Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Spolková kancelárka Merkelová a predsedníčka Komisie von der Leyenová budú s regiónmi a mestami diskutovať o programe obnovy hospodárstva po pandémii koronavírusu  

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová budú na zasadnutí Európskeho výboru regiónov 12. a 13. októbra diskutovať o reakcii Európskej únie na pandémiu koronavírusu. Zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych politikov zapojí do svojej rozpravy aj prezidenta a viceprezidentku Európskej investičnej banky Wernera Hoyera a Liľanu Pavlovovú . Uskutočnia sa aj diskusie, na ktorých sa zúčastnia štyria komisári: výkonný podpredseda a komisár pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans, komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová, komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni a komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit.

Plenárne zasadnutie poskytne členom Európskeho výboru regiónov (VR) príležitosť posúdiť potenciálny prínos EÚ k úsiliu o obnovu na miestnej a regionálnej úrovni a diskutovať o balíku EÚ na podporu obnovy a dlhodobom rozpočte.

Diskusie sa budú opierať o informácie získané v rámci rozsiahleho prieskumu VR o vplyve pandémie na zdravie, hospodárstva a komunity regiónov a miest EÚ. Informácie z tohto prvého výročného regionálneho a miestneho barometra sú výsledkom spätnej väzby získanej prostredníctvom mechanizmov, ktoré riadi VR, prieskumu o finančných prostriedkoch na nižšej ako celoštátnej úrovni uskutočneného spoločne s OECD a štúdií vypracovaných agentúrami EÚ. Zahŕňajú aj výsledky prvého prieskumu verejnej mienky od vypuknutia pandémie na tému dôvery verejnosti v miestne a regionálne samosprávy a národné vlády v celej EÚ, ako aj dôvery v EÚ. Spoločnosť Kantar ako organizátorka tejto ankety položila okrem toho 26 000 respondentom otázku, či majú pocit, že mestá a regióny majú dostatočný vplyv na rozhodnutia prijaté na úrovni EÚ, a ak nie, v akých oblastiach života by si želali, aby miestne a regionálne samosprávy mali väčší vplyv.

Predseda Európskeho výboru regiónov a regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) uviedol: „V historicky prvom výročnom regionálnom a miestnom barometri sa poukazuje na niektoré oblasti, v ktorých by EÚ mala svoju podporu zamerať na regióny, mestá a obce. Jasne sa v ňom zachytáva, ako pandémia prehlbuje regionálne sociálno-ekonomické rozdiely a vytvára obrovský tlak na financie miestnych a regionálnych samospráv. Náš cielene objednaný prieskum verejnej mienky ukazuje, že lepšia spolupráca je v očiach našich občanov tým najlepším spôsobom, ako priblížiť EÚ jej občanom a vybudovať dôveru v európskych politikov, a to na všetkých úrovniach verejnej správy – miestnej, regionálnej, národnej a európskej.“

Zverejnenie výročného regionálneho a miestneho barometra (#EURegionalBarometer) je načasované tak, aby sa uskutočnilo počas Európskeho týždňa regiónov a miest (#EURegionsWeek), ktorý spoločne organizujú VR a Európska komisia. 18. ročník #EURegionsWeek oficiálne otvoria komisárka Elisa Ferreirová a predseda Apostolos Tzitzikostas 12. októbra. Komisárka Ferreirová sa 13. októbra zapojí aj do dialógu s občanmi.

Tento rok je #EURegionsWeek rozložený na tri týždne a bude sa konať predovšetkým online . Vďaka 800 partnerom a viac ako 9000 registrovaným účastníkom zostáva najväčším podujatím, ktoré organizuje EÚ. Projekty financované z prostriedkov EÚ, ktoré preukazujú osobitnú excelentnosť a nové prístupy k regionálnemu rozvoju získajú uznanie na slávnostnom odovzdávaní ceny RegioStars 14. októbra, pričom z užšieho výberu 25 kandidátov sa vyberie päť víťazov.

Počas troch dní plenárneho zasadnutia VR (12. – 14. októbra) budú členovia VR takisto diskutovať a prijímať odporúčania týkajúce sa 26 samostatných právnych predpisov EÚ, pričom každý z nich môže prispieť k úsiliu EÚ o obnovu.

KĽÚČOVÉ DISKUSIE

 • 12. októbra, 11.00 hod. : Diskusia o výročnom miestnom a regionálnom barometri, do ktorej sa zapoja predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a podpredseda Komisie Maroš Šefčovič .
 • 12. októbra, 14.30 hod. : Diskusia o súdržnosti a oficiálne otvorenie 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest #EURegionsWeek, na ktorých sa zúčastní komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová .
 • 13. októbra, 9.00 hod. : Diskusia o Európskej zelenej dohode s Fransom Timmermansom , výkonným podpredsedom Európskej komisie a komisárom pre Európsku zelenú dohodu.
 • 13. októbra, 14.30 hod. : Diskusia o nemeckom predsedníctve za účasti nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej .
 • 14. októbra, 10.00 hod. : Diskusia o fondoch a obnove s prezidentom a viceprezidentkou Európskej investičnej banky Wernerom Hoyerom a Liľanou Pavlovovou .
 • 14. októbra, 11.30 hod. : Otázky miestnych a regionálnych samospráv v súvislosti s EÚ.
 • 14. októbra, 14.30 hod. : Diskusia o odolnosti a obnove, do ktorej sa zapojí komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni .
 • 14. októbra, 15.30 hod. : Diskusia o sociálnych záležitostiach, na ktorej sa zúčastní komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit .

STANOVISKÁ PREDLOŽENÉ NA PRIJATIE

 • Balík návrhov REACT-EU . Spravodajca: Mieczyslaw Struk (PL/EĽS), maršálek Pomoranského vojvodstva
 • Plán obnovy pre Európu v reakcii na pandémiu COVID-19: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Nástroj technickej pomoci . Spravodajca: Christophe Rouillon (FR/SES), starosta obce Coulaines .
 • Cezhraničná zdravotná starostlivosť. Spravodajca: Karsten Uno Petersen , člen regionálnej rady, Južné Dánsko (DK/SES)
 • Európsky mechanizmus pre núdzové situácie v oblasti zdravia. Spravodajkyňa: Birgitta Sacrédeus (SE/EĽS), poslankyňa regionálneho snemu, provinčný parlament Dalarna .
 • Program EÚ v oblasti zdravia (EU4Health). Spravodajkyňa: Nathalie Sarrabezolles (FR/SES), predsedníčka rady departementu Finistère .
 • Úloha politiky súdržnosti EÚ, pokiaľ ide o inteligentné a inovatívne hospodárske zmeny v regiónoch v kontexte koronavírusovej krízy Spravodajca: Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), regionálny minister provincie Flevoland.
 • Posilnený mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany. Spravodajca: Alberto Cirio (IT/EĽS), predseda regiónu Piemonte.
 • Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie . Spravodajkyňa: Anne Karjalainen (FI/SES) poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava.
 • Rovnocenné životné podmienky – spoločná úloha pre všetky úrovne verejnej správy v Európe . Spravodajca: Bernd Lange (DE/EĽS), predseda okresu Görlitz.
 • Miestne a regionálne samosprávy v stálom dialógu s občanmi . Spravodajca: Declan McDonnell (IE/EA), poslanec zastupiteľstva mesta Galway.
 • Nová priemyselná stratégia pre Európu . Spravodajkyňa: Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), Rada provincie Južné Holandsko.
 • Stratégia EÚ pre MSP. Spravodajca: Eddy van Hijum (NL/EĽS), člen rady provincie Overijssel .
 • Správa o prekážkach na jednotnom trhu a akčný plán na presadzovanie jednotného trhu Spravodajca: Tadeusz Truskolaski (PL/EA), primátor mesta Białystok .
 • Regionálny prehľad výsledkov inovácie a jeho vplyv na regionálne miestne orientované politiky. Spravodajca: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), generálny riaditeľ pre vonkajšiu činnosť vlády autonómneho spoločenstva Navarra.
 • Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025. Spravodajkyňa: Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES), predsedníčka vlády autonómneho spoločenstva La Rioja.
 • Výzvy pre miestnu demokraciu na západnom Balkáne . Spravodajca: Nikola Dobroslavić (HR/EĽS), župan Dubrovnícko-neretvianskej župy.
 • Európsky klimatický pakt . Spravodajca: Rafał Trzaskowski (PL/EĽS), primátor Varšavy .
 • Obnovenie Charty z Lipska o trvalej udržateľnosti európskych miest . Spravodajca: Juan Espadas Cejas (ES/SES), primátor Sevilly.
 • Biologicky rozmanité mestá a regióny po roku 2020 v kontexte 15. konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite a budúcej stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 . Spravodajca: Roby Biwer (LU/SES), poslanec zastupiteľstva obce Bettembourg .
 • Smerom k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov v stredomorských ostrovných podmienkach. Spravodajkyňa: Francina Armengol iSocías (ES/SES), predsedníčka vlády Baleárskych ostrovov .
 • Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo . Spravodajca: Tjisse Stelpstra (NL/EKR), člen rady provincie Drenthe .
 • Stratégia pre digitálnu budúcnosť Európy a stratégia pre dáta . Spravodajca: Mark Weinmeister (DE/EĽS), štátny tajomník pre európske záležitosti spolkovej krajiny Hesensko .
 • Umelá inteligencia: Európsky prístup k excelentnosti a dôvere Spravodajca: Guido Rink (NL/SES), člen rady obce Emmen.
 • Európsky rok železníc . Spravodajca: Jarosƚaw Piotr Stawiarski (PL/EKR), maršálek Lubelského vojvodstva
 • Demografické zmeny: návrhy na meranie a riešenie ich negatívnych dôsledkov v regiónoch EÚ Spravodajca: János Ádám Karácsony (HU/EĽS), poslanec zastupiteľstva obce Tahitótfalu

Praktické informácie:

Kontakt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023