, geografická vyváženosť, reprezentatívnosť rôznych úrovní orgánov na nižšej ako celoštátnej úrovni a rodová rovnováha.

Kontext:

Plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy má 433 členov: 108 zástupcov Európskeho parlamentu, 54 zástupcov Rady, 3 zástupcovia Európskej komisie, 108 zástupcov národných parlamentov, 80 zástupcov európskych panelových diskusií občanov (tretina z nich je mladšia ako 25 rokov), predsedníčka Európskeho fóra mládeže, 27 zástupcov národných panelových diskusií občanov, po 18 zástupcov za VR a EHSV, po 8 zástupcov za sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť.

Prieskum medzi občanmi o Konferencii o budúcnosti Európy

Príspevok VR na Konferencii o budúcnosti Európy

Mnohojazyčná digitálna platforma Konferencie o budúcnosti Európy

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023