Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Petržalský mládežnícky parlament diskutuje o tom, ako sa môže Bratislava vďaka Európskej zelenej dohode stať zelenšou a zdravšou  

Diskusia je súčasťou programu Mladých volených politikov Európskeho výboru regiónov a iniciatívy Green Deal Going local (Zelená dohoda na miestnej úrovni).

V rámci programu Mladí volení politici Európskeho výboru regiónov (VR) a Petržalského mládežníckeho parlamentu sa zorganizovalo digitálne informačné stretnutie a diskusia o príležitostiach spojených s Európskou zelenou dohodou – stratégiou EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Diskusia bola príležitosťou na diskusiu o kľúčových prioritách iniciatívy VR Green Deal Going Local a o výzvach a príležitostiach, ktoré predstavuje prechod EÚ na klimatickú neutralitu pre Bratislavu.

Program Mladí volení politici (YEP) a komisia ENVE VR zorganizovali 25. mája v spolupráci s Petržalským mládežníckym parlamentom diskusiu o súčasnom stave opatrení v oblasti klímy v EÚ a o tom, ako môže Bratislava konkrétne profitovať z Európskej zelenej dohody.

Diskusiu usporiadali Miroslav Behúl , poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – Petržalka a účastník programu YEP, a  Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), starosta mesta Autun a spravodajca stanoviska VR na tému Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 v súvislosti s COP26 .

Na úvod diskusie Vincent Chauvet (FR/Renew Europe) poznamenal: „Ako bývalý účastník YEP a teraz člen Európskeho výboru regiónov som rád, že môžem byť svedkom práce Petržalského mládežníckeho parlamentu . Veľmi dobre si uvedomujem generačný posun, ktorý existuje v otázke klímy a životného prostredia a pevne verím v moc a zodpovednosť mládeže presadiť a vykonávať všetky opatrenia zamerané na dekarbonizáciu nášho spôsobu života. Nebude to jednoduchá úloha, pretože prechod musíme skombinovať s obnovou po pandémii COVID-19. Preto vyzývam každú obec s najmenej 10 000 obyvateľmi, aby zvážila vytvorenie mládežníckych parlamentov, ako je ten, do ktorého som sa dnes zapojil, aby sa politika v oblasti klímy pretavila do reality a aby našim občanom ponúkla udržateľnú, spravodlivú a klimaticky neutrálnu budúcnosť.“

Poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – Petržalka a účastník programu YEP Miroslav Behúl uviedol: „Environmentálne témy sú vo všeobecnosti veľmi blízke mladej generácii. Angažovanosť a motivácia mladých ľudí sa preto musia využiť v úsilí vybudovať Európu šetrnú k životnému prostrediu. V regiónoch EÚ funguje mnoho mládežníckych parlamentov, ktoré sa môžu tiež zúčastňovať a podporovať vykonávanie Európskej zelenej dohody. Mládežnícke parlamenty sú vo všeobecnosti v úzkom spojení so samosprávami a mladými ľuďmi. Preto si myslím, že mládežnícke parlamenty by mali získať viac informácií o najlepších postupoch a príkladoch využívania príležitostí na zlepšenie nášho životného prostredia.“

Diskusia sa riadila tromi otvorenými otázkami: „príležitosti Európskej zelenej dohody pre moje mesto“, jej konkrétne vykonávanie v Bratislave a spôsob najlepšieho zdieľania poznatkov a najlepších postupov.

Účastníci sa zhodli na tom, že pandémia COVID-19 je skvelou príležitosťou na zlepšenie zelených politík a právnych predpisov na miestnej, národnej a európskej úrovni, pričom ich naďalej znepokojujú výzvy, ktorým čelia obce pri realizácii konkrétnych zelených projektov na miestnej úrovni. Účastníci uviedli, že je nevyhnutné prejsť na udržateľnejšiu dopravu. Cyklistická a verejná doprava s nulovými emisiami musia byť prioritou bez vylúčenia vidieckych oblastí.

Účastníci zdôraznili, že mladá generácia zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní udržateľnej a zelenej obnovy. Viacerí sa zhodli na tom, že je potrebné, aby sa mladá generácia ďalej angažovala a zúčastňovala sa na politike. Týka sa to najmä žien, ktoré sú v súčasnosti stále nedostatočne zastúpené na všetkých politických úrovniach. Program YEP si kladie za cieľ zvrátiť túto situáciu.

Súčasťou diskusie boli aj opatrenia v oblasti zmeny klímy na globálnej úrovni a úloha miest pri plnení cieľov Parížskej dohody o klíme. Ďalší klimatický samit OSN, COP26, sa uskutoční v Glasgowe v novembri 2021. Vyššie ambície v oblasti klímy sú jedným z hlavných problémových bodov.

Účastníci si tiež vymenili názory na Dohovor primátorov a starostov ako kľúčový nástroj podpory miest pri propagácii a napredovaní ich agendy v oblasti klímy, nový Bauhaus ako inšpiratívny súbor zásad na prestavbu našich budov a miest, úlohu lesov a biodiverzity na ceste ku klimatickej neutralite a  Konferenciu o budúcnosti Európy ako katalyzátor formovania Európy zajtrajška.

Kontext

  • Program Mladí volení politici (YEP) je sieť politikov, ktorí nemajú viac ako 40 rokov a vykonávajú volenú funkciu na regionálnej alebo miestnej úrovni v EÚ. Program YEP vytvoril Európsky výbor regiónov v roku 2019. Odvtedy sa k nemu pripojilo už viac ako 300 mladých politikov.

  • Zelená dohoda na miestnej úrovni ( Green Deal Going Local ) je iniciatívou VR, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie.

Kontakty:

yep-programme@cor.europa.eu

Berta López Domenech (tlačová zástupkyňa) Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

David Crous (tlačový zástupca) David.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRATISLAVA-GREENER-AND-HEALTHIER-BY-EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRATISLAVA-GREENER-AND-HEALTHIER-BY-EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRATISLAVA-GREENER-AND-HEALTHIER-BY-EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRATISLAVA-GREENER-AND-HEALTHIER-BY-EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRATISLAVA-GREENER-AND-HEALTHIER-BY-EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023