Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Spolková kancelárka Merkelová a predsedníčka Komisie von der Leyenová budú s regiónmi a mestami diskutovať o programe obnovy hospodárstva po pandémii koronavírusu  

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová budú na zasadnutí Európskeho výboru regiónov 12. a 13. októbra diskutovať o reakcii Európskej únie na pandémiu koronavírusu. Zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych politikov zapojí do svojej rozpravy aj prezidenta a viceprezidentku Európskej investičnej banky Wernera Hoyera a Liľanu Pavlovovú . Uskutočnia sa aj diskusie, na ktorých sa zúčastnia štyria komisári: výkonný podpredseda a komisár pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans, komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová, komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni a komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit.

Plenárne zasadnutie poskytne členom Európskeho výboru regiónov (VR) príležitosť posúdiť potenciálny prínos EÚ k úsiliu o obnovu na miestnej a regionálnej úrovni a diskutovať o balíku EÚ na podporu obnovy a dlhodobom rozpočte.

Diskusie sa budú opierať o informácie získané v rámci rozsiahleho prieskumu VR o vplyve pandémie na zdravie, hospodárstva a komunity regiónov a miest EÚ. Informácie z tohto prvého výročného regionálneho a miestneho barometra sú výsledkom spätnej väzby získanej prostredníctvom mechanizmov, ktoré riadi VR, prieskumu o finančných prostriedkoch na nižšej ako celoštátnej úrovni uskutočneného spoločne s OECD a štúdií vypracovaných agentúrami EÚ. Zahŕňajú aj výsledky prvého prieskumu verejnej mienky od vypuknutia pandémie na tému dôvery verejnosti v miestne a regionálne samosprávy a národné vlády v celej EÚ, ako aj dôvery v EÚ. Spoločnosť Kantar ako organizátorka tejto ankety položila okrem toho 26 000 respondentom otázku, či majú pocit, že mestá a regióny majú dostatočný vplyv na rozhodnutia prijaté na úrovni EÚ, a ak nie, v akých oblastiach života by si želali, aby miestne a regionálne samosprávy mali väčší vplyv.

Predseda Európskeho výboru regiónov a regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) uviedol: „V historicky prvom výročnom regionálnom a miestnom barometri sa poukazuje na niektoré oblasti, v ktorých by EÚ mala svoju podporu zamerať na regióny, mestá a obce. Jasne sa v ňom zachytáva, ako pandémia prehlbuje regionálne sociálno-ekonomické rozdiely a vytvára obrovský tlak na financie miestnych a regionálnych samospráv. Náš cielene objednaný prieskum verejnej mienky ukazuje, že lepšia spolupráca je v očiach našich občanov tým najlepším spôsobom, ako priblížiť EÚ jej občanom a vybudovať dôveru v európskych politikov, a to na všetkých úrovniach verejnej správy – miestnej, regionálnej, národnej a európskej.“

Zverejnenie výročného regionálneho a miestneho barometra (#EURegionalBarometer) je načasované tak, aby sa uskutočnilo počas Európskeho týždňa regiónov a miest (#EURegionsWeek), ktorý spoločne organizujú VR a Európska komisia. 18. ročník #EURegionsWeek oficiálne otvoria komisárka Elisa Ferreirová a predseda Apostolos Tzitzikostas 12. októbra. Komisárka Ferreirová sa 13. októbra zapojí aj do dialógu s občanmi.

Tento rok je #EURegionsWeek rozložený na tri týždne a bude sa konať predovšetkým online . Vďaka 800 partnerom a viac ako 9000 registrovaným účastníkom zostáva najväčším podujatím, ktoré organizuje EÚ. Projekty financované z prostriedkov EÚ, ktoré preukazujú osobitnú excelentnosť a nové prístupy k regionálnemu rozvoju získajú uznanie na slávnostnom odovzdávaní ceny RegioStars 14. októbra, pričom z užšieho výberu 25 kandidátov sa vyberie päť víťazov.

Počas troch dní plenárneho zasadnutia VR (12. – 14. októbra) budú členovia VR takisto diskutovať a prijímať odporúčania týkajúce sa 26 samostatných právnych predpisov EÚ, pričom každý z nich môže prispieť k úsiliu EÚ o obnovu.

KĽÚČOVÉ DISKUSIE

 • 12. októbra, 11.00 hod. : Diskusia o výročnom miestnom a regionálnom barometri, do ktorej sa zapoja predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a podpredseda Komisie Maroš Šefčovič .
 • 12. októbra, 14.30 hod. : Diskusia o súdržnosti a oficiálne otvorenie 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest #EURegionsWeek, na ktorých sa zúčastní komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová .
 • 13. októbra, 9.00 hod. : Diskusia o Európskej zelenej dohode s Fransom Timmermansom , výkonným podpredsedom Európskej komisie a komisárom pre Európsku zelenú dohodu.
 • 13. októbra, 14.30 hod. : Diskusia o nemeckom predsedníctve za účasti nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej .
 • 14. októbra, 10.00 hod. : Diskusia o fondoch a obnove s prezidentom a viceprezidentkou Európskej investičnej banky Wernerom Hoyerom a Liľanou Pavlovovou .
 • 14. októbra, 11.30 hod. : Otázky miestnych a regionálnych samospráv v súvislosti s EÚ.
 • 14. októbra, 14.30 hod. : Diskusia o odolnosti a obnove, do ktorej sa zapojí komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni .
 • 14. októbra, 15.30 hod. : Diskusia o sociálnych záležitostiach, na ktorej sa zúčastní komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit .

STANOVISKÁ PREDLOŽENÉ NA PRIJATIE

 • Balík návrhov REACT-EU . Spravodajca: Mieczyslaw Struk (PL/EĽS), maršálek Pomoranského vojvodstva
 • Plán obnovy pre Európu v reakcii na pandémiu COVID-19: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Nástroj technickej pomoci . Spravodajca: Christophe Rouillon (FR/SES), starosta obce Coulaines .
 • Cezhraničná zdravotná starostlivosť. Spravodajca: Karsten Uno Petersen , člen regionálnej rady, Južné Dánsko (DK/SES)
 • Európsky mechanizmus pre núdzové situácie v oblasti zdravia. Spravodajkyňa: Birgitta Sacrédeus (SE/EĽS), poslankyňa regionálneho snemu, provinčný parlament Dalarna .
 • Program EÚ v oblasti zdravia (EU4Health). Spravodajkyňa: Nathalie Sarrabezolles (FR/SES), predsedníčka rady departementu Finistère .
 • Úloha politiky súdržnosti EÚ, pokiaľ ide o inteligentné a inovatívne hospodárske zmeny v regiónoch v kontexte koronavírusovej krízy Spravodajca: Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), regionálny minister provincie Flevoland.
 • Posilnený mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany. Spravodajca: Alberto Cirio (IT/EĽS), predseda regiónu Piemonte.
 • Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie . Spravodajkyňa: Anne Karjalainen (FI/SES) poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava.
 • Rovnocenné životné podmienky – spoločná úloha pre všetky úrovne verejnej správy v Európe . Spravodajca: Bernd Lange (DE/EĽS), predseda okresu Görlitz.
 • Miestne a regionálne samosprávy v stálom dialógu s občanmi . Spravodajca: Declan McDonnell (IE/EA), poslanec zastupiteľstva mesta Galway.
 • Nová priemyselná stratégia pre Európu . Spravodajkyňa: Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), Rada provincie Južné Holandsko.
 • Stratégia EÚ pre MSP. Spravodajca: Eddy van Hijum (NL/EĽS), člen rady provincie Overijssel .
 • Správa o prekážkach na jednotnom trhu a akčný plán na presadzovanie jednotného trhu Spravodajca: Tadeusz Truskolaski (PL/EA), primátor mesta Białystok .
 • Regionálny prehľad výsledkov inovácie a jeho vplyv na regionálne miestne orientované politiky. Spravodajca: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), generálny riaditeľ pre vonkajšiu činnosť vlády autonómneho spoločenstva Navarra.
 • Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025. Spravodajkyňa: Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES), predsedníčka vlády autonómneho spoločenstva La Rioja.
 • Výzvy pre miestnu demokraciu na západnom Balkáne . Spravodajca: Nikola Dobroslavić (HR/EĽS), župan Dubrovnícko-neretvianskej župy.
 • Európsky klimatický pakt . Spravodajca: Rafał Trzaskowski (PL/EĽS), primátor Varšavy .
 • Obnovenie Charty z Lipska o trvalej udržateľnosti európskych miest . Spravodajca: Juan Espadas Cejas (ES/SES), primátor Sevilly.
 • Biologicky rozmanité mestá a regióny po roku 2020 v kontexte 15. konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite a budúcej stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 . Spravodajca: Roby Biwer (LU/SES), poslanec zastupiteľstva obce Bettembourg .
 • Smerom k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov v stredomorských ostrovných podmienkach. Spravodajkyňa: Francina Armengol iSocías (ES/SES), predsedníčka vlády Baleárskych ostrovov .
 • Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo . Spravodajca: Tjisse Stelpstra (NL/EKR), člen rady provincie Drenthe .
 • Stratégia pre digitálnu budúcnosť Európy a stratégia pre dáta . Spravodajca: Mark Weinmeister (DE/EĽS), štátny tajomník pre európske záležitosti spolkovej krajiny Hesensko .
 • Umelá inteligencia: Európsky prístup k excelentnosti a dôvere Spravodajca: Guido Rink (NL/SES), člen rady obce Emmen.
 • Európsky rok železníc . Spravodajca: Jarosƚaw Piotr Stawiarski (PL/EKR), maršálek Lubelského vojvodstva
 • Demografické zmeny: návrhy na meranie a riešenie ich negatívnych dôsledkov v regiónoch EÚ Spravodajca: János Ádám Karácsony (HU/EĽS), poslanec zastupiteľstva obce Tahitótfalu

Praktické informácie:

Kontakt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WINDSOR-FRAMEWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023