Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda Tzitzikostas a komisárka Ferreira vyzývajú na posilnenie spolupráce medzi EÚ, členskými štátmi, regiónmi, mestami a dedinami v záujme spravodlivej obnovy  

Vedúci predstavitelia regiónov a miest diskutovali 4. februára s komisárkou pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreira o tom, ako urýchliť spustenie nových programov politiky súdržnosti, zaistiť ich včasné vykonávanie a začleniť ich do národných plánov obnovy.

V snahe reagovať na pandémiu COVID-19 Európska únia zabezpečila bezprecedentný objem investícií, ktorý má umožniť spravodlivú, ekologickú a digitálnu obnovu. Iniciatíva REACT-EU, Fond na spravodlivú transformáciu, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti tvoria jedinečný súbor nástrojov, ktorý môže zaistiť inkluzívnu obnovu, ako aj spravodlivú ekologickú a digitálnu transformáciu.

Čerpanie a implementácia všetkých dostupných finančných prostriedkov EÚ sú pre národné vlády a regionálne a miestne samosprávy náročnou výzvou. Ako sa zdôraznilo v diskusii na plenárnom zasadnutí, centralizácia a riešenia zhora môžu oslabiť vplyv investícií vo viacerých členských štátoch. Členovia VR a komisárka Ferreira preto vyzvali na plné zapojenie regionálnych a miestnych samospráv do navrhovania komplexných plánov obnovy v súlade so zásadou partnerstva, aby sa čo najlepšie využili synergie medzi všetkými dostupnými nástrojmi. „ Stojíme pred nebývalými výzvami z hľadiska implementácie, ktoré môžeme zvládnuť len vtedy, ak budeme spolupracovať. V dôsledku núdzovej situácie často dochádza k centralizácii riadenia politiky súdržnosti a programy nie sú dobre skoordinované s národnými plánmi obnovy. Preto budeme s komisárkou Ferreira spolupracovať v snahe urýchliť spustenie nových programov, podporiť ich vykonávanie a informovať o prínose a výhodách politiky súdržnosti pre každodenný život ľudí, “ uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas .

V najbližších rokoch budú mať mnohé regióny k dispozícii dvakrát alebo dokonca trikrát viac finančných prostriedkov z európskych zdrojov. Máme viac nástrojov, viac príležitostí a viac investícií než kedykoľvek predtým. Je nevyhnutné využiť ich na realizáciu komplexných a perspektívnych národných stratégií, ktoré budú podporovať spoločné priority EÚ. V záujme zabezpečenia komplementárnosti, súdržnosti a územného vplyvu je nevyhnutné zapojiť do prípravy týchto stratégií a plánov regionálne a miestne samosprávy, sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť, " zdôraznila komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira .

EÚ má jedinečnú príležitosť prispieť k dosiahnutiu cieľov zelenej dohody. Jednou z priorít nového programového obdobia je zahrnúť do politiky súdržnosti ekologický rozmer, “ vyhlásil prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov a poslanec regionálneho zastupiteľstva Azorských ostrovov Vasco Cordeiro . Dodal, že „ nestačí len zabezpečiť primerané finančné prostriedky. Potrebné je aj zjednodušenie a väčší priestor na investovanie.

„Po tom, ako boli v novembri prijaté nariadenia o politike súdržnosti, všetky európske regióny pripravujú programy, ktoré treba urýchlene zaviesť do praxe. Už meškáme, ale zástupcovia miest a regiónov sú odhodlaní toto nové programové obdobie úspešne zvládnuť. Členské štáty musia preto zabezpečiť, aby Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti prispel k nášmu úsiliu. Ak budeme ignorovať mestá a regióny, súdržnosť a efektivitu nedosiahneme, “ upozornila predsedníčka komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Isabelle Boudineau .

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023