Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny podporujú hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v daňových záležitostiach  
Európsky výbor regiónov žiada zrušiť daňové výnimky pre letecké palivá

Európsky výbor regiónov – zhromaždenie EÚ združujúce miestne a regionálne samosprávy – prijal na svojom plenárnom zasadnutí 26. júna v Bruseli stanovisko, ktorým podporuje návrh, aby sa pri daňovom rozhodovaní v EÚ prešlo z jednomyseľného hlasovania na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. V stanovisku, ktoré vypracoval francúzsky starosta Christophe Rouillon, sa zdôrazňuje, že je nevyhnutné vyvinúť v daňových záležitostiach spoločné úsilie, aby sa vyriešili výzvy spojené s daňovými podvodmi a cezhraničným obchodom, ale aj zmenou klímy, ktoré majú dôsledky na miestnej úrovni.

Globalizácia, digitalizácia a zmeny v odvetví služieb viedli k rýchlej transformácii hospodárstva, pričom podniky, kapitál a služby sa voľne pohybujú v rámci jednotného európskeho trhu. V záujme zabezpečenia spravodlivého zdaňovania v celej Európe musia členské štáty koordinovaným spôsobom aktualizovať svoje daňové pravidlá. Zdaňovanie na úrovni EÚ je však poslednou politikou, v ktorej sa uplatňuje výlučne jednomyseľné hlasovanie. V dôsledku toho sa spoločné politiky obmedzujú na minimum a pokrok pri riešení súčasných výziev je príliš pomalý a málo ambiciózny.

Christophe Rouillon (FR/SES), starosta obce Coulaines a spravodajca stanoviska VR na tému Efektívnejšie a demokratickejšie rozhodovanie v oblasti daňovej politiky EÚ , podporuje návrh Európskej komisie, aby sa v rozhodovaní o daňových záležitostiach prešlo z jednomyseľného hlasovania na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou: „ Zdaňovanie by sa nemalo stať najslabším ohnivkom európskej integrácie. Požiadavka hlasovať o daňových záležitostiach jednomyseľne znemožňuje akúkoľvek zásadnú reformu, a to i napriek najnovšiemu technologickému vývoju, zmenám na trhu a väčšej mobilite daňového základu. Členské štáty by mali pochopiť, že spoločný európsky prístup umožní zabezpečiť vyššie daňové príjmy a väčšiu fiškálnu spravodlivosť než daňová suverenita všetkých štátov dokopy so všetkými nedostatkami tohto systému. VR sa v stanovisku dôrazne zasadzuje za ambicióznejšiu daňovú politiku EÚ. Chcel by však, aby sa medzi prioritné otázky zaradilo aj environmentálne zdaňovanie, a najmä zdaňovanie v odvetví leteckej dopravy, pretože pokrok v tejto oblasti by mohol predstavovať veľký potenciál pre prípadné vlastné zdroje EÚ.“

Verejné rozpočty v EÚ prichádzajú každoročne o 50 až 70 miliárd EUR v dôsledku rôznych stratégií, ako sa vyhnúť daňovým povinnostiam, a ak sa zohľadní odhadovaná strata spôsobená individuálnymi daňovými úpravami veľkých nadnárodných spoločností, je to okolo 160 až 190 miliárd EUR. Väčšia koordinácia v daňových záležitostiach by umožnila nielen účinnejšie bojovať proti finančnej trestnej činnosti, agresívnemu daňovému plánovaniu a nespravodlivej daňovej súťaži, ale aj znížiť administratívne náklady pre cezhraničné podniky, vďaka čomu by mohli firmy každoročne ušetriť 15 miliárd EUR.

Na to, aby sa zabezpečila spravodlivá daňová súťaž, znížila administratívna záťaž pre cezhraničné podniky a aby sa verejné rozpočty ochránili pred stratami v dôsledku daňových únikov, je nevyhnutné spoločné úsilie na európskej a vnútroštátnej úrovni. Len plne a efektívne vybraté daňové príjmy nám miestnym a regionálnym samosprávam umožnia poskytovať občanom kvalitné verejné služby, od vzdelávania až po zdravotnú starostlivosť, dostupné bývanie a verejnú dopravu, “ zdôraznil pán Rouillon .

Členovia výboru podporujú navrhované postupné zavedenie nových systémov hlasovania, a to najskôr v prípade iniciatív, ktoré nemajú priamy vplyv na práva zdaňovať, daňové základy alebo daňové sadzby členských štátov, ale sú potrebné na zlepšenie administratívnej spolupráce a vzájomnej pomoci v boji proti podvodom a daňovým únikom. Výbor by si tiež želal, aby táto prvá etapa zahŕňala aj iniciatívy, ktoré majú pomôcť podnikom EÚ dodržiavať daňové povinnosti, čo je veľká výzva najmä pre MSP pôsobiace v cezhraničnom kontexte.

Nedávne stanoviská VR o daňových záležitostiach:

Balík predpisov o spravodlivom zdaňovaní , október 2018

Zdaňovanie v digitálnej ekonomike , december 2018

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu