Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Stav klimatickej núdze: miestni a regionálni lídri žiadajú ekologický dohovor pre Stredozemie  
V Barcelone sa oslavuje 10. výročie založenia Európsko-stredomorského zhromaždenia regionálnych a miestnych samospráv, ktoré považuje globálne otepľovanie za katalyzátor užšej spolupráce v oblasti Stredozemia.

Spolu s neočakávaným hosťom, búrkou Gloriou, oslavuje Európsko-stredomorské zhromaždenie regionálnych a miestnych samospráv (ARLEM) 10. výročie svojho vzniku v Barcelone, v meste, v ktorom sa konala jeho prvá schôdza. Hlavné mesto Katalánska privítalo viac ako 100 zástupcov miestnych a regionálnych samospráv z troch brehov Stredozemného mora. Hlavnou témou programu bola zmena klímy. Je všeobecne známe, že tento región je v mimoriadnej miere vystavený účinkom globálneho otepľovania.

Predseda Európskeho výboru regiónov a spolupredseda zhromaždenia ARLEM Karl-Heinz Lambertz vyhlásil, že „Európska únia potvrdila svoje vedúce postavenie v oblasti klímy tým, že navrhla ekologický dohovor ako smerovanie ku klimatickej neutralite. Zmena klímy nepozná hranice. Preto musíme úzko spolupracovať aj so susednými partnermi, aby sme zintenzívnili naše úsilie, pokiaľ ide o adaptáciu a budovanie odolnosti. Musíme rozšíriť tento udržateľný model rastu a vytvoriť osobitný ekologický dohovor pre Stredozemie, ktorý poskytne klimatický pakt posilňujúci spoluprácu a ponúkne nové nástroje financovania s cieľom prijímať opatrenia v oblasti klímy v celom regióne. Keďže zhromaždenie ARLEM oslavuje svoje 10. výročie, udržateľný rozvoj sa musí stať hnacou silou nášho zhromaždenia v záujme prehĺbenia spolupráce v nadchádzajúcich desaťročiach.“

Primátor mesta Al Hoceima (Maroko) a spolupredseda zhromaždenia ARLEM Mohamed Boudra uviedol, že „zhromaždenie ARLEM počas desiatich rokov svojej existencie preukázalo hmatateľné výhody presahujúce posilňovanie politického dialógu medzi našimi mestami a regiónmi. Vynikajúcim príkladom je Nikózijská iniciatíva, v rámci ktorej sa vymieňajú zručnosti a odborné znalosti o kľúčových oblastiach, ako je hospodárenie s vodami, rybolov alebo verejné zdravie. Vzhľadom na to, že globálne otepľovanie postihuje naše územia a zvyšovanie hladiny morí ohrozuje naše poľnohospodárstvo, máme spoločnú zodpovednosť za spoluprácu pri riešení výziev týkajúcich sa zmeny klímy a je taktiež našou povinnosťou zaviesť model rastu, ktorý našim mladým ľuďom poskytne nové pracovné miesta a hospodárske príležitosti.“

Generálny tajomník Únie pre Stredozemie Nasser Kamel dodal, že „v súčasnosti čelíme v Stredozemí stavu klimatickej núdze. Je teda jednoduché pochopiť, že miestne a regionálne samosprávy sú v popredí boja proti dôsledkom zmeny klímy. Mestá a regióny sú prvou obrannou líniou. Úspech účinných opatrení na zmiernenie negatívnych účinkov zmeny klímy a na adaptáciu na ne závisí vo veľkej miere od presadzovaných regulačných opatrení, prijímaných politík a od realizovaných projektov. Únia pre Stredozemie je pripravená podporiť toto úsilie v spolupráci so zhromaždením ARLEM s cieľom pomôcť miestnym a regionálnym samosprávam riešiť spoločné výzvy.“

„More je živým svedkom zanedbávania nášho životného prostredia. V Stredozemnom mori končí každú minútu 30 000 fliaš. Udržateľná transformácia je naliehavá a veľmi potrebná a modré hospodárstvo je príležitosťou, ako ju dosiahnuť.“ Toto bolo hlavné posolstvo poslanca Mestského zastupiteľstva v Catanii a predsedu Národnej asociácie talianskych obcí Vincenza Bianca v súvislosti s prijatím jeho správy o modrom hospodárstve .

Zhromaždenie tiež prijalo správu týkajúcu sa euro-stredozemskej integrácie a úlohy miestnych a regionálnych samospráv (Euro-Mediterranean integration: The role of regional and local authorities) vypracovanú primátorom mesta Beit Sahour (Palestína) Jihadom Khairom , ktorý vyhlásil, že „miestne a regionálne samosprávy preukázali svoje kľúčové postavenie, pokiaľ ide o stimulovanie regionálnej integrácie v oblasti Stredozemného mora a našou úlohou je vyvíjať úsilie naďalej týmto smerom. Našim spoločným rámcom opatrení sú Agenda OSN 2030 pre udržateľný rozvoj a ciele udržateľného rozvoja. Dosiahnuť ich možno len prostredníctvom aktívneho zapojenia miestnych a regionálnych samospráv. Naša spolupráca sa musí riadiť dvomi prioritnými oblasťami, ktorými sú migrácia a zmena klímy. Spoločne môžeme napredovať oveľa rýchlejšie.“

11. plenárne zasadnutie zhromaždenia ARLEM otvorila primátorka Barcelony Ada Colau a člen VR a minister zahraničných vecí, inštitucionálnych vzťahov a transparentnosti vlády autonómneho spoločenstva Katalánsko Alfred Bosch .

Na schôdzi bol prítomný primátor mesta Ramalláh a predseda Združenia palestínskych miestnych samospráv Musa Hadid ako spolupredseda združenia ARLEM zastupujúci členov z krajín mimo EÚ. „Chcel by som sa poďakovať svojim kolegom za príležitosť spolupredsedať sieti zhromaždenia ARLEM. Musíme pokračovať v posilňovaní našej spolupráce v snahe prekonať mnohé výzvy, ktorým čelíme.“

Členovia vymenovali primátorku mesta Ganei Tikva Lizzy Delarichovú (Izrael) za spravodajkyňu pripravovanej správy o digitalizácii malých podnikov.

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nice a predsedníčka Euro-stredozemskej komisie regiónu Provence – Alpes – Côte d'Azur Agnès Rampal (Francúzsko) bola vymenovaná za spravodajkyňu správy na tému Úloha poľnohospodárstva v oblastiach citlivých z hľadiska klímy , ktorú považuje za kľúčový príspevok k ekologickému dohovoru pre oblasť Stredozemia.

V rámci druhého ročníka ceny ARLEM Mladí miestni podnikatelia v Stredozemí bola odmenená alžírska spoločnosť Rima Dates vyrábajúca produkty z datlí, ako sirup, datľový ocot a datle plnené orechmi a čokoládou. Spoluzakladateľ spoločnosti Hammou Boussada uviedol: „Začínali sme s cieľom spracovať datle tradične pestované v oázach tak, aby sme na trh uviedli nové moderné výrobky. Teraz sme hrdí na pozitívny vplyv nášho podniku na miestne spoločenstvo. Cena ARLEM nám dáva novú motiváciu pokračovať v našej expanzii v rovnakom duchu udržateľnosti a pozitívnej sociálnej zmeny.“

Do užšieho výberu boli zaradené štyri ďalšie podniky: startup zaoberajúci sa recykláciou z Libanonu a tri podniky z Izraela – podnik využívajúci energiu z vĺn , neziskové združenie poskytujúce odbornú prípravu a nezisková spoločnosť zaoberajúca sa akceleráciou v oblasti podnikania . Kritériá výberu pri udeľovaní ceny ARLEM zahŕňajú vplyv na tvorbu pracovných miest, vplyv na spoločenstvo, inovatívnu hodnotu, rešpektovanie sociálnych práv pracovníkov a podporu alebo stimulovanie zo strany miestnych a regionálnych samospráv. O cenu ARLEM 2020 sa uchádzalo štyridsať projektov z desiatich krajín.

Kontakt: David Crous | Tel. +32 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :