Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda regiónu Stredné Macedónsko zvolený za predsedu Výboru regiónov EÚ  
Apostolos Tzitzikostas: „Mojou prioritou je priblížiť Európu jej obyvateľom“

Grécky člen Apostolos Tzitzikostas (EĽS) bol dnes zvolený za predsedu Európskeho výboru regiónov. Predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko bude viesť zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych volených politikov nasledujúcich dva a pol roka. Členovia výboru si na svojom prvom zasadnutí v novom päťročnom funkčnom období zvolili aj prvého podpredsedu. Stal sa ním Vasco Ilídio Alves Cordeiro, predseda vlády portugalského autonómneho regiónu Azory.

Predseda vystúpil s prejavom pred 329 členmi výboru zo všetkých 27 členských štátov a predstavil tri hlavné priority svojho funkčného obdobia:

„Po prvé, Európska únia musí slúžiť svojim obyvateľom a musí byť prítomná tam, kde žijú, teda v ich obciach, mestách a regiónoch. Musíme podporovať územnú súdržnosť, inovácie, podnikanie, ale zároveň nájsť dôveryhodné riešenia na riadenie migrácie, ktorej základom bude solidarita. Po druhé, je dôležité, aby regióny, mestá a obce chápali hlboké zmeny, ku ktorým v súčasnosti dochádza v kontexte ekologickej, digitálnej a demografickej revolúcie, a aby na ne reagovali. A napokon, ak chceme priblížiť Európu jej obyvateľom, musíme posilniť európsku demokraciu. To znamená, že v jej centre musia byť regióny, mestá a obce.“

Nový predseda označil brexit za varovný signál a uviedol, že EÚ musí účinnejšie reagovať na potreby občanov. Dodal tiež, že členovia VR „ako politici z lokálnej a regionálnej úrovne musia prispieť k tomu, aby Európska únia dokázala osloviť srdcia všetkých tých, ktorí sa cítia opomenutí alebo zabudnutí. Európa musí prijímať rozhodnutia čo najbližšie k svojim občanom v snahe zlepšiť ich život. Európa musí konať tak, aby naplnila požiadavky svojich občanov a znovuzískala ich dôveru. Európa musí ukázať, že vie načúvať a meniť sa.“

Novozvolený prvý podpredseda Vasco Ilídio Alves Cordeiro vo svojom ďakovnom prejave uviedol, že jeho zvolenie „je dôkazom toho, že v tejto inštitúcii sú rovnako dôležité všetky regióny, mestá a obce a že všetky by mali mať možnosť aktívne sa podieľať na budovaní európskeho projektu bez ohľadu na svoju geografickú vzdialenosť, veľkosť alebo bohatstvo. EÚ musí byť hnacou silou, pokiaľ ide o zabezpečenie sľubnej budúcnosti, a my budeme musieť urobiť všetko pre to, aby sa každý región a každé mesto a obec mohli zapojiť. Ich úloha je kľúčová na to, aby EÚ pomohla dosiahnuť svoj cieľ nezabúdať na nikoho. Výzvy, ktoré nás čakajú, si vyžadujú smelosť a odvahu. Ako nový prvý podpredseda sa budem usilovať o to, aby bol hlas miestnych a regionálnych samospráv vypočutý.“

Ďalšie informácie:

Apostolos Tzitzikostas (EĽS/EL) – životopis prejav pri príležitosti zvolenia do funkcie

V asco Ilídio Alves Cordeiro (SES/PT) – životopis prejav pri príležitosti zvolenia do funkcie

Fotografie s vysokým rozlíšením

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CENTRAL-MACEDONIA-GOVERNOR-ELECTED-PRESIDENT-OF-THE-EU-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CENTRAL-MACEDONIA-GOVERNOR-ELECTED-PRESIDENT-OF-THE-EU-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CENTRAL-MACEDONIA-GOVERNOR-ELECTED-PRESIDENT-OF-THE-EU-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CENTRAL-MACEDONIA-GOVERNOR-ELECTED-PRESIDENT-OF-THE-EU-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CENTRAL-MACEDONIA-GOVERNOR-ELECTED-PRESIDENT-OF-THE-EU-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023