Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zmena klímy: miestni lídri podporujú Celosvetový štrajk za budúcnosť a požadujú uhlíkovú neutralitu EÚ do roku 2050  
Mestá a regióny podporili v Bukurešti hnutie Mládež za klímu a požiadali EÚ o zvýšenie ambícií a investícií v oblasti klímy, aby bolo možné udržať otepľovanie výrazne pod úrovňou 2°C.

Mestá a regióny EÚ podporili protesty v rámci Celosvetového štrajku za budúcnosť , na ktorých by sa mali zajtra – 15. marca – zísť na celom svete státisíce mladých ľudí a žiadať urgentnejšie opatrenia v boji proti globálnemu otepľovaniu . Počas bukureštského summitu (Re)New Europe miestni a regionálni predstavitelia opakovane vyjadrili svoju požiadavku, aby EÚ zintenzívnila svoje úsilie a zaviazala sa udržať otepľovanie výrazne pod úrovňou 2°C a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Európy do roku 2050. Tisícky študentov vo vyše 30 krajinách celého sveta vychádzajú od augusta 2018 do ulíc a žiadajú ďalšie opatrenia v rámci boja proti zmene klímy. Celosvetové emisie CO 2 dosiahli v roku 2018 svoje historické maximum.

Z najnovšej vedeckej správy o zmene klímy, ktorú v novembri 2018 zverejnil Medzivládny panel OSN o zmene klímy , vyplýva, že na to, aby sa zabránilo klimatickej katastrofe, v dôsledku ktorej sa globálne otepľovanie stane nekontrolovateľným, už ostáva menej než 20 rokov. Vedci varujú, že podľa súčasných trendov sa do roku 2100 globálne teploty zvýšia o 3°C, čím sa nezvratne poškodí biodiverzita a nepriaznivé počasie sa stane neprekonateľným.

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz v reakcii na nedávne bruselské vyhlásenie 16-ročnej švédskej mládežníckej aktivistky Grety Thunberg uviedol: Mladí ľudia vyšli do ulíc s jasnou požiadavkou, aby svetoví lídri dodržali svoje záväzky z Paríža. Boj proti zmene klímy vyhráme vďaka krokom na miestnej úrovni. Mestá a regióny idú nad rámec ambícií jednotlivých štátov. EÚ stanovila ciele a zvyšuje investície, no to však nestačí. Musíme zintenzívniť naše úsilie, aby sme regiónom a mestám umožnili transformáciu, vytváranie ekologických pracovných miest, dosiahnutie energetickej účinnosti a ďalšie znižovanie emisií. Vedecké závery sú jasné, mladí ľudia si splnili svoju úlohu a teraz je rad na nás, aby sme ochránili našu planétu a ich budúcnosť. Preto žiadame, aby bola Európa do roku 2050 uhlíkovo neutrálna.

Na summite za účasti stovky mladých miestnych volených politikov, ktorý bol zároveň najväčším zhromaždením miestnych a regionálnych lídrov od COP 21 v Paríži, vystúpil s prejavom aj prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov Markku Markkula . Vo svojom príhovore uviedol, že „ boj proti zmene klímy nedokáže nik vyhrať sám: musíme sa doň zapojiť všetci a každý z nás musí prispieť svojim dielom. Uspieť môžeme len vtedy, ak budú všetky úrovne verejnej správy spolupracovať s priemyslom a podnikmi a vyvinú sa inovácie špičkovej kvality. Musíme začleniť ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN do politík, no potrebujeme viac než len slová, potrebujeme investície. EÚ a verejné prostriedky môžu prispieť k spolufinancovaniu prechodu na čistú energiu. Predovšetkým však musíme vytvoriť vhodné prostredie na miestnej úrovni a umožniť udržateľným podnikom, aby prosperovali, a povzbudzovať ich k tomu.

Celosvetové emisie CO 2 dosiahli v roku 2018 svoje historické maximum. To vyburcovalo 16-ročnú švédsku študentku Gretu Thunberg , aby založila celosvetové hnutie Mládež za klímu, ktoré podnietilo študentov na celom svete, aby týždeň čo týždeň protestovali a žiadali viac opatrení v oblasti zmeny klímy.

Vasco Alves Cordeiro (PT/SES) , člen VR a predseda Konferencie okrajových prímorských regiónov a predseda regionálnej vlády Azorských ostrovov (Portugalsko), počas rokovania na tému Mestá a regióny EÚ budujú udržateľnú budúcnosť vyhlásil: „ Je potrebné, aby sme všetci na všetkých mocenských úrovniach pochopili, že výzvy v oblasti klímy, ktorým čelíme, nie sú otázkou budúcnosti. Ide o výzvy, ktoré existujú už v súčasnosti, ktorých účinky už pociťujeme a ktoré môžeme prekonať len tak, že budeme postupovať spoločne a koordinovane. A o to nás mladí ľudia žiadajú – aby sme v súčasnosti spolupracovali, a mohli tak zaručiť mladým generáciám budúcnosť, na ktorú majú nárok. Európske regióny idú príkladom, ale je nevyhnutné, aby EÚ a jej medzinárodní partneri neznižovali úroveň svojich ambícií v oblasti klímy.“

Magnus Berntsson , predseda Združenia európskych regiónov organizácie R20 (Regions of Climate Action) a regionálny minister životného prostredia a podpredseda zastupiteľstva regiónu Västra Götaland, vo svojom príhovore v Bukurešti vyzdvihol, že „ regionálne a miestne orgány v Európe i vo svete plne podporujú Parížsku dohodu a požadujú ambiciózne opatrenia v oblasti klímy. My sme takisto súčasťou riešenia. V našich miestnych komunitách chápeme potreby našich občanov a spájame sily s miestnymi podnikmi a akademickou obcou, aby sme podnietili ekologický rast a pracovné príležitosti, a nahradili tak straty, ktoré si vyžiadala transformácia. Ak budeme spolupracovať a vymieňať si osvedčené postupy, zvíťazíme. A aj o to nás mladá generácia žiada.

Poznámka pre redaktorov:

Samit Re(New) Europe vyvrcholí prijatím vyhlásenia miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov s názvom Budovanie EÚ od základu s našimi regiónmi a mestami . Vyhlásenie bude oficiálne odovzdané rumunskému prezidentovi Klausovi Iohannisovi . Táto výzva bude slúžiť ako postoj regiónov a miest adresovaný lídrom inštitúcií EÚ a hlavám štátov a predsedom vlád, ktorí sa stretnú 9. mája v rumunskom Sibiu , aby diskutovali o budúcnosti EÚ.

Okrem správy vecí verejných, demokracie, súdržnosti a dosahu brexitu na regionálne ekonomiky bol ako hlavný bod programu rokovania jednej z častí bukureštského summitu stanovený aj udržateľný rozvoj, pričom cieľom bolo názorne ukázať, ako mestá a regióny uplatňujú v praxi opatrenia v oblasti klímy. Viac informácií o niektorých iniciatívach v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré v súčasnosti realizujú mestá a regióny EÚ, sa dozviete po kliknutí na tento odkaz.

Činnosť regiónov a miest v oblasti zmeny klímy

Jednou z hlavných priorít miest a regiónov EÚ je transformácia európskej energetiky a eliminácia emisií uhlíka v hospodárstve. Európsky výbor regiónov – zhromaždenie EÚ združujúce 350 volených miestnych a regionálnych politikov – v súčasnosti pracuje na dvoch formálnych stanoviskách EÚ, ktorých cieľom je podporiť dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja v Európe. Očakáva sa, že na najbližšom plenárnom zasadnutí, ktoré sa bude konať 26. a 27. júna, prijme zhromaždenie EÚ miestnych a regionálnych zástupcov stanovisko na tému klimaticky neutrálnej stratégie EÚ , ktorú Európska komisia zverejnila v novembri 2018 .

Tlačové správy VR na tému zmeny klímy:

18/12/2018 COP 24: Mestá a regióny budú naďalej žiadať prísnejšie opatrenia v oblasti klímy

13/12/2018 COP24: Mestá a regióny chcú mať oficiálne uznanú úlohu v Parížskej dohode

18/11/2018 Zmena klímy: S nami môžete počítať (Úvodné slovo: predseda VR Karl-Heinz Lambertz a prvý podpredseda Markku Markkula

15/11/2018 COP24: Ste pripravení?

19/09/2018 Mestské samosprávy posúvajú klimatické ambície na vyššiu úroveň

06/07/2018 Zmena klímy: Na dodržanie Parížskej dohody treba väčšie ambície na nové riadenie

Photos of "(Re)New Europe - 8th European Summit of Regions and Cities" are available here .

Kontakt:

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023