Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá, obce a regióny spúšťajú Alianciu pre obnovu Ukrajiny  

Ako súčasť dlhodobej podpory Ukrajiny zo strany EÚ a medzinárodného spoločenstva sa aliancia zameria na potreby obnovy ukrajinských miest, obcí a regiónov.

Európsky výbor regiónov a združenia zastupujúce európske mestá, obce a regióny spustili 30. júna Európsku alianciu miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny s cieľom pomôcť ukrajinským miestnym a regionálnym samosprávam pri obnove domov, škôl, infraštruktúry a služieb, ktoré Rusko zničilo od začiatku invázie 24. februára. Aliancia vznikla len sedem dní po rozhodnutí členských štátov EÚ udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny. Ukrajinský minister pre komunity a územný rozvoj alianciu uvítal a označil ju za potenciálny „základ európskej integrácie našej krajiny“.

Aliancia bola vytvorená v reakcii na výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z apríla a s podporou predsedu Európskej rady Charlesa Michela a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen. Bude súčasťou „platformy pre obnovu Ukrajiny“, ktorú momentálne vytvára Komisia a ukrajinská vláda s cieľom koordinovať podporu EÚ. Konkrétnejšie plány budú známe 4. a 5. júla, keď ukrajinský predseda vlády predstaví stratégiu obnovy svojej vlády na konferencii o obnove Ukrajiny vo švajčiarskom Lugane.

Predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro (PT/SES), ktorý je poslancom regionálneho parlamentu Azorských ostrovov vyhlásil, že „Výbor regiónov stojí pri našich ukrajinských priateľoch. Dnes spolu so združeniami miest, obcí a regiónov spúšťame Európsku alianciu miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny, aby sme reagovali na naliehavosť situácie a budovali budúcnosť. Vyzývame všetky mestá, obce a regióny EÚ, aby sa zapojili a konkrétnymi opatreniam preukázali európsku solidaritu.“

Ukrajinský minister pre komunity a rozvoj území Oleksij Černyšov pri príležitosti spustenia aliancie na plenárnom zasadnutí VR za účasti vedúcich predstaviteľov európskych územných združení uviedol, že odhadované škody, ktoré Ukrajina utrpela, v súčasnosti dosahujú 195 miliárd USD (186 miliárd EUR). Bolo zničených alebo poškodených približne 120 000súkromných domov a zasiahnutých 20 000 bytových domov, pričom jedna tretina z nich bola úplne zničená. Ukrajinský minister uvítal vytvorenie aliancie a uviedol, že „takéto partnerstvá sa môžu stať základom európskej integrácie našej krajiny“ a vyhlásil, že „urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa z celej Ukrajiny stala európska krajina“.

Primátor Kyjeva a predseda Združenia ukrajinských miest a čestný člen VR Vitalij Klyčko uviedol, že Ukrajina „obhajuje naše právo na vybudovanie modernej európskej krajiny“, a dodal, že „musíme vybudovať európsku krajinu s európskymi normami, a preto ďakujem všetkým, ktorí sa snažia pomôcť Ukrajine“.

Na spustení aliancie sa osobne zúčastnil Oleksandr Markušyn, primátor mesta Irpiň, jedného z najviac zasiahnutých miest v prvých týždňoch vojny. Predstavil videozáznam, ktorý ukazuje povahu a rozsah škôd – viac ako 50 % mesta bolo zničeného – a navrhol, aby aliancia použila mesto Irpiň ako pilotný projekt obnovy. Portugalské mesto Cascais už prisľúbilo, že pomôže s obnovou materskej školy.

Predseda združenia Eurocities a primátor Florencie Dario Nardella uviedol, že „na komunálnej úrovni máme dlhodobo rozvinuté vzťahy a siete, z ktorých mnohé sa v posledných mesiacoch posilnili, keďže sme prijali utečencov a poslali pomoc. Sme pripravení rýchlo reagovať na potreby ľudí a plánovať budúcnosť. Spoluprácou s mnohými obcami a regiónmi v rámci tejto aliancie pomôžeme ukrajinskému ľudu postaviť sa späť na nohy.“

Podpredsedníčka Konferencie okrajových prímorských regiónov Európy (CPMR) María del Valle Miguélez Santiago a členka regionálnej vlády autonómneho spoločenstva Murcia uviedla, že „ničenie a blokáda prístavov v Čiernom mori a Azovskom mori je celosvetovou katastrofou. Európske prístavy robia všetko, čo je v ich silách, ale zápasia s tým, aby sa ukrajinské obilie dostalo do zvyšku sveta. Vzhľadom na hroziacu potravinovú krízu by sme sa mali spoločne usilovať o to, aby sme pomohli ukrajinským pobrežným regiónom a ich najväčším prístavným mestám, ako sú Cherson, Mariupol, Mykolajiv a Odesa, prinavrátiť im ich ústredné miesto v globálnej ekonomike.“

Predseda Konferencie európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE) Jean-Claude Marcourt dodal: „Na ceste Ukrajiny k európskemu projektu sa ukrajinské regióny a mestá budú môcť spoľahnúť na bezvýhradnú podporu zhromaždenia CALRE, ktoré sa v súlade so svojím zakladajúcim vyhlásením zameriava na obranu zásad a hodnôt regionálnej demokracie v Európe.“

Predseda Združenia európskych regiónov (AER) Magnus Berntsson vyhlásil: „Jedinečné líderské schopnosti ukrajinských regiónov tvárou v tvár vojne sú pre celú Európu zdrojom inšpirácie a tak to bude aj v prípade ich obnovy. Združenie AER stojí pri našich regionálnych partneroch, aby podporilo Ukrajinu na jej ceste k svetlejšej budúcnosti.“

Predseda Združenia európskych pohraničných regiónov (AEBR) Karl-Heinz Lambertz doplnil: „Spolupráca medzi pohraničnými regiónmi naprieč štátnymi hranicami zohrávala vždy zásadnú úlohu pri budovaní Európy zdola nahor. Pohraničné regióny sú „laboratóriami integrácie do EÚ“, a preto pomôžu urýchliť rozvoj Ukrajiny a jej začlenenie do Únie.“

Členom aliancie je aj Rada európskych obcí a regiónov (CEMR).

Európske združenia sú popri VR hlavnými členmi aliancie na strane EÚ spolu s Dohovorom primátorov a starostov. Hlavnými ukrajinskými členmi sú Združenie ukrajinských miest, Ukrajinské združenie zastupiteľstiev rajónov a oblastí, Združenie zastupiteľstiev vidieckych sídlisk a vidieckych obcí Ukrajiny a ukrajinské združenia zlúčených územných spoločenstiev. Zakladajúci členovia aliancie dúfajú, že sa k nim pripoja národné združenia miestnej samosprávy a jednotlivé regióny, mestá a obce, ako aj verejné a súkromné inštitúcie.

České predsedníctvo Rady Európskej únie má v úmysle usporiadať v októbri významnú konferenciu venovanú potrebám obnovy Ukrajiny pred spustením platformy pre obnovu Ukrajiny, ktoré je naplánované na koniec roka 2022. Podpredseda vlády pre digitalizáciu a minister pre regionálny rozvoj Ivan Bartoš na plenárnom zasadnutí VR 29. júna uviedol, že obnova Ukrajiny je jednou z priorít českého predsedníctva: „Stabilita Ukrajiny má zásadný význam pre budúcnosť.“

Spustenie aliancie si môžete pozrieť prostredníctvom Europe by Satellite. Ak máte záujem o záznamy a rozhovory s primátorom mesta Irpiň Aleksandrom Markušynom, poslankyňou mestského zastupiteľstva v Buči Irinou Jarmalenkovou a jednotlivými členmi VR, ktorí sa zúčastnili na odštartovaní iniciatívy, kontaktujte audiovisualCoR@cor.europa.eu.

Tlačový tajomník: Ďalšie informácie Vám poskytne Andrew Gardner, andrew.gardner@cor.europa.eu, + 32 473843981.

Kontext:

  • Aliancia vyzýva, aby sa obnova Ukrajiny riadila týmito zásadami: podpora územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny; podpora európskej integrácie Ukrajiny; posilnenie miestnej samosprávy; stratégia obnovy založená na integrovanom plánovaní na komunálnej a regionálnej úrovni; zásady Európskej charty miestnej samosprávy; rozvoj a modernizácia vidieka; zlepšenie dobrej správy vecí verejných; rozvoj regionálneho podnikania a inovácií. EÚ identifikovala výzvy na troch úrovniach. Ide o podporovanie odolnosti a obnovy a reforiem v oblasti inštitúcií, hospodárstva a spoločnosti a zelenú a digitálnu transformáciu.
  • Viac informácií o Európskej aliancii miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny nájdete na webovom sídle VR spolu s informáciami o ďalších aspektoch podpory Ukrajiny zo strany VR. Od začiatku vojny vystúpili ukrajinskí starostovia a primátori na každom plenárnom zasadnutí VR a na rozšírených a mimoriadnych schôdzach pracovnej skupiny VR 30. marca a 23. mája. VR usporiadal 27. júna odbornú konzultáciu o úlohe miest, obcí a regiónov EÚ pri obnove Ukrajiny.
  • Európsky výbor regiónov plánuje 12. až 13. októbra prijať súbor odporúčaní o tom, ako pomôcť Ukrajine pri obnove. Za hlavného spravodajcu bol 23. júna vymenovaný Dario Nardella (SES/IT), primátor Florencie a predseda združenia Eurocities. Karl-Heinz Lambertz (BE/SES), predseda Združenia európskych pohraničných regiónov, je členom VR a v rokoch 2017 – 2020 bol jeho predsedom. Cees Loggen (NL/Renew Europe), predseda Konferencie okrajových prímorských regiónov Európy, je bývalým členom VR.
  • Regióny, mestá a obce zastúpené v európskych združeniach a Európskom výbore regiónov poskytujú ukrajinským utečencom humanitárnu pomoc od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Podľa odhadov Organizácie Spojených národov je v súčasnosti 5,2 milióna Ukrajincov registrovaných ako utečenci. Európska komisia 29. júna oznámila, že v snahe uľahčiť a urýchliť presun finančných prostriedkov do regiónov, miest a obcí EÚ, ktoré prijímajú ukrajinských utečencov, ešte viac zvýši flexibilitu nástroja núdzovej podpory vytvoreného v marci, ktorým sú Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe (CARE).
  • Informácie o rozsiahlej a rozmanitej podpore, ktorú poskytujú európske územné združenia, možno nájsť na webových sídlach CALRE, CEMR, CPMR, Eurocities, AERAEBR. Všetky pred vojnou spolupracovali s miestnymi a regionálnymi samosprávami na Ukrajine.
  • VR spolupracuje s ukrajinskými mestami, obcami a regiónmi od roku 2010 a v roku 2015 zriadil pracovnú skupinu na podporu reforiem v oblasti decentralizácie Ukrajiny. Reformy vo veľkej miere prispievajú k úspechu Ukrajiny odolávať invázii Ruska.
  • VR vyzdvihol prácu 13 ukrajinských miestnych samospráv počas vojny výstavou fotografií pri príležitosti plenárneho zasadnutia. Ak si chcete pozrieť fotografie, obráťte sa na: SupportUkraine@cor.europa.eu.
Zdieľať: