Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Platforma pre širokopásmové pripojenie: Mestá a regióny sa spojili s Komisiou v úsilí preklenúť digitálnu priepasť  

Európska komisia a Európsky výbor regiónov (VR) spustili dnes spoločnú platformu, aby pomohli rozšíriť širokopásmové pripojenie do všetkých európskych regiónov, vrátane vidieckych a riedko osídlených oblastí, kde jeho rozvoj nie je dostatočný trhovo motivovaný. Prvé stretnutie Platformy pre širokopásmové pripojenie sa konalo v Bruseli a spolu s miestnymi a regionálnymi politikmi z členských štátov EÚ sa na ňom zúčastnila aj komisárka Mariya Gabriel zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť a predseda VR Karl-Heinz Lambertz.

Cieľom platformy je prispieť k zavedeniu rýchlejšieho, lepšieho a udržateľného vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia vo všetkých európskych regiónoch, a tak pracovať na odstránení digitálnej priepasti z dôvodu zemepisnej polohy alebo zlyhania trhu. Diskutovalo sa o témach, ako je riadenie, politika, technologické možnosti, regulačný rámec a možnosti financovania. Na otváracom zasadnutí sa osobitná pozornosť venovala iniciatíve WiFi4EU, ktorej cieľom je zabezpečiť bezplatné bezdrôtové pripojenie na verejných priestranstvách všade v Európe.

Predseda VR Karl-Heinz Lambertz vyhlásil: „Vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie je jedným zo základných pilierov digitálneho jednotného trhu EÚ a nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle, napríklad v oblasti elektronického obchodu. Táto platforma by mala pomôcť zlepšiť spoluprácu medzi Európskou komisiou, miestnymi a regionálnymi orgánmi, odborníkmi a rôznymi zainteresovanými stranami, zistiť, aké prekážky bránia investovaniu do rozvoja širokopásmového pripojenia, a rozvinúť možnosti financovania vďaka fondom EÚ a inovatívnym verejno-súkromným partnerstvám.“

Eurokomisárka Mariya Gabriel zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť upozornila: „Širokopásmové pokrytie je možné zrealizovať, len ak budú plne zapojení ľudia v teréne. Potrebujeme účasť regiónov, aby sme pochopili, aké sú ich skutočné investičné potreby. Musíme pochopiť, akým prekážkam čelia a ako im my, Komisia, môžeme pomôcť ich odstrániť. Platforma pre širokopásmové pripojenie s účasťou Európskeho výboru regiónov bude nástrojom, ktorý politikom zabezpečí cenné podklady a informácie o reálnej situácii v teréne, a zároveň politickým postupom zdola nahor, ktorý zaistí spoluzodpovednosť európskych regiónov za rozvoj svojho pripojenia.“

Vytvorením platformy sa zavádza pravidelný politický dialóg medzi Európskou komisiou a Európskym výborom regiónov. Jej účastníci, medzi ktorými bude aj 12 členov VR, sa budú schádzať dvakrát ročne, aby diskutovali o rôznych témach spojených s rozvojom širokopásmového pripojenia, ako sú politika a riadenie, technologické možnosti, možnosti financovania a regulačný rámec.

Kieran McCarthy (IE/EA), člen mestského zastupiteľstva v Corku, ktorý sa zúčastnil na prvom stretnutí, uviedol: „Miestne a regionálne orgány podporujú inováciu a konkurencieschopnosť v dátovom hospodárstve prostredníctvom personalizovaných riešení na strane dopytu a ponuky vrátane zavádzania širokopásmového pripojenia, digitálneho hospodárstva, digitálnej integrácie a elektronickej verejnej správy. Znevýhodnené regióny však často nemajú ani základnú infraštruktúru, ani odborné znalosti potrebné na vybudovanie digitálneho dátového hospodárstva. Prostredníctvom platformy sa môžeme podeliť o osvedčené postupy a nájsť riešenia, ktoré každému pomôžu získať prístup na európsky digitálny jednotný trh.“

Kieran McCarthy bol spravodajcom stanoviska VR na tému Budovanie európskeho dátového hospodárstva, ktoré bolo prijaté v stredu a v ktorom výbor žiada Komisiu, aby podporila miestne a regionálne orgány tým, že bude uprednostňovať používanie štrukturálnych a investičných fondov EÚ na rozvoj digitálnej infraštruktúry vo všetkých európskych regiónoch. V stanovisku sa tiež vyzdvihuje obrovský potenciál, ktorý má pre miestne a regionálne orgány a pre podniky zhromažďovanie údajov v rozličných oblastiach od zdravotníctva, životného prostredia, potravinovej bezpečnosti, klímy a efektívneho využívania zdrojov až po inteligentné dopravné systémy a inteligentné mestá a regióny.

Kontakt:
Lauri Ouvinen
Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023