Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zmeniť spôsob fungovania EÚ: ‎ regionálne parlamenty spúšťajú iniciatívu na posilnenie ‎ svojej úlohy pri tvorbe práva EÚ  
Európsky výbor regiónov by mal koordinovať regionálne diskusie, ktoré by mali prispievať k legislatívnemu procesu EÚ.

Európsky výbor regiónov ( VR ) a Konferencia európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení ( CALRE ) dnes spustili pilotný projekt zameraný na posilnenie zapojenia regionálnych parlamentov s legislatívnymi právomocami do legislatívneho procesu EÚ.

Iniciatíva „Príspevky z politických diskusií v regionálnych parlamentoch“ bola spustená dnes na 9. konferencii o subsidiarite , ktorá sa konala v talianskom Senáte v Ríme. Témy regionálnych diskusií, ktoré sa uskutočnia v Európe, sa použijú ako podnety pre legislatívny proces EÚ v skorom štádiu prípravy ročného pracovného programu Európskej komisie. VR – zhromaždenie EÚ združujúce miestne a regionálne samosprávy – bude koordinovať tento projekt a zoskupovať príspevky, a tým zabezpečí uplatňovanie zásady subsidiarity, teda aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanom a aby EÚ konala len vtedy, keď sa to považuje za účinnejšie než činnosť na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Predseda výboru Karl-Heinz Lambertz , ktorý je zároveň predsedom Parlamentu nemeckého spoločenstva Belgicka, uviedol: „Táto iniciatíva odštartovala zapojenie regionálnych parlamentov do skorého štádia tvorby politiky EÚ. Tento projekt prichádza v správny moment, krátko pred tým, ako EÚ rozbehne Konferenciu o budúcnosti Európy s cieľom obnoviť prepojenie so svojimi občanmi. Musíme maximalizovať vplyv každého právneho predpisu EÚ tým, že do tvorby politiky zapojíme tú najvhodnejšiu úroveň verejnej správy vrátane regiónov a miest, ktoré sú najbližšie k občanom, s cieľom zabezpečiť konkrétne zlepšenia v našom každodennom živote. Výsledky týchto diskusií regionálnych parlamentov sa poskytnú Európskej komisii a prispejú k tvorbe budúcich politík. Nejde tu o menej Európy, ale o efektívnu Európu, ktorá prináša výsledky a kladie občanov na prvé miesto.“

Predsedníčka talianskeho Senátu Maria Elisabetta Alberti Casellati otvorila konferenciu a zdôraznila, že je naliehavo potrebné, aby Európska únia a jej členské štáty náležite reagovali na požiadavku občanov, aby sa na nich v rozhodnutiach EÚ viac prihliadalo.

Túto iniciatívu podporil aj Antonio Tajani , predseda Výboru Európskeho parlamentu pre ústavné veci: „Tento pilotný projekt je krok správnym smerom a jeho cieľom je väčšie zapojenie regionálnych parlamentov do rozhodovacieho procesu EÚ. Regióny zohrávajú kľúčovú úlohu pri vykonávaní politík EÚ v mnohých oblastiach, od poľnohospodárstva po cestovný ruch, od dopravy až po zdravie. Poslanci regionálnych parlamentov by sa mali zúčastniť na nadchádzajúcej Konferencii o budúcnosti Európy, ktorú na budúci rok zvolá predsedníčka von der Leyen. Iba zapojením demokraticky zvolených zástupcov môžeme priblížiť inštitúcie EÚ k občanom,“ dodal.

Ide o prioritu, s ktorou sa plne stotožňuje aj koordinátorka talianskej Konferencie predsedov legislatívnych zhromaždení regiónov a autonómnych provincií Rosa D´Amelio : „Talianske a európske regionálne zákonodarné zhromaždenia,“ uviedla pani D’Amelio, „sú pripravené prispieť svojimi skúsenosťami v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá, ak bude dobre skoncipovaná, dokáže vytvoriť európsky verejný priestor, otvorené diskusné fórum, ktoré poskytne príležitosť na nový začiatok,“ dodala.

Barbara Duden , predsedníčka komisie CIVEX Európskeho výboru regiónov a poslankyňa mestského parlamentu Hamburgu, vyhlásila: „Kľúčová úloha miestnych a regionálnych orgánov pri formovaní aktívnej subsidiarity, ktorá zdôrazňuje pridanú hodnotu spoločného konania na úrovni EÚ, je čoraz jasnejšia, a to uznávajú aj naši inštitucionálni partneri. Musíme preto zabezpečiť, aby konštruktívnu politickú diskusiu o tom, ktorá úroveň by mala riešiť ktoré otázky, nenahradili meravé pravidlá (napríklad zásada „one in one out“), ktoré náležite neodrážajú zložitosť tejto otázky.“

Roberto Ciambetti, predseda regionálneho zastupiteľstva Benátska a zastupujúci koordinátor talianskej Konferencie predsedov legislatívnych zhromaždení regiónov a autonómnych provincií, uviedol: „Chceme odkázať, že žiadne rozhodnutie by sa nemalo prijať bez zapojenia európskych regiónov a regionálnych parlamentov. Žiada sa od nás, aby sme uplatňovali 70 % európskych právnych predpisov, ale nie, aby sme ich navrhovali: ak Únia mieni takto vyriešiť demokratický deficit, opäť sa nachádza na nesprávnej ceste.“ „Výbor regiónov,“ dodal, „je neodmysliteľným prepojením medzi územiami a inštitúciami EÚ, ale jeho účinná účasť na rozhodovacom procese EÚ sa musí náležite zabezpečiť.“

Príspevky regionálnych parlamentov počas tohto projektu sa použijú ako podklady v skorej fáze rozhodovania EÚ. O účasť na projekte sa môžu uchádzať všetky regionálne parlamenty EÚ s legislatívnou právomocou: stačí, aby do  24. januára 2020 oznámili svoj záujem sekretariátu CALRE ( calre2020@parcan.es ). Parlamenty, ktoré sa zúčastnia, budú vybrané krátko po uzávierke prihlášok. Diskusie by sa mali uskutočniť medzi 1. marcom a 15. májom 2020.

Táto iniciatíva dopĺňa ďalší projekt výboru – sieť regionálnych centier (RegHubs), ktorý VR spustil v roku 2019 a v rámci ktorého 36 regiónov hodnotí účinnosť vybraného počtu aktuálne vykonávaných politík EÚ, napríklad v oblasti verejného obstarávania či kvality ovzdušia.

Poznámka pre redaktorov:

Konferenciu o subsidiarite usporadúva Európsky výbor regiónov každé dva roky s cieľom zintenzívniť medziinštitucionálne úsilie v oblasti monitorovania subsidiarity a umožniť skutočný dialóg medzi všetkými partnermi zapojenými do tohto procesu. Rímske podujatie je v poradí deviatou konferenciou, pričom každá z týchto konferencií sa konala v inom členskom štáte EÚ.

Subsidiarita zaručuje, že EÚ koná len vtedy, keď môže príslušné otázky vyriešiť účinnejšie než národná, regionálna alebo miestna úroveň. Cieľom je zabezpečiť, aby všetka činnosť EÚ mala dostatočnú pridanú hodnotu.

Koncepcia aktívnej subsidiarity predstavuje nový spôsob práce, ktorý posúva tradičný prístup k subsidiarite o krok ďalej. Nabáda všetkých inštitucionálnych, národných a regionálnych aktérov, aby konštruktívne prispeli k zlepšeniu pridanej hodnoty právnych predpisov EÚ počas celého cyklu tvorby politiky. Prístup založený na aktívnej subsidiarite navrhol VR v rámci osobitnej skupiny pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ , ktorú zriadil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v novembri 2017 a ktorej predsedal prvý podpredseda Frans Timmermans. Koncepcia aktívnej subsidiarity bola uvedená v oznámení Európskej komisie o zásadách subsidiarity a proporcionality z októbra 2018 .

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 2 282 2566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :