Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Brexit: makroregión severozápadnej Európy by podľa miestnych zástupcov mohol prispieť k rozprúdeniu spolupráce na miestnej úrovni, ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ  
Britskí predstavitelia o tom diskutovali s kolegami z Európskeho výboru regiónov na schôdzi komisie pre politiku územnej súdržnosti v rumunskom meste Kluž

Makroregionálne stratégie sú schopné priniesť rast a zlepšiť súdržnosť susedných regiónov z krajín EÚ aj mimo nej, ktoré čelia spoločným výzvam. Prijatím návrhu stanoviska o stratégii pre podunajskú oblasť sa medzi členmi komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Európskeho výboru regiónov (VR) rozprúdila prípravná diskusia o tom, ako zabezpečiť úzku spoluprácu s miestnymi samosprávami Spojeného kráľovstva aj prostredníctvom makroregionálnej stratégie pre Severné more, ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ.

Komisia COTER VR zasadla 26. marca v Kluž-Napoca , treťom najväčšom rumunskom meste. Miestni predstavitelia posudzovali vplyv makroregionálnych stratégií v  stanovisku k tejto téme pod vedením Dainisa Turlaisa (LV/ALDE), poslanca mestského zastupiteľstva Rigy.

Zo skúseností nadobudnutých v Podunajsku vyplýva, že makroregióny môžu byť vynikajúcim nástrojom územnej koordinácie zdola nahor so zapojením všetkých úrovní verejnej správy bez vytvárania ďalšej byrokracie.

„Makroregionálne stratégie zlepšujú verejné služby, hospodárenie s prírodnými zdrojmi, inovačné stratégie a mnohé ďalšie aspekty života zapojených miestnych spoločenstiev,“ uviedol spravodajca, pričom dodal, že „je potrebná lepšia koordinácia na úrovni EÚ s lepšou integráciou rôznych nástrojov financovania a väčšou spoluprácou medzi všetkými príslušnými riaditeľstvami Európskej komisie“.

Pokiaľ ide o zlepšenie koordinácie na úrovni štátov, členovia komisie COTER označili sieť národných orgánov, ktoré implementujú Európsky fond regionálneho rozvoja v Pobaltsku, za vzor pre iné sektorové politiky a zemepisné oblasti.

Pokiaľ ide o územnú spoluprácu v Európe po brexite, v návrhu stanoviska sa zdôrazňuje, že makroregionálne stratégie by mohli prispieť k budúcemu vzťahu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ tým, že ponúknu „dôležitý nástroj, ktorý [...] zabezpečí udržateľné spoločné plánovanie, koordináciu a spoluprácu medzi mestami a regiónmi Spojeného kráľovstva a EÚ“.

Túto možnosť zdôraznil počas diskusie Albert Bore (UK /SES), vedúci delegácie Spojeného kráľovstva vo VR a poslanec zastupiteľstva mesta Birmingham, ktorý povedal:

„Pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa bude môcť opierať o silný územný rozmer a využívať najlepšie dostupné nástroje na dosiahnutie úzkej spolupráce na miestnej úrovni. Medzi najvýznamnejšie možnosti, o ktorých treba rokovať, patrí ekonomické fórum severozápadnej Európy a makroregionálna stratégia“.

Pri budúcich iniciatívach by sa mohli využiť skúsenosti získané z prebiehajúceho programu pre severozápadnú Európu , ktorý je financovaný z iniciatívy Interreg, jedného z kľúčových nástrojov EÚ na podporu cezhraničnej spolupráce, a zahŕňa Spojené kráľovstvo, Írsko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko a Švajčiarsko.

O návrhu stanoviska sa bude hlasovať 25. júna na plenárnom zasadnutí VR.

Kontakt:

Pierluigi Boda , tel. +32 2 2822 461, mobil +32 473 851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Andrew Gardner , tel. +32 2 282 2429, mobil +32 473 843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :