Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny chcú väčšiu podporu regionálnym letiskám postihnutým pandémiou  

Regionálne letiská majú zásadný význam pre územnú súdržnosť a mnohé miestne hospodárstva

Keďže mnohé regionálne letiská sa snažia zotaviť z hospodárskych ťažkostí spôsobených pandémiou, členovia Európskeho výboru regiónov prijali 1. júla stanovisko, v ktorom vyzývajú Európsku komisiu, aby vypracovala pružnejšie a účinnejšie pravidlá verejnej pomoci, ktoré členským štátom umožnia poskytovať regionálnym letiskám finančnú pomoc. V stanovisku , ktoré vypracoval Władysław Ortyl (PL/EKR), VR zdôraznil aj to, že finančné prostriedky sa musia investovať do zlepšenia udržateľnosti letísk, čím sa prispeje k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody.

Regionálne letiská sa v dôsledku pandémie ocitli vo vážnych hospodárskych ťažkostiach. Vnútroeurópska letecká doprava v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 poklesla o 54 % a aj keď sa toto leto uvoľňujú cestovné obmedzenia, objem dopravy stále nedosahuje úroveň spred pandémie . V októbri 2020 bolo v Európe platobne neschopných takmer 200 letísk . Ich bankrot by mal dramatický vplyv na zamestnanosť a hospodárstva regiónov, v ktorých sa nachádzajú, a bol by tiež veľkým úderom, pokiaľ ide o spojenie s mnohými regiónmi, najmä tými najvzdialenejšími alebo menej rozvinutými, v ktorých nie sú dostupné iné druhy dopravy.

Spravodajca stanoviska a maršálek Podkarpatského vojvodstva Władysław Ortyl (PL/EKR) uviedol: „Regionálne letiská zohrávajú kľúčovú úlohu z hľadiska územnej a hospodárskej súdržnosti EÚ: umožňujú spojenie s regiónmi, ktorým slúžia, a sú životne dôležité pre hospodársky rast. Bez ich existencie by mnohé spoločnosti neinvestovali do nekapitálových regiónov. Od týchto letísk výrazne závisí aj cestovný ruch. Na podporu oživenia regionálnych letísk počas pandémie aj po nej potrebujeme flexibilnejší systém štátnej pomoci. V stanovisku, ktoré som pripravil, poukazujem aj na to, že väčšina európskych regionálnych letísk potrebuje pomoc, aby vzhľadom na súčasnú krízu mohla prežiť.“

VR vo svojom stanovisku vyzýva Európsku komisiu, aby pomohla zmierniť finančné ťažkosti, ktoré postihli regionálne letiská, a vypracovala pružnejšie a účinnejšie pravidlá verejnej pomoci, ktoré členským štátom umožnia poskytovať finančnú pomoc regionálnym letiskám v menej rozvinutých a najvzdialenejších regiónoch, v ktorých nie sú efektívnejšie a udržateľnejšie dopravné alternatívy. Finančná pomoc by mala zodpovedať podmienkam Európskeho fondu regionálneho rozvoja Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti . Členské štáty by preto spolu s Európskou komisiou mali pozorne posúdiť možnú podporu regionálnych letísk prostredníctvom národných plánov obnovy a odolnosti.

Výbor zároveň uznáva, že je potrebné zväčšiť udržateľnosť letísk a leteckej dopravy, a preto naliehavo žiada Európsku komisiu, aby vyčlenila primerané európske finančné prostriedky na digitalizáciu letísk a rozvoj inovačných technológií. Trvá tiež na tom, že podmienkou verejných investícií do regionálnych letísk by malo byť to, že pôjde o investície v súlade s Európskou zelenou dohodou a zásadou „nepoškodzovať životné prostredie“.

Súvislosti

Najväčšie straty v dôsledku pandémie v oblasti priamych letov, najmä osobnej dopravy, zaznamenávajú menšie regionálne letiská. Podľa správy o leteckých spojeniach tak napríklad v talianskom Trevise vypadlo 95 % spojení, vo fínskej Vasse 91 %, vo francúzskom Quimperi 87 % a v bulharskom Burgase 82 %. Naopak najväčšie európske letiská nákladnej dopravy zaznamenali zvýšenie počtu nákladných letov, napríklad v belgickom Liège o 10,7 %.

Európska komisia predstavila koncom minulého roka stratégiu mobility , ktorej cieľom je zreformovať európske odvetvie dopravy a znížiť do roku 2050 jeho emisie o 90 %. Členovia VR prijali 30. júna stanovisko na tému Stratégia inteligentnej a udržateľnej mobility . Tlačovú správu VR o tomto stanovisku nájdete tu .

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023