Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá, obce a regióny spúšťajú Alianciu pre obnovu Ukrajiny  

Ako súčasť dlhodobej podpory Ukrajiny zo strany EÚ a medzinárodného spoločenstva sa aliancia zameria na potreby obnovy ukrajinských miest, obcí a regiónov.

Európsky výbor regiónov a združenia zastupujúce európske mestá, obce a regióny spustili 30. júna Európsku alianciu miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny s cieľom pomôcť ukrajinským miestnym a regionálnym samosprávam pri obnove domov, škôl, infraštruktúry a služieb, ktoré Rusko zničilo od začiatku invázie 24. februára. Aliancia vznikla len sedem dní po rozhodnutí členských štátov EÚ udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny. Ukrajinský minister pre komunity a územný rozvoj alianciu uvítal a označil ju za potenciálny „základ európskej integrácie našej krajiny“.

Aliancia bola vytvorená v reakcii na výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z apríla a s podporou predsedu Európskej rady Charlesa Michela a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen. Bude súčasťou „platformy pre obnovu Ukrajiny“, ktorú momentálne vytvára Komisia a ukrajinská vláda s cieľom koordinovať podporu EÚ. Konkrétnejšie plány budú známe 4. a 5. júla, keď ukrajinský predseda vlády predstaví stratégiu obnovy svojej vlády na konferencii o obnove Ukrajiny vo švajčiarskom Lugane.

Predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro (PT/SES), ktorý je poslancom regionálneho parlamentu Azorských ostrovov vyhlásil, že „Výbor regiónov stojí pri našich ukrajinských priateľoch. Dnes spolu so združeniami miest, obcí a regiónov spúšťame Európsku alianciu miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny, aby sme reagovali na naliehavosť situácie a budovali budúcnosť. Vyzývame všetky mestá, obce a regióny EÚ, aby sa zapojili a konkrétnymi opatreniam preukázali európsku solidaritu.“

Ukrajinský minister pre komunity a rozvoj území Oleksij Černyšov pri príležitosti spustenia aliancie na plenárnom zasadnutí VR za účasti vedúcich predstaviteľov európskych územných združení uviedol, že odhadované škody, ktoré Ukrajina utrpela, v súčasnosti dosahujú 195 miliárd USD (186 miliárd EUR). Bolo zničených alebo poškodených približne 120 000súkromných domov a zasiahnutých 20 000 bytových domov, pričom jedna tretina z nich bola úplne zničená. Ukrajinský minister uvítal vytvorenie aliancie a uviedol, že „takéto partnerstvá sa môžu stať základom európskej integrácie našej krajiny“ a vyhlásil, že „urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa z celej Ukrajiny stala európska krajina“.

Primátor Kyjeva a predseda Združenia ukrajinských miest a čestný člen VR Vitalij Klyčko uviedol, že Ukrajina „obhajuje naše právo na vybudovanie modernej európskej krajiny“, a dodal, že „musíme vybudovať európsku krajinu s európskymi normami, a preto ďakujem všetkým, ktorí sa snažia pomôcť Ukrajine“.

Na spustení aliancie sa osobne zúčastnil Oleksandr Markušyn, primátor mesta Irpiň, jedného z najviac zasiahnutých miest v prvých týždňoch vojny. Predstavil videozáznam, ktorý ukazuje povahu a rozsah škôd – viac ako 50 % mesta bolo zničeného – a navrhol, aby aliancia použila mesto Irpiň ako pilotný projekt obnovy. Portugalské mesto Cascais už prisľúbilo, že pomôže s obnovou materskej školy.

Predseda združenia Eurocities a primátor Florencie Dario Nardella uviedol, že „na komunálnej úrovni máme dlhodobo rozvinuté vzťahy a siete, z ktorých mnohé sa v posledných mesiacoch posilnili, keďže sme prijali utečencov a poslali pomoc. Sme pripravení rýchlo reagovať na potreby ľudí a plánovať budúcnosť. Spoluprácou s mnohými obcami a regiónmi v rámci tejto aliancie pomôžeme ukrajinskému ľudu postaviť sa späť na nohy.“

Podpredsedníčka Konferencie okrajových prímorských regiónov Európy (CPMR) María del Valle Miguélez Santiago a členka regionálnej vlády autonómneho spoločenstva Murcia uviedla, že „ničenie a blokáda prístavov v Čiernom mori a Azovskom mori je celosvetovou katastrofou. Európske prístavy robia všetko, čo je v ich silách, ale zápasia s tým, aby sa ukrajinské obilie dostalo do zvyšku sveta. Vzhľadom na hroziacu potravinovú krízu by sme sa mali spoločne usilovať o to, aby sme pomohli ukrajinským pobrežným regiónom a ich najväčším prístavným mestám, ako sú Cherson, Mariupol, Mykolajiv a Odesa, prinavrátiť im ich ústredné miesto v globálnej ekonomike.“

Predseda Konferencie európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE) Jean-Claude Marcourt dodal: „Na ceste Ukrajiny k európskemu projektu sa ukrajinské regióny a mestá budú môcť spoľahnúť na bezvýhradnú podporu zhromaždenia CALRE, ktoré sa v súlade so svojím zakladajúcim vyhlásením zameriava na obranu zásad a hodnôt regionálnej demokracie v Európe.“

Predseda Združenia európskych regiónov (AER) Magnus Berntsson vyhlásil: „Jedinečné líderské schopnosti ukrajinských regiónov tvárou v tvár vojne sú pre celú Európu zdrojom inšpirácie a tak to bude aj v prípade ich obnovy. Združenie AER stojí pri našich regionálnych partneroch, aby podporilo Ukrajinu na jej ceste k svetlejšej budúcnosti.“

Predseda Združenia európskych pohraničných regiónov (AEBR) Karl-Heinz Lambertz doplnil: „Spolupráca medzi pohraničnými regiónmi naprieč štátnymi hranicami zohrávala vždy zásadnú úlohu pri budovaní Európy zdola nahor. Pohraničné regióny sú „laboratóriami integrácie do EÚ“, a preto pomôžu urýchliť rozvoj Ukrajiny a jej začlenenie do Únie.“

Členom aliancie je aj Rada európskych obcí a regiónov (CEMR).

Európske združenia sú popri VR hlavnými členmi aliancie na strane EÚ spolu s Dohovorom primátorov a starostov. Hlavnými ukrajinskými členmi sú Združenie ukrajinských miest, Ukrajinské združenie zastupiteľstiev rajónov a oblastí, Združenie zastupiteľstiev vidieckych sídlisk a vidieckych obcí Ukrajiny a ukrajinské združenia zlúčených územných spoločenstiev. Zakladajúci členovia aliancie dúfajú, že sa k nim pripoja národné združenia miestnej samosprávy a jednotlivé regióny, mestá a obce, ako aj verejné a súkromné inštitúcie.

České predsedníctvo Rady Európskej únie má v úmysle usporiadať v októbri významnú konferenciu venovanú potrebám obnovy Ukrajiny pred spustením platformy pre obnovu Ukrajiny, ktoré je naplánované na koniec roka 2022. Podpredseda vlády pre digitalizáciu a minister pre regionálny rozvoj Ivan Bartoš na plenárnom zasadnutí VR 29. júna uviedol, že obnova Ukrajiny je jednou z priorít českého predsedníctva: „Stabilita Ukrajiny má zásadný význam pre budúcnosť.“

Spustenie aliancie si môžete pozrieť prostredníctvom Europe by Satellite. Ak máte záujem o záznamy a rozhovory s primátorom mesta Irpiň Aleksandrom Markušynom, poslankyňou mestského zastupiteľstva v Buči Irinou Jarmalenkovou a jednotlivými členmi VR, ktorí sa zúčastnili na odštartovaní iniciatívy, kontaktujte audiovisualCoR@cor.europa.eu.

Tlačový tajomník: Ďalšie informácie Vám poskytne Andrew Gardner, andrew.gardner@cor.europa.eu, + 32 473843981.

Kontext:

  • Aliancia vyzýva, aby sa obnova Ukrajiny riadila týmito zásadami: podpora územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny; podpora európskej integrácie Ukrajiny; posilnenie miestnej samosprávy; stratégia obnovy založená na integrovanom plánovaní na komunálnej a regionálnej úrovni; zásady Európskej charty miestnej samosprávy; rozvoj a modernizácia vidieka; zlepšenie dobrej správy vecí verejných; rozvoj regionálneho podnikania a inovácií. EÚ identifikovala výzvy na troch úrovniach. Ide o podporovanie odolnosti a obnovy a reforiem v oblasti inštitúcií, hospodárstva a spoločnosti a zelenú a digitálnu transformáciu.
  • Viac informácií o Európskej aliancii miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny nájdete na webovom sídle VR spolu s informáciami o ďalších aspektoch podpory Ukrajiny zo strany VR. Od začiatku vojny vystúpili ukrajinskí starostovia a primátori na každom plenárnom zasadnutí VR a na rozšírených a mimoriadnych schôdzach pracovnej skupiny VR 30. marca a 23. mája. VR usporiadal 27. júna odbornú konzultáciu o úlohe miest, obcí a regiónov EÚ pri obnove Ukrajiny.
  • Európsky výbor regiónov plánuje 12. až 13. októbra prijať súbor odporúčaní o tom, ako pomôcť Ukrajine pri obnove. Za hlavného spravodajcu bol 23. júna vymenovaný Dario Nardella (SES/IT), primátor Florencie a predseda združenia Eurocities. Karl-Heinz Lambertz (BE/SES), predseda Združenia európskych pohraničných regiónov, je členom VR a v rokoch 2017 – 2020 bol jeho predsedom. Cees Loggen (NL/Renew Europe), predseda Konferencie okrajových prímorských regiónov Európy, je bývalým členom VR.
  • Regióny, mestá a obce zastúpené v európskych združeniach a Európskom výbore regiónov poskytujú ukrajinským utečencom humanitárnu pomoc od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Podľa odhadov Organizácie Spojených národov je v súčasnosti 5,2 milióna Ukrajincov registrovaných ako utečenci. Európska komisia 29. júna oznámila, že v snahe uľahčiť a urýchliť presun finančných prostriedkov do regiónov, miest a obcí EÚ, ktoré prijímajú ukrajinských utečencov, ešte viac zvýši flexibilitu nástroja núdzovej podpory vytvoreného v marci, ktorým sú Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe (CARE).
  • Informácie o rozsiahlej a rozmanitej podpore, ktorú poskytujú európske územné združenia, možno nájsť na webových sídlach CALRE, CEMR, CPMR, Eurocities, AERAEBR. Všetky pred vojnou spolupracovali s miestnymi a regionálnymi samosprávami na Ukrajine.
  • VR spolupracuje s ukrajinskými mestami, obcami a regiónmi od roku 2010 a v roku 2015 zriadil pracovnú skupinu na podporu reforiem v oblasti decentralizácie Ukrajiny. Reformy vo veľkej miere prispievajú k úspechu Ukrajiny odolávať invázii Ruska.
  • VR vyzdvihol prácu 13 ukrajinských miestnych samospráv počas vojny výstavou fotografií pri príležitosti plenárneho zasadnutia. Ak si chcete pozrieť fotografie, obráťte sa na: SupportUkraine@cor.europa.eu.
Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023