Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá sú žiarivými príkladmi solidarity, pokroku a nádeje pri riešení výziev, ktorým Európa čelí  

Predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro zdôrazňuje, že sociálne nerovnosti, energetickú chudobu a klimatickú krízu možno riešiť len mobilizáciou regionálnych a miestnych aktérov.

V čase, keď Európa čelí viacerým výzvam – počnúc dôsledkami vojny proti Ukrajine až po klimatickú a energetickú krízu – predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro vyzdvihol, že prostredníctvom solidarity a demokracie bola na regionálnej a miestnej úrovni odvedená záslužná práca, ktorej cieľom je zachovať súdržnosť Európy.

Jeho Výročný prejav o stave regiónov a miest v Európskej únii prichádza v rovnakom čase ako uverejnenie Výročnej správy EÚ o stave regiónov a miest za rok 2022 Európskeho výboru regiónov. Uvedený dokument obsahuje výročnú správu EÚ o regionálnom a miestnom barometri a celoeurópsky prieskum miestnych a regionálnych zástupcov v 27 členských štátoch EÚ o tom, ako vidia budúcnosť Európy a ako riešia dnešné krízy.

Vojna proti Ukrajine, dlhodobé dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a existenčná hrozba, ktorú predstavuje klimatická kríza, vystavili Európsku úniu bezprecedentnému tlaku. Vo výročnej správe EÚ o stave regiónov a miest za rok 2022 sa zdôrazňuje, že regióny a mestá zohrávajú naďalej kľúčovú úlohu pri riešení týchto globálnych výziev.

Predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro uviedol, že „stav regiónov a miest odráža stav života ľudí v Európe a jej celkovú rozmanitosť. Stav Európskej únie teda nemožno komplexne posudzovať bez toho, aby sa nezohľadnil stav jej regiónov a miest. Príklady z praxe naprieč Európou uvádzané v správe sú dôveryhodným svedectvom z regiónov a miest, ktoré sú piliermi solidarity, pokroku a nádeje a základom európskych hodnôt a zásad.“

Správa tiež ponúka súbor politických odporúčaní pre zákonodarcov EÚ v kľúčových témach, ako je obnova Ukrajiny, opatrenia na podporu domácností, podnikov a verejnej správy v období energetickej krízy alebo na prípravu diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti.

Pokiaľ ide o obnovu Ukrajiny, prezident Cordeiro dodal, že „je potrebné, aby sa vytvorila osobitná rozpočtová položka pre regionálnu a miestnu spoluprácu v oblasti obnovy. Ide o môj konkrétny návrh v spojitosti s konferenciou o obnove, ktorá sa bude konať v Berlíne.“

V súvislosti s energetickou krízou zdôraznil, že „treba podporiť úsilie miestnych a regionálnych samospráv docieliť úsporu energie a my sa na tomto úsilí budeme podieľať“.

Na margo budúcnosti politiky súdržnosti predseda Cordeiro oznámil, že „Európsky výbor regiónov dohliadne na to, aby všetky politiky EÚ zahŕňali zásadu „nenarušiť súdržnosť“, ktorú zaviedla komisárka Elisa Ferreira začiatkom tohto roka.“

Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest za rok 2022 bola podkladom pre politické uznesenie, o ktorom budú členovia a členky Európskeho výboru regiónov hlasovať 12. októbra a ktoré sa následne predloží predsedom inštitúcií EÚ.

KONTEXT

Linky:

Príhovor predsedu VR Vasca Alvesa Cordeiru

Videozáznam diskusie

Fotografie z diskusie

Zistenia Výročnej správy EÚ za rok 2022 o stave regiónov a miest:

Prehľad Výročnej správy EÚ za rok 2022 o stave regiónov a miest – hlavné zistenia

Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest za rok 2022 – úplná správa

Regionálny a miestny barometer – prieskum verejnej mienky (vrátane výsledkov pre jednotlivé krajiny)

Regionálny a miestny barometer:

Vypracovanie regionálneho a miestneho barometra, prieskumu miestnych a regionálnych politikov a političiek v 27 členských štátoch, ktorý dopĺňa Výročnú správu EÚ o stave regiónov za rok 2022, zadal Výbor regiónov a uskutočnila ho agentúra IPSOS. Prieskum verejnej mienky skúma ich názory na podporu Ukrajiny, vplyv nižších úrovní verejnej správy na národné plány obnovy, vplyv vojny na ciele politík EÚ a úlohu miestnej a regionálnej úrovne pri formovaní budúcnosti EÚ.

Kontaktná osoba:

Monica Tiberi – hovorkyňa predsedu

Tel. +32 (0) 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – tlačová tajomníčka

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023