Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Brexit: makroregión severozápadnej Európy by podľa miestnych zástupcov mohol prispieť k rozprúdeniu spolupráce na miestnej úrovni, ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ  
Britskí predstavitelia o tom diskutovali s kolegami z Európskeho výboru regiónov na schôdzi komisie pre politiku územnej súdržnosti v rumunskom meste Kluž

Makroregionálne stratégie sú schopné priniesť rast a zlepšiť súdržnosť susedných regiónov z krajín EÚ aj mimo nej, ktoré čelia spoločným výzvam. Prijatím návrhu stanoviska o stratégii pre podunajskú oblasť sa medzi členmi komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Európskeho výboru regiónov (VR) rozprúdila prípravná diskusia o tom, ako zabezpečiť úzku spoluprácu s miestnymi samosprávami Spojeného kráľovstva aj prostredníctvom makroregionálnej stratégie pre Severné more, ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ.

Komisia COTER VR zasadla 26. marca v Kluž-Napoca , treťom najväčšom rumunskom meste. Miestni predstavitelia posudzovali vplyv makroregionálnych stratégií v  stanovisku k tejto téme pod vedením Dainisa Turlaisa (LV/ALDE), poslanca mestského zastupiteľstva Rigy.

Zo skúseností nadobudnutých v Podunajsku vyplýva, že makroregióny môžu byť vynikajúcim nástrojom územnej koordinácie zdola nahor so zapojením všetkých úrovní verejnej správy bez vytvárania ďalšej byrokracie.

„Makroregionálne stratégie zlepšujú verejné služby, hospodárenie s prírodnými zdrojmi, inovačné stratégie a mnohé ďalšie aspekty života zapojených miestnych spoločenstiev,“ uviedol spravodajca, pričom dodal, že „je potrebná lepšia koordinácia na úrovni EÚ s lepšou integráciou rôznych nástrojov financovania a väčšou spoluprácou medzi všetkými príslušnými riaditeľstvami Európskej komisie“.

Pokiaľ ide o zlepšenie koordinácie na úrovni štátov, členovia komisie COTER označili sieť národných orgánov, ktoré implementujú Európsky fond regionálneho rozvoja v Pobaltsku, za vzor pre iné sektorové politiky a zemepisné oblasti.

Pokiaľ ide o územnú spoluprácu v Európe po brexite, v návrhu stanoviska sa zdôrazňuje, že makroregionálne stratégie by mohli prispieť k budúcemu vzťahu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ tým, že ponúknu „dôležitý nástroj, ktorý [...] zabezpečí udržateľné spoločné plánovanie, koordináciu a spoluprácu medzi mestami a regiónmi Spojeného kráľovstva a EÚ“.

Túto možnosť zdôraznil počas diskusie Albert Bore (UK /SES), vedúci delegácie Spojeného kráľovstva vo VR a poslanec zastupiteľstva mesta Birmingham, ktorý povedal:

„Pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa bude môcť opierať o silný územný rozmer a využívať najlepšie dostupné nástroje na dosiahnutie úzkej spolupráce na miestnej úrovni. Medzi najvýznamnejšie možnosti, o ktorých treba rokovať, patrí ekonomické fórum severozápadnej Európy a makroregionálna stratégia“.

Pri budúcich iniciatívach by sa mohli využiť skúsenosti získané z prebiehajúceho programu pre severozápadnú Európu , ktorý je financovaný z iniciatívy Interreg, jedného z kľúčových nástrojov EÚ na podporu cezhraničnej spolupráce, a zahŕňa Spojené kráľovstvo, Írsko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko a Švajčiarsko.

O návrhu stanoviska sa bude hlasovať 25. júna na plenárnom zasadnutí VR.

Kontakt:

Pierluigi Boda , tel. +32 2 2822 461, mobil +32 473 851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Andrew Gardner , tel. +32 2 282 2429, mobil +32 473 843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023