Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zmena klímy: Na dodržanie Parížskej dohody treba väčšie ambície na nové riadenie  
Mestá a regióny vyzývajú EÚ, aby dvihla latku ambícií, podporila miestne investície v oblasti klímy a navrhla zmenu pravidiel riadenia, aby sa jeho oficiálnou súčasťou stali aj miestne samosprávy.

Päť mesiacov pred rokovaniami o klíme na 24. konferencii zmluvných strán UNFCCC ( COP24 ) v poľských Katoviciach usporiadal Európsky výbor regiónov (VR) diskusiu na vysokej úrovni o opatreniach v oblasti klímy . Miestni a regionálni predstavitelia EÚ prijali stanovisko na tému Riadenie v oblasti klímy po roku 2020 , v ktorom definujú postoj výboru k uvedeniu Parížskej dohody do praxe v podobe tzv. súboru parížskych pravidiel. Bez formálneho zapojenia miestnych a regionálnych samospráv sa nepodarí preklenúť priepasť medzi prísľubmi v oblasti klímy a výsledkami, ktoré sú potrebné na obmedzenie otepľovania výrazne pod 2 °C. VR podporuje návrh spravodajcu Andrewa Coopera (UK/EA) preklenúť rozdiely v oblasti emisií prostredníctvom miestne stanovených príspevkov.

Predseda VR Karl-Heinz Lambertz pri otvorení diskusie v Bruseli poukázal na nedávno prijaté ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy na rok 2030 a skonštatoval, že: „EÚ naďalej vedie v úsilí o potlačenie zmeny klímy, ale sľuby dané v Paríži dodržíme iba vtedy, ak si stanovíme ambicióznejší plán, poskytneme viac miestnych investícií a urobíme zásadné zmeny v riadení v oblasti klímy. Naliehavo potrebujeme nové riadenie v oblasti klímy na úrovni OSN i EÚ, ktoré by malo stále štruktúry a zahŕňalo názory, riešenia a príspevky miest a regiónov.“

Európsky komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete povedal: „Viacúrovňové dialógy o klíme a energetike ktoré členské štáty majú organizovať v rámci vytvárania národných akčných plánov energetickej efektívnosti, sú pre regionálne a miestne samosprávy príležitosťou na ovplyvnenie vývoja v energetickej únii. Z nových cieľov EÚ vyplýva, že môžeme zvýšiť našu úroveň ambícií pri znižovaní emisií CO 2 zo súčasných 40 % na čosi viac ako 45 % do roku 2030. Vďaka tomu bude mať EÚ na klimatickej konferencii OSN v Katoviciach silné postavenie. Na splnenie parížskej dohody potrebujeme silný a transparentný rámec riadenia, v ktorom hrá rozhodujúcu úlohu dialóg a účasť miest a regiónov.“

V súvislosti s finančnou stránkou komisár Arias Cañete zdôraznil, že v období rokov 2021 – 2030 je potrebné investovať 379 miliárd EUR ročne a pripomenul, že 25 % výdavkov EÚ na toto obdobie sa zameriava na ciele v oblasti klímy. Španielsky komisár predstavil prehľad hlavných finančných programov EÚ, ktoré sú dostupné na podporu klimatických opatrení. Ide napríklad o Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Nástroj na prepájanie Európy a programy InvestEU a Európsky horizont s rozpočtom 15 miliárd EUR na opatrenia v oblasti klímy, energetiky a mobility, ako aj o nový podprogram Prechod na čistú energiu v rámci programu LIFE s rozpočtom 1 mld. EUR. Na podporu najviac zraniteľných regiónov EÚ zaviedla osobitné programy, ako napríklad Uhoľné regióny prechádzajúce transformáciou a Čistá energia pre ostrovy EÚ.

Osobitný vyslanec Poľska pre zmenu klímy a expert na vysokej úrovni v tejto oblasti Tomasz Chruszczow uviedol: „Mestá a regióny sú skutočnými tvorcami zmeny. Parížska dohoda o zmene klímy môže byť úspešná len vtedy, ak sa jej budú držať všetci: všetky krajiny, všetky mestá a regióny, podniky, spoločenstvá a jednotlivci. Heslo poľského predsedníctva konferencie COP24 je „Spolu v zmene“. Pevne veríme, že naše spoločne úsilie môže a bude znamenať zmenu, ktorú potrebujeme.“

V nadväznosti na ciele v oblasti klímy dohodnuté v Paríži v roku 2015 sa očakáva, že sa v Katoviciach podarí vypracovať jasné usmernenia a spôsoby, ako obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2 °C. Kľúčovým aspektom je rámec transparentnosti, ktorého súčasťou je spôsob, akým krajiny monitorujú pokrok v oblasti znižovania emisií a podávajú o ňom správy, čo má zásadný význam pre budovanie dôvery v medzinárodnom spoločenstve.

Poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees a spravodajca stanoviska na tému Riadenie v oblasti klímy po roku 2020 , Andrew Cooper vyhlásil: „Od prijatia Parížskej dohody sme zaznamenali zlepšenie postavenia miestnych a regionálnych samospráv na medzinárodných rokovaniach o zmene klímy. Nastal čas uznať význam viacúrovňového riadenia a dať miestnym a regionálnym samosprávam oficiálne postavenie v systém globálneho riadenia. Vnútroštátne stanovené príspevky nestačia na dosiahnutie cieľa Parížskej dohody, ktorým je obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2 °C, a už vôbec nie pod 1,5 °C. Navrhujeme systém miestne a regionálne stanovených príspevkov, ktoré budú dopĺňať vnútroštátne záväzky. Nielen mestá a regióny dokážu zmenšovať priepasť v oblasti emisií, aj my môžeme ukázať, že je možné mať vyššie ambície.“

Primátor Bonnu a predseda ICLEI Ashok Alexander Sridharan poznamenal: „ Mestá a regióny stoja na čele boja proti zmene klímy. Klimatický samit vedúcich predstaviteľov miestnych a regionálnych samospráv , ktorý sa konal minulý rok v Bonne, dal medzinárodnému spoločenstvu jednoznačné znamenie: podporujeme ďalšie a rýchlejšie opatrenia na dodržanie Parížskej dohody. Do súboru parížskych pravidiel sa musí zahrnúť systém, v ktorom mestá a regióny poskytujú vnútroštátnym monitorovacím systémov údaje o svojom znižovaní emisií. Musíme zabezpečiť, aby miestne stanovené príspevky boli v súbore parížskych pravidiel viditeľné.“

Zástupca primátora mesta Katovice Mariusz Skiba , uviedol: „Cieľom Katovíc v spojitosti s konferenciou COP 24 je ukázať, ako môže mesto v krátkom čase prejsť dôkladným procesom reštrukturalizácie. Katovice sa, podobne ako celý región Sliezsko, tradične spájajú s ťažbou uhlia a ťažkou technikou. Vďaka revitalizácii a reindustrializácii sa Katovice zmenili na príjemné a skutočne zelené mesto, ktoré sa v súčasnosti zameriava na intenzívny rozvoj technológií, podnikateľských služieb, bankového sektora, akademickej obce a cestovného ruchu. Túto premenu chceme ukázať celému svetu.“

V súčasnosti existuje niekoľko celosvetových iniciatív na sledovanie pokroku v oblasti klímy, ktorý dosiahli miestne a regionálne samosprávy. Dobrým príkladom je Dohovor primátorov a starostov a platforma Carbon Climate Registry. V Parížskej dohode sa však ešte stále nestanovuje formálny spôsob monitorovania emisií a podávania správ z miest a regiónov, a to ani v rámci vnútroštátne stanovených príspevkov, ani prostredníctvom priameho systému OSN.

Fotografie z plenárneho zasadnutia a z návštevy zástupcov tlače spojenej s opatreniami v oblasti klímy sú dostupné tu .

Doplňujúce informácie

Stanoviská VR týkajúce sa Parížskej dohody o zmene klímy:

Smerom k uzatvoreniu globálnej dohody o klíme v Paríži , spravodajkyňa Annabelle Jaeger (FR/SES), členka regionálnej rady provincie Provence – Alpes – Côte d’Azur, (október 2015).

Plnenie globálnej dohody o zmene klímy – územný prístup ku konferencii COP 22 v Marrákeši , spravodajca Francesco Pigliaru (IT/SES), predseda regiónu Sardínia a bývalý predseda komisie ENVE vo VR (október 2016).

Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy: kľúčový nástroj na uplatňovanie Parížskej dohody , spravodajca Marco Dus (IT/SES), člen mestského zastupiteľstva, Vittorio Veneto, okres Treviso (október 2017).

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023