Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny podporili v New Yorku ochranu klímy  
Na klimatickom summite OSN členovia Európskeho výboru regiónov podporili klimatickú neutralitu a predstavili opatrenia na urýchlenie dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja.

Kým státisíce ľudí manifestovali za ochranu klímy, lídri z celého sveta sa zišli v New Yorku na klimatickom summite OSN , ktorý sa konal súčasne s prvým summitom o cieľoch udržateľného rozvoja. Hoci to na dosiahnutie cieľov Parížskej dohody nestačí, generálny tajomník OSN António Guterres dosiahol posilnenie opatrení na ochranu klímy tým, že sa 100 miest a 77 krajín zaviazalo znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov na nulu ( OSN ). Európska únia potvrdila, že 25 % budúceho rozpočtu EÚ bude vyčlenených na činnosti súvisiace s klímou. Európsky výbor regiónov (VR) zastupoval na summite jeho prvý podpredseda Markku Markkula a viacerí členovia, ktorí sa podelili o záväzky a výsledky svojich volebných obvodov, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, ako aj o „lokalizáciu“ cieľov udržateľného rozvoja.

Prvý predseda VR Markku Markkula , uviedol: „Je čas, aby sme tu v New Yorku a neskôr aj na konferencii COP25 v Čile ukázali, že miestne a regionálne samosprávy v Európe to myslia vážne a že sa skutočne zasadzujú za ochranu klímy. Ukážme, že sme jednotní a spoločne sa usilujeme dosiahnuť klimatickú neutralitu v rámci všetkých členských štátov a v každom z nich, na všetkých úrovniach riadenia a so zapojením občanov.“

Podpredseda Markku Markkula pripomenul, že bez miest a regiónov nebude možné dosiahnuť klimatickú neutralitu ani zvrátiť globálne otepľovanie. Zdôraznil, že úlohu miestnych a regionálnych samospráv treba oficiálne uznať v rámci Parížskej dohody prostredníctvom viacúrovňového systému, ktorý by zohľadňoval miestne a regionálne príspevky k vnútroštátnym klimatickým plánom .

Primátor Sevilly Juan Espadas (ES/SES) vyhlásil: „Toto je veľmi dôležitý týždeň pre boj proti zmene klímy v celosvetovom meradle. Viac ako politické vyhlásenia nás tento týždeň zaujímajú akčné plány, nástroje a finančné prostriedky na dosiahnutie zmeny. Ako predseda Španielskej siete miest za klímu môžem potvrdiť, že naša prítomnosť v New Yorku dokazuje náš záväzok a náš príspevok k snahe zvrátiť globálne otepľovanie prostredníctvom klimatických a energetických akčných plánov na miestnej úrovni.“

Primátor Lisabonu Fernando Medina (PT/SES) uviedol: „S problémami v dôsledku zmeny klímy sa stretávame každodenne. Jednou z našich priorít je cieľ udržateľného rozvoja 13, to znamená naliehavá potreba zakročiť v oblasti klímy. V Lisabone, ktorý bude Európskym hlavným zeleným mestom pre rok 2020, sa zameriavame najmä na mobilitu a zlepšujeme systém verejnej dopravy, ale aj na riešenia inšpirované prírodou, ako je zelená infraštruktúra, a na energetickú efektívnosť prostredníctvom používania žiaroviek LED na semaforoch a solárnych panelov vo verejných budovách. Musíme začať konať okamžite a spoločne.“

Primátor Manheimu Peter Kurz (DE/SES) zdôraznil, že summit o cieľoch udržateľného rozvoja je skvelou príležitosťou, ako dať nášmu udržateľnému rozvoju nový impulz. My Európania musíme v tejto oblasti dosiahnuť značný pokrok, ak si chceme udržať prosperitu a zachovať prírodné zdroje. Kľúčový význam má komplexná politika v oblasti udržateľnosti zohľadňujúca sociálnu súdržnosť, hospodársky rozvoj a boj proti chudobe.“

Kata Tűttö (HU/SES) , poslankyňa mestského zastupiteľstva 12. obvodu v Budapešti, pripomenula: „Státisíce našich detí manifestujú tento týždeň v uliciach za ochranu klímy všade vo svete a vyčítajú nám, že nám nezáleží na ich budúcnosti. Žiadajú, aby sme ihneď začali konať. Mestá môžu situáciu zmeniť a podporiť transformáciu, takže vyzývam všetkých miestnych politikov, aby sa zapojili do boja!“

Predseda zastupiteľstva departementu Aude André Viola (FR/SES) vyhlásil: „Ciele udržateľného rozvoja sa neobmedzujú len na životné prostredie a klímu. Je to globálny program, aby sa na nikoho nezabudlo. Keďže čelíme rovnakým výzvam, musíme hľadať spoločné riešenia. Uznanie „lokalizácie cieľov udržateľného rozvoja“ je uznaním kľúčovej úlohy, ktorú v tejto oblasti zohrávajú miestne a regionálne samosprávy. Všetky verejné politiky departementu Aude sme zamerali na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja ako prvý krok na ich ukotvenie na miestnej úrovni.“

Anders Knape (SE/EĽS) , poslanec mestského zastupiteľstva mesta Karlstadl a predseda Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy, vyhlásil: „Jedným z predpokladov na splnenie cieľov Agendy 2030 je spoločnosť, kde vládne väčšia rodová rovnosť. Je dôležité, že cieľ rodovej rovnosti (cieľ 5) bol pričlenený k ostatným 16 cieľom udržateľného rozvoja.“ Tento svoj odkaz vyjadril v New Yorku na stretnutí so zástupkyňou riaditeľky orgánu OSN Ženy Åsou Regnér.

Na poslednej schôdzi komisie ENVE jej predseda a primátor mesta Schiedam Cor Lamers (NL/SES) zdôraznil: „Klíma by mala byť v centre pozornosti našich politík. Mali by sme na všetkých úrovniach spoločne pracovať na transformácii v rôznych oblastiach: energetika, mobilita, potraviny atď. A do realizácie týchto zmien musíme zapojiť našich občanov.“

Medzi ďalšími členmi VR, ktorí prišli do New Yorku, bol aj regionálny minister regiónu Lombardsko Raffaele Cattaneo (IT/EĽS) a primátor mesta Saint Omer François Decoster (FR/RE) .

Členovia okrem iného predstavili svoje opatrenia na urýchlenie dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja na Fóre miestnych a regionálnych samospráv o cieľoch udržateľného rozvoja .

V júli prijal VR stanovisko, ktoré vypracoval Michele Emiliano (IT/SES) , predseda regiónu Apúlia, a v ktorom predložil súbor odporúčaní pre Európu v záujme dosiahnutia klimatickej neutrality v roku 2020.

Podkladové informácie

Tu sa dočítate , akých 5 hlavných poznatkov si mestá a regióny odniesli z klimatického summitu OSN (ICLEI).

Tu nájdete úvodník predsedu Karla-Heinza Lambertza o klíme (uverejnený 23. septembra 2019).

Európa nedosiahne klimatickú neutralitu do roku 2050 bez zapojenia svojich miest a regiónov

Tohtoročný Európsky týždeň regiónov a miest (7. – 10. októbra) zahŕňa vyše 50 podujatí zameraných na transformáciu energetiky, boj proti zmene klímy, biodiverzitu a obehové hospodárstvo. Program podujatia nájdete tu .

Program nasledujúceho plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov (8. – 9. októbra) nájdete tu .

Najnovšie správy o činnosti komisie ENVE si môžete prečítať tu .

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Share: