Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny podporili v New Yorku ochranu klímy  
Na klimatickom summite OSN členovia Európskeho výboru regiónov podporili klimatickú neutralitu a predstavili opatrenia na urýchlenie dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja.

Kým státisíce ľudí manifestovali za ochranu klímy, lídri z celého sveta sa zišli v New Yorku na klimatickom summite OSN , ktorý sa konal súčasne s prvým summitom o cieľoch udržateľného rozvoja. Hoci to na dosiahnutie cieľov Parížskej dohody nestačí, generálny tajomník OSN António Guterres dosiahol posilnenie opatrení na ochranu klímy tým, že sa 100 miest a 77 krajín zaviazalo znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov na nulu ( OSN ). Európska únia potvrdila, že 25 % budúceho rozpočtu EÚ bude vyčlenených na činnosti súvisiace s klímou. Európsky výbor regiónov (VR) zastupoval na summite jeho prvý podpredseda Markku Markkula a viacerí členovia, ktorí sa podelili o záväzky a výsledky svojich volebných obvodov, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, ako aj o „lokalizáciu“ cieľov udržateľného rozvoja.

Prvý predseda VR Markku Markkula , uviedol: „Je čas, aby sme tu v New Yorku a neskôr aj na konferencii COP25 v Čile ukázali, že miestne a regionálne samosprávy v Európe to myslia vážne a že sa skutočne zasadzujú za ochranu klímy. Ukážme, že sme jednotní a spoločne sa usilujeme dosiahnuť klimatickú neutralitu v rámci všetkých členských štátov a v každom z nich, na všetkých úrovniach riadenia a so zapojením občanov.“

Podpredseda Markku Markkula pripomenul, že bez miest a regiónov nebude možné dosiahnuť klimatickú neutralitu ani zvrátiť globálne otepľovanie. Zdôraznil, že úlohu miestnych a regionálnych samospráv treba oficiálne uznať v rámci Parížskej dohody prostredníctvom viacúrovňového systému, ktorý by zohľadňoval miestne a regionálne príspevky k vnútroštátnym klimatickým plánom .

Primátor Sevilly Juan Espadas (ES/SES) vyhlásil: „Toto je veľmi dôležitý týždeň pre boj proti zmene klímy v celosvetovom meradle. Viac ako politické vyhlásenia nás tento týždeň zaujímajú akčné plány, nástroje a finančné prostriedky na dosiahnutie zmeny. Ako predseda Španielskej siete miest za klímu môžem potvrdiť, že naša prítomnosť v New Yorku dokazuje náš záväzok a náš príspevok k snahe zvrátiť globálne otepľovanie prostredníctvom klimatických a energetických akčných plánov na miestnej úrovni.“

Primátor Lisabonu Fernando Medina (PT/SES) uviedol: „S problémami v dôsledku zmeny klímy sa stretávame každodenne. Jednou z našich priorít je cieľ udržateľného rozvoja 13, to znamená naliehavá potreba zakročiť v oblasti klímy. V Lisabone, ktorý bude Európskym hlavným zeleným mestom pre rok 2020, sa zameriavame najmä na mobilitu a zlepšujeme systém verejnej dopravy, ale aj na riešenia inšpirované prírodou, ako je zelená infraštruktúra, a na energetickú efektívnosť prostredníctvom používania žiaroviek LED na semaforoch a solárnych panelov vo verejných budovách. Musíme začať konať okamžite a spoločne.“

Primátor Manheimu Peter Kurz (DE/SES) zdôraznil, že summit o cieľoch udržateľného rozvoja je skvelou príležitosťou, ako dať nášmu udržateľnému rozvoju nový impulz. My Európania musíme v tejto oblasti dosiahnuť značný pokrok, ak si chceme udržať prosperitu a zachovať prírodné zdroje. Kľúčový význam má komplexná politika v oblasti udržateľnosti zohľadňujúca sociálnu súdržnosť, hospodársky rozvoj a boj proti chudobe.“

Kata Tűttö (HU/SES) , poslankyňa mestského zastupiteľstva 12. obvodu v Budapešti, pripomenula: „Státisíce našich detí manifestujú tento týždeň v uliciach za ochranu klímy všade vo svete a vyčítajú nám, že nám nezáleží na ich budúcnosti. Žiadajú, aby sme ihneď začali konať. Mestá môžu situáciu zmeniť a podporiť transformáciu, takže vyzývam všetkých miestnych politikov, aby sa zapojili do boja!“

Predseda zastupiteľstva departementu Aude André Viola (FR/SES) vyhlásil: „Ciele udržateľného rozvoja sa neobmedzujú len na životné prostredie a klímu. Je to globálny program, aby sa na nikoho nezabudlo. Keďže čelíme rovnakým výzvam, musíme hľadať spoločné riešenia. Uznanie „lokalizácie cieľov udržateľného rozvoja“ je uznaním kľúčovej úlohy, ktorú v tejto oblasti zohrávajú miestne a regionálne samosprávy. Všetky verejné politiky departementu Aude sme zamerali na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja ako prvý krok na ich ukotvenie na miestnej úrovni.“

Anders Knape (SE/EĽS) , poslanec mestského zastupiteľstva mesta Karlstadl a predseda Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy, vyhlásil: „Jedným z predpokladov na splnenie cieľov Agendy 2030 je spoločnosť, kde vládne väčšia rodová rovnosť. Je dôležité, že cieľ rodovej rovnosti (cieľ 5) bol pričlenený k ostatným 16 cieľom udržateľného rozvoja.“ Tento svoj odkaz vyjadril v New Yorku na stretnutí so zástupkyňou riaditeľky orgánu OSN Ženy Åsou Regnér.

Na poslednej schôdzi komisie ENVE jej predseda a primátor mesta Schiedam Cor Lamers (NL/SES) zdôraznil: „Klíma by mala byť v centre pozornosti našich politík. Mali by sme na všetkých úrovniach spoločne pracovať na transformácii v rôznych oblastiach: energetika, mobilita, potraviny atď. A do realizácie týchto zmien musíme zapojiť našich občanov.“

Medzi ďalšími členmi VR, ktorí prišli do New Yorku, bol aj regionálny minister regiónu Lombardsko Raffaele Cattaneo (IT/EĽS) a primátor mesta Saint Omer François Decoster (FR/RE) .

Členovia okrem iného predstavili svoje opatrenia na urýchlenie dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja na Fóre miestnych a regionálnych samospráv o cieľoch udržateľného rozvoja .

V júli prijal VR stanovisko, ktoré vypracoval Michele Emiliano (IT/SES) , predseda regiónu Apúlia, a v ktorom predložil súbor odporúčaní pre Európu v záujme dosiahnutia klimatickej neutrality v roku 2020.

Podkladové informácie

Tu sa dočítate , akých 5 hlavných poznatkov si mestá a regióny odniesli z klimatického summitu OSN (ICLEI).

Tu nájdete úvodník predsedu Karla-Heinza Lambertza o klíme (uverejnený 23. septembra 2019).

Európa nedosiahne klimatickú neutralitu do roku 2050 bez zapojenia svojich miest a regiónov

Tohtoročný Európsky týždeň regiónov a miest (7. – 10. októbra) zahŕňa vyše 50 podujatí zameraných na transformáciu energetiky, boj proti zmene klímy, biodiverzitu a obehové hospodárstvo. Program podujatia nájdete tu .

Program nasledujúceho plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov (8. – 9. októbra) nájdete tu .

Najnovšie správy o činnosti komisie ENVE si môžete prečítať tu .

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023