Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri: Odklad brexitu nesmie zabrániť dohode o budúcom rozpočte EÚ  
Regióny a mestá vyzývajú na dosiahnutie rýchlej dohody o rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 a žiadajú uistenia, že nedôjde k prerušeniu financovania súčasných investičných plánov

Európsky výbor regiónov (VR) ako zhromaždenie EÚ združujúce miestne a regionálne samosprávy v reakcii na výsledky mimoriadneho zasadnutia Európskej rady o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ opakovane zdôraznil, že je potrebné, aby členské štáty bezodkladne prijali dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 s cieľom zaistiť, že regióny a mestá budú schopné pripraviť v dostatočnom rozsahu nové plány a zmierniť dôsledky brexitu.

Táto výzva vzišla z diskusie medzi 350 európskymi regionálnymi a miestnymi predstaviteľmi vo výbore a predsedom Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet Jeanom Arthuisom . Obe politické zhromaždenia EÚ sú hlboko znepokojené v súvislosti s finančným dosahom rozhodnutí členských štátov na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady.

Podľa predsedu Európskeho výboru regiónov Karla-Heinza Lambertza „rozhodnutie súhlasiť s odkladom do konca októbra tohto roka dáva Spojenému kráľovstvu viac času na prekonanie interných problémov, ktorým čelí. Z brexitu nikto nevzíde ako víťaz, ale musíme tento čas využiť rozumne na prípravu budúcich spojení medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami v Spojenom kráľovstve a EÚ27. Kľúčové je však, aby tento odklad nezabránil EÚ v ďalšom pokroku pri riešení pálčivých otázok, ako sú regionálne rozdiely, zmena klímy, tvorba pracovných miest a geopolitické výzvy. Musíme zaistiť ochranu nášho hospodárstva a reagovať na tieto výzvy, čo znamená bezodkladne sa dohodnúť na dostatočnom budúcom rozpočte EÚ, aby tak regióny a mestá mohli plánovať investície do budúcnosti.

Výbor a Európsky parlament dali obzvlášť dôrazne najavo, že EÚ27 musí zvýšiť svoje príspevky do rozpočtu EÚ z 1 % na 1,3 % hrubého národného dôchodku, aby bolo možné reagovať na výzvy budúceho desaťročia. Výbor kritizuje akékoľvek škrty regionálnych fondov EÚ , t. j. obmedzovanie politiky súdržnosti, prostredníctvom ktorej sa podľa neho bude pomáhať regiónom najviac zasiahnutým dôsledkom brexitu. Pokiaľ ide o súčasné investičné plány, výbor sa domnieva, že finančné záväzky EÚ sa musia dodržať až do roku 2023, t. j. posledného roku, v ktorom sú platby k dispozícii, bez toho, aby došlo k zníženiu alebo presunu do ďalšieho finančného cyklu.

Pán Arthuis v plnej miere súhlasil s obavami regiónov a miest. Pri predstavovaní pozície EP odpovedal na otázky členov VR, pričom zdôraznil, že: „ Európsky parlament starostlivo posudzuje návrhy Komisie na núdzové opatrenia v prípade odchodu bez dohody. Ak raz brexit vstúpi do platnosti, nebude to mať za následok trest ani pre regióny, ani pre mestá v EÚ 27.

Výbor posudzoval počas uplynulých dvoch rokov možný vplyv brexitu v rámci viacerých štúdií a politických diskusií vrátane troch otvorených debát s hlavným vyjednávačom EÚ Michelom Barnierom . Ukázalo sa, že najväčšie obavy majú lídri z EÚ a Spojeného kráľovstva v súvislosti s právami občanov, ako aj možnými nákladmi pre prístavy, odvetvie rybolovu, cestovný ruch, poľnohospodárstvo, výskum a vzdelávanie. Výbor prijal v  marci 2017 a v  máji 2018 dve politické uznesenia a nedávno začal s činnosťou zameranou na určenie najlepších nástrojov na cezhraničnú regionálnu spoluprácu po brexite .

Kontaktná osoba:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu