Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zmena klímy: miestni lídri podporujú Celosvetový štrajk za budúcnosť a požadujú uhlíkovú neutralitu EÚ do roku 2050  
Mestá a regióny podporili v Bukurešti hnutie Mládež za klímu a požiadali EÚ o zvýšenie ambícií a investícií v oblasti klímy, aby bolo možné udržať otepľovanie výrazne pod úrovňou 2°C.

Mestá a regióny EÚ podporili protesty v rámci Celosvetového štrajku za budúcnosť , na ktorých by sa mali zajtra – 15. marca – zísť na celom svete státisíce mladých ľudí a žiadať urgentnejšie opatrenia v boji proti globálnemu otepľovaniu . Počas bukureštského summitu (Re)New Europe miestni a regionálni predstavitelia opakovane vyjadrili svoju požiadavku, aby EÚ zintenzívnila svoje úsilie a zaviazala sa udržať otepľovanie výrazne pod úrovňou 2°C a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Európy do roku 2050. Tisícky študentov vo vyše 30 krajinách celého sveta vychádzajú od augusta 2018 do ulíc a žiadajú ďalšie opatrenia v rámci boja proti zmene klímy. Celosvetové emisie CO 2 dosiahli v roku 2018 svoje historické maximum.

Z najnovšej vedeckej správy o zmene klímy, ktorú v novembri 2018 zverejnil Medzivládny panel OSN o zmene klímy , vyplýva, že na to, aby sa zabránilo klimatickej katastrofe, v dôsledku ktorej sa globálne otepľovanie stane nekontrolovateľným, už ostáva menej než 20 rokov. Vedci varujú, že podľa súčasných trendov sa do roku 2100 globálne teploty zvýšia o 3°C, čím sa nezvratne poškodí biodiverzita a nepriaznivé počasie sa stane neprekonateľným.

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz v reakcii na nedávne bruselské vyhlásenie 16-ročnej švédskej mládežníckej aktivistky Grety Thunberg uviedol: Mladí ľudia vyšli do ulíc s jasnou požiadavkou, aby svetoví lídri dodržali svoje záväzky z Paríža. Boj proti zmene klímy vyhráme vďaka krokom na miestnej úrovni. Mestá a regióny idú nad rámec ambícií jednotlivých štátov. EÚ stanovila ciele a zvyšuje investície, no to však nestačí. Musíme zintenzívniť naše úsilie, aby sme regiónom a mestám umožnili transformáciu, vytváranie ekologických pracovných miest, dosiahnutie energetickej účinnosti a ďalšie znižovanie emisií. Vedecké závery sú jasné, mladí ľudia si splnili svoju úlohu a teraz je rad na nás, aby sme ochránili našu planétu a ich budúcnosť. Preto žiadame, aby bola Európa do roku 2050 uhlíkovo neutrálna.

Na summite za účasti stovky mladých miestnych volených politikov, ktorý bol zároveň najväčším zhromaždením miestnych a regionálnych lídrov od COP 21 v Paríži, vystúpil s prejavom aj prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov Markku Markkula . Vo svojom príhovore uviedol, že „ boj proti zmene klímy nedokáže nik vyhrať sám: musíme sa doň zapojiť všetci a každý z nás musí prispieť svojim dielom. Uspieť môžeme len vtedy, ak budú všetky úrovne verejnej správy spolupracovať s priemyslom a podnikmi a vyvinú sa inovácie špičkovej kvality. Musíme začleniť ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN do politík, no potrebujeme viac než len slová, potrebujeme investície. EÚ a verejné prostriedky môžu prispieť k spolufinancovaniu prechodu na čistú energiu. Predovšetkým však musíme vytvoriť vhodné prostredie na miestnej úrovni a umožniť udržateľným podnikom, aby prosperovali, a povzbudzovať ich k tomu.

Celosvetové emisie CO 2 dosiahli v roku 2018 svoje historické maximum. To vyburcovalo 16-ročnú švédsku študentku Gretu Thunberg , aby založila celosvetové hnutie Mládež za klímu, ktoré podnietilo študentov na celom svete, aby týždeň čo týždeň protestovali a žiadali viac opatrení v oblasti zmeny klímy.

Vasco Alves Cordeiro (PT/SES) , člen VR a predseda Konferencie okrajových prímorských regiónov a predseda regionálnej vlády Azorských ostrovov (Portugalsko), počas rokovania na tému Mestá a regióny EÚ budujú udržateľnú budúcnosť vyhlásil: „ Je potrebné, aby sme všetci na všetkých mocenských úrovniach pochopili, že výzvy v oblasti klímy, ktorým čelíme, nie sú otázkou budúcnosti. Ide o výzvy, ktoré existujú už v súčasnosti, ktorých účinky už pociťujeme a ktoré môžeme prekonať len tak, že budeme postupovať spoločne a koordinovane. A o to nás mladí ľudia žiadajú – aby sme v súčasnosti spolupracovali, a mohli tak zaručiť mladým generáciám budúcnosť, na ktorú majú nárok. Európske regióny idú príkladom, ale je nevyhnutné, aby EÚ a jej medzinárodní partneri neznižovali úroveň svojich ambícií v oblasti klímy.“

Magnus Berntsson , predseda Združenia európskych regiónov organizácie R20 (Regions of Climate Action) a regionálny minister životného prostredia a podpredseda zastupiteľstva regiónu Västra Götaland, vo svojom príhovore v Bukurešti vyzdvihol, že „ regionálne a miestne orgány v Európe i vo svete plne podporujú Parížsku dohodu a požadujú ambiciózne opatrenia v oblasti klímy. My sme takisto súčasťou riešenia. V našich miestnych komunitách chápeme potreby našich občanov a spájame sily s miestnymi podnikmi a akademickou obcou, aby sme podnietili ekologický rast a pracovné príležitosti, a nahradili tak straty, ktoré si vyžiadala transformácia. Ak budeme spolupracovať a vymieňať si osvedčené postupy, zvíťazíme. A aj o to nás mladá generácia žiada.

Poznámka pre redaktorov:

Samit Re(New) Europe vyvrcholí prijatím vyhlásenia miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov s názvom Budovanie EÚ od základu s našimi regiónmi a mestami . Vyhlásenie bude oficiálne odovzdané rumunskému prezidentovi Klausovi Iohannisovi . Táto výzva bude slúžiť ako postoj regiónov a miest adresovaný lídrom inštitúcií EÚ a hlavám štátov a predsedom vlád, ktorí sa stretnú 9. mája v rumunskom Sibiu , aby diskutovali o budúcnosti EÚ.

Okrem správy vecí verejných, demokracie, súdržnosti a dosahu brexitu na regionálne ekonomiky bol ako hlavný bod programu rokovania jednej z častí bukureštského summitu stanovený aj udržateľný rozvoj, pričom cieľom bolo názorne ukázať, ako mestá a regióny uplatňujú v praxi opatrenia v oblasti klímy. Viac informácií o niektorých iniciatívach v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré v súčasnosti realizujú mestá a regióny EÚ, sa dozviete po kliknutí na tento odkaz.

Činnosť regiónov a miest v oblasti zmeny klímy

Jednou z hlavných priorít miest a regiónov EÚ je transformácia európskej energetiky a eliminácia emisií uhlíka v hospodárstve. Európsky výbor regiónov – zhromaždenie EÚ združujúce 350 volených miestnych a regionálnych politikov – v súčasnosti pracuje na dvoch formálnych stanoviskách EÚ, ktorých cieľom je podporiť dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja v Európe. Očakáva sa, že na najbližšom plenárnom zasadnutí, ktoré sa bude konať 26. a 27. júna, prijme zhromaždenie EÚ miestnych a regionálnych zástupcov stanovisko na tému klimaticky neutrálnej stratégie EÚ , ktorú Európska komisia zverejnila v novembri 2018 .

Tlačové správy VR na tému zmeny klímy:

18/12/2018 COP 24: Mestá a regióny budú naďalej žiadať prísnejšie opatrenia v oblasti klímy

13/12/2018 COP24: Mestá a regióny chcú mať oficiálne uznanú úlohu v Parížskej dohode

18/11/2018 Zmena klímy: S nami môžete počítať (Úvodné slovo: predseda VR Karl-Heinz Lambertz a prvý podpredseda Markku Markkula

15/11/2018 COP24: Ste pripravení?

19/09/2018 Mestské samosprávy posúvajú klimatické ambície na vyššiu úroveň

06/07/2018 Zmena klímy: Na dodržanie Parížskej dohody treba väčšie ambície na nové riadenie

Photos of "(Re)New Europe - 8th European Summit of Regions and Cities" are available here .

Kontakt:

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Share: